ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα πάρε δώσε της Bella Bulgaria με την Impala Hellas και η Creta Farms

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Τα πάρε δώσε της Bella Bulgaria με την Impala Hellas και η Creta Farms
Πληθαίνουν τα ερωτήματα για την πώληση της Creta Farms
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα απόφαση έλαβε στα τέλη Μαρτίου και συγκεκριμένα στις 30 Μαρτίου το ΔΣ της Impala Hellas η οποία έχει ανακηρυχθεί ως ο προτιμητέος επενδυτής της Creta Farms.
Συγκεκριμένα αποφάσισε να παράσχει ειδική άδεια για την κατάρτιση εντός τριμήνου σύμβασης προμήθειας πρώτων υλών, αξίας ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000), μεταξύ αφενός της Εταιρίας, υπό την ιδιότητα της Αγοράστριας, και αφετέρου της μητρικής της, ήτοι της εταιρίας Bella Bulgaria SA.
Ταυτόχρονα όμως στην απόφαση του ΔΣ της εταιρίας αναφέρεται πως «η κατάρτιση της σύμβασης προμήθειας πρώτων υλών, αξίας ευρώ δύο εκατομμυρίων (€ 2.000.000), μεταξύ της Εταιρίας ως Αγοράστριας και της μητρικής της Bella Bulgaria SA ως Πωλήτριας – Προμηθεύτριας θεωρείται οριστικά έγκυρη από τις 11.03.2020, ημεροχρονολογία κατά την οποία η Bella Bulgaria SA, ως μοναδική μέτοχος της Εταιρίας, δήλωσε εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για να αποφασίσει η τελευταία για την παροχή της άδειας για την κατάρτιση της ως άνω σύμβασης».
Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο η Impala Hellas πραγματοποιεί μια τέτοια συναλλαγή η οποία έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί ποσό 2 εκ ευρώ στη μητρική με έδρα Βουλγαρίας εταιρία η οποία λίγους μήνες προχώρησε στην ίδρυσή της ελληνικής θυγατρικής της με κεφάλαιο 15 εκ ευρώ του οποίου η καταβολή σημειωτέον όπως είχε αποκαλύψει το bankingnews δεν προκύπτει ότι πιστοποιήθηκε από ορκωτό λογιστή.
Η πιθανή απάντηση είναι πως οι πρώτες ύλες που θα αγοραστούν θα μεταπωληθούν προς την Creta Farms αν και θα μπορούσε να κατευθυνθούν και στη Λακωνική ή και μέσω Λακωνικής να καταλήξουν στην Creta Farms.
Βέβαια αν πουληθούν στην Creta το ερώτημα που τίθεται είναι πρώτον να η συναλλαγή με τη Bella Bulgaria γίνεται με όρους αγοράς και αν από τις μεταπωλήσεις προκύπτει κέρδος.
Γιατί είναι σαφές ότι η Bella Bulgaria θα μπορούσε να πωλήσει απευθείας στην Creta Farms ως ο απώτερος υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής.
Άραγε όλες αυτές οι κινήσεις είναι σε γνώση των πιστωτριών τραπεζών;

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS