ΧΑ: Παράταση δύο μηνών στην δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εταιρειών στην ΕΝ.Α, έως 30/6

ΧΑ: Παράταση δύο μηνών στην δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εταιρειών στην ΕΝ.Α, έως 30/6
ΧΑ: Παράταση δύο μηνών στην δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εταιρειών στην ΕΝ.Α
Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά προβλήματα και τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες εξαιτίας της πανδημίας και των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19,
αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης κατά δυο μήνες, και συγκεκριμένα έως την 30η Ιουνίου 2020, για τη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των ενταγμένων εταιριών στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τη χρήση που λήγει 31.12.2019.

www. bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS