Πόση θα είναι η αύξηση των NPEs στην Ελλάδα; - Από 8 έως 15 δισεκ. – Μεταξύ 8-12 δισ. η κεφαλαιακή τρύπα στις τράπεζες

Πόση θα είναι η αύξηση των NPEs στην Ελλάδα; - Από 8 έως 15 δισεκ. – Μεταξύ 8-12 δισ. η κεφαλαιακή τρύπα στις τράπεζες
Η πραγματική μαύρη τρύπα με κεφαλαιακούς όρους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 8 με 12 δισεκ. ευρώ
Η κρίση του κορωνοιού πλήττει δομικά και τις τράπεζες οι οποίες μπορεί να στηρίζονται στα ελαστικά κριτήρια για τα προβληματικά δάνεια και την κεφαλαιακή επάρκεια αλλά στην πράξη δημιουργείται ένα σοβαρό πρόβλημα που επιδεινώνει την υγεία των ελληνικών τραπεζών.
Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο αλλά το ερώτημα είναι το εξής.
Ποια θα είναι η επίδραση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και στα  NPEs από το γεγονός ότι πολλές εταιρίες, όπως οι τουριστικές θα αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους;
Πόσα νέα προβληματικά ανοίγματα θα δημιουργηθούν;
Πόσο θα επιβαρυνθούν τα παλαιά NPEs;
Πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι τράπεζες;

Στην Ελλάδα οι παραδοχές του τραπεζικού συστήματος είναι οι εξής
-Οι τράπεζες έχουν 85 δισεκ. υγιή δάνεια
-Οι τράπεζες διαθέτουν 68 δισεκ. προβληματικά δάνεια
-Το άθροισμα υγιών και προβληματικών δανείων ισούται με τα 153 δισεκ. που είναι τα δάνεια στις ελληνικές τράπεζες επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
-Η ΤτΕ διαθέτει μέσω των παλαιών bad bank περίπου 14 δισεκ. ευρώ NPEs
-Υπολογίζεται ότι funds κατέχουν άλλα 13 δισεκ. προβληματικά δάνεια.

Λόγω της κρίσης του κορωνοιού, των επιπτώσεων που έχουν υπάρξει σε πολλές επιχειρήσεις, της βαθειάς ύφεσης στην οικονομία κ.α. είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι θα υπάρξει επιδείνωση σε όλα τα δάνεια αλλά και στα NPEs.
Πόση θα είναι αυτή η ζημία;
Με βάση εκθέσεις που θα δημοσιευθούν προσεχώς υπολογίζονται μεταξύ 8 και 15 δισεκ. ευρώ λαμβάνοντας υπόψη το βασικό και δυσμενές σενάριο.
Τα NPEs που διαχειρίζεται η ΤτΕ επί της ουσίας δεν έχουν καμία αξία είναι τα παλαιά προβληματικά ανοίγματα των bad bank Αγροτικής, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου που αρχικώς απέδωσαν αλλά εν συνεχεία λόγω κακοδιαχείρισης βρίσκονται στα όρια του μηδενός.
Τα προβληματικά δάνεια που κατέχουν ήδη διεθνή funds προφανώς και επιδεινώνονται ουσιαστικά τα funds θα υποστούν σοβαρές ζημίες και από την δομή των προβληματικών δανείων και βεβαίως από τις εξασφαλίσεις.
Εστιάζουμε στα προβληματικά δάνεια των τραπεζών που ανέρχονται στα 68 δισεκ. ευρώ.
Η ύφεση στην οικονομία θα πλήξει τα NPEs με δύο τρόπους
-Θα επιδεινώσει τα υφιστάμενα NPEs
-Θα δημιουργήσει νέα NPEs δηλαδή θα πλήξει και τα υγιή δάνεια τα 85 δισεκ. υγιή δάνεια στο σύστημα.
Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό;
Με βάση τους νέους κανόνες – που θα ισχύσουν προσωρινά – για να θεωρηθεί ένα δάνειο μη εξυπηρετούμενο δεν θα λογίζονται οι 90 ημέρες που θα έχει μείνει απλήρωτο αλλά οι 180 ημέρες δηλαδή οι 6 μήνες και όχι οι 3 μήνες.
Όμως για όλους τους επενδυτικούς οίκους και οίκους αξιολόγησης το κριτήριο σύγκρισης θα είναι πάντα οι 90 ημέρες καθυστέρηση ώστε να θεωρηθεί ένα δάνειο καταβλητέο και απαιτητό.

Βασικό σενάριο

Το βασικό σενάριο περιλαμβάνει επιβεβαίωση των εκτιμήσεων για το ΑΕΠ του 2020 περίπου -7% με -10%, δημοσιονομικά ελλείμματα και αύξηση της ανεργίας.
Σε αυτό το σενάριο η αύξηση των NPEs θα είναι 8 δισεκ. ευρώ που αυτό συνεπάγεται μια μαύρη τρύπα σε νέες προβλέψεις περίπου 4 με 4,5 δισεκ. ευρώ.

Δυσμενές σενάριο

Ενώ οι βασικές παραδοχές για την οικονομία δεν αλλάζουν σε σχέση με το βασικό σενάριο, η ύφεση και η φάση της ανάκαμψης διαρκούν περισσότερο.
Η επίδραση στην οικονομία είναι μεγαλύτερη.
Σε αυτό το σενάριο η αύξηση των NPEs θα είναι 15 δισεκ. ευρώ που αυτό συνεπάγεται μια μαύρη τρύπα σε νέες προβλέψεις περίπου 8 δισεκ. ευρώ.

Τι σημαίνει αυτό για τα κεφάλαια των τραπεζών;

Οι ελληνικές τράπεζες προ του κορωνοιού για να τιτλοποιήσουν προβληματικά δάνεια 33 δισεκ. έπρεπε να δαπανήσουν 5-6 δισεκ. κεφάλαια σε σύνολο 28 δισεκ.
Έπρεπε να δαπανήσουν όλο το κεφαλαιακό τους μαξιλάρι.
Ήδη προ του κορωνοιού είχε εκτιμηθεί ότι οι τράπεζες θα χρειάζονταν 6-8 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Μετά τον κορωνοιό η κεφαλαιακή ανάγκη έχει αυξηθεί σχεδόν διπλασιαστεί.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις η πραγματική μαύρη τρύπα στο σύστημα είναι μεταξύ 8-12 δισεκ. ευρώ.
Κάθε τράπεζα δεν χρειάζεται τα ίδια κεφάλαια.
Οι τράπεζες με μεγάλο χαρτοφυλάκιο NPEs και χαμηλό δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων με προβλέψεις θα χρειαστούν περισσότερα κεφάλαια.
Είναι διαφορετικό να έχεις coverage ratio 44% και διαφορετικό 55% και επίσης επί ποιας βάσης, ποιο είναι το ύψος των προβληματικών δανείων.
Οι ελληνικές τράπεζες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Η μια κατηγορία θα χρειαστεί 6-7 δισεκ. κεφάλαια και η άλλη κατηγορία θα χρειαστεί 3-4 δισεκ. κεφάλαια.
Βέβαια οι τράπεζες διαθέτουν 6 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι προ των ελαστικών κριτηρίων.
Επίσης μετράει η δομή των δανείων πόσες εξασφαλίσεις έχουν σε ακίνητα και πολλές άλλες παραδοχές.

Συμπέρασμα

Η πραγματική μαύρη τρύπα με κεφαλαιακούς όρους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 8 με 12 δισεκ. ευρώ.
Οι τράπεζες νομοτελειακά θα πρέπει να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους.
Οι μέτοχοι των τραπεζών θα πρέπει να κατανοήσουν ότι θα δουν ξανά reverse split, αυξήσεις κεφαλαίου και discount στις μετοχές των τραπεζών.
Το βασικό ερώτημα είναι εάν τα κεφάλαια θα είναι ιδιωτικά ή κρατικά.
Το bankingnews έχει αναφέρει ότι είτε με αυξήσεις κεφαλαίου, είτε με bad bank οι τράπεζες θα χρειαστούν σημαντικά νέα κεφάλαια.
Οι μέτοχοι των τραπεζών θα πρέπει να προετοιμαστούν.
Οι κεφαλαιακές ανάγκες δεν θα απαιτηθούν άμεσα να καλυφθούν αλλά είναι βέβαιο ότι θα έρθει ο λογαριασμός και θα πληρωθεί ο λογαριασμός.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS