Χάος με τις επιταγές απειλεί και την εφοδιαστική αλυσίδα - Οι τράπεζες αδυνατούν λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών

Χάος με τις επιταγές απειλεί και την εφοδιαστική αλυσίδα - Οι τράπεζες αδυνατούν λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών
Βροχή οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, αγώνας δρόμου για την ερμηνεία και την εφαρμογή τους - Οι τραπεζικές ευθύνες
Το απόλυτο αλαλούμ επικρατεί με τις επιταγές με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και τις διευκρινιστικές ανακοινώσεις-εγκυκλίους να πέφτουν βροχή και την ίδια στιγμή η αδυναμία των τραπεζών να διαχειριστούν την κατάσταση και το πολύπλοκο της διαδικασίας να κινδυνεύει να διαλύσει ακόμα και υγιείς επιχειρήσεις που λειτουργούν και να απαγορεύει ουσιαστικά σε όποιον θέλει να πληρώσει, να το κάνει.
Υποτίθεται ότι ήδη θα είχε τεθεί σε λειτουργία η περίφημη πλατφόρμα όπου ο εκδότης της επιταγής θα μπορούσε να δηλώσει τη θέλησή του να πληρώσει αλλά αυτό δεν έχει συμβεί.
Οι τράπεζες, για να είναι νομικά κατοχυρωμένες, «αποκρούουν» συλλήβδην όλες τις επιταγές των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και δεν τις εισπράττουν, ανεξαρτήτως από το εάν οι εταιρείες αυτές διαθέτουν επαρκές υπόλοιπο, αλλά και ανεξαρτήτως της βούλησης των εκδοτών των επιταγών.
Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια επιχείρηση -της οποίας ο ΚΑΔ έχει ενταχθεί σε καθεστώς προστασίας- επιθυμεί να πληρώσει, οι επιταγές της δεν εξοφλούνται από τις τράπεζες! 
Αυτό, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα, να προκαλείται τεράστιο πρόβλημα στη διαχείριση των επιταγών και να «παγώνει» κάθε εμπορική δραστηριότητα.
Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που προμηθεύονται πρώτες ύλες ή προϊόντα από πολυεθνικές στις οποίες έχουν πλαφόν επιταγών.
Η αδυναμία εξόφλησης των επιταγών οδηγεί σε υπέρβαση του πλαφόν με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν προμήθειες και να κινδυνεύει άμεσα η λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί άμεσα τότε υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά ειδικά προϊόντων με μικρό κύκλο ζωής τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά από πολυεθνικές.
Το αλαλούμ όμως συνεχίζεται και με τις νέες επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ΚΑΔ προστασίας.
Η ΕΡΓΑΝΗ δεν δεχόταν μέχρι αργά χθες το βράδυ τις αιτήσεις γιατί δεν είχε εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση και δεν της είχε δοθεί η σχετική εντολή από την ΑΑΔΕ.
Η ημερομηνία ένταξης των εταιριών στις ευνοϊκές διατάξεις για του ΚΑΔ είναι πάντα η ημερομηνία της αίτησης.
Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί έως σήμερα συνεχίζουν να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις που υπολειτουργούν και οι επιχειρήσεις δεν καλύπτονται στο σκέλος των επιταγών.
Εν τω μεταξύ η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εξέδωσε χθες διευκρινιστική εγκύκλιο για τις επιταγές η οποία στην ουσία παραδέχεται το αλαλούμ αλλά και δίνει προθεσμίες που δύσκολα μπορεί να εφαρμοστούν γεγονός που καθιστά αμφίβολη τη λύση της χαοτικής  κατάστασης που αρχίζει να δημιουργείται. Ειδικότερα:

“Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

1. Για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, και ειδικότερα των υπόχρεων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών κ.λπ.), τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων [όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)] και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό -εντός της προβλεπόμενης στην ΠΝΠ προθεσμίας- ( Οι τράπεζες εννοούν τη χθεσινή ΠΝΠ) σχετικά με την διαδικασία υποβολής σχετικής δήλωσης.
Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου 2020. Έως εκείνη την ημερομηνία, δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων. ( σ.σ Δήλωση για να γίνει πρέπει να υπάρχει πλατφόρμα. Υπάρχει όμως πλατφόρμα. Μέχρι την ώρα που γράφτηκε πλατφρόμα δεν υπήρχε)
2. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από 31.3.2020 έως και την 7.4.2020 δεν θα λαμβάνεται υπόψη (αναστέλλεται ο χρόνος) για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των παραπάνω αξιογράφων.
3. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (7.4.2020) δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση.
4. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα προαναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται/πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.
5. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν  εμπροθέσμως τα παραπάνω αξιόγραφα (ακόμη και πριν από την 07η Απριλίου 2020), θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα. (σ.σ και τώρα επικοινωνούν αλλά δεν βρίσκουν άκρη ούτε οι εκδότες ούτε οι κομιστές)

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

1. Η ίδια ανωτέρω διαδικασία δήλωσης των αξιογράφων θα ισχύει και για επιχειρήσεις τα ΑΦΜ των οποίων θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ εντός του Απριλίου 2020. Η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.
2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων (παρά το ότι εμπίπτουν στους ΚΑΔ πληττόμενων επιχειρήσεων) επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα πριν την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους κατά τα αμέσως ανωτέρω, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της ΠΝΠ της 30.03.2020 δεν επηρεάζουν την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση των αξιογράφων οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ”.
Σημείωση: Εκδότης πρόθυμος να πληρώσει επιταγή παθαίνει τα εξής: Η τράπεζα τον καλεί να πάει στο κατάστημα να συμπληρώσει ειδική δήλωση με γνήσιο της υπογραφής του ότι δέχεται να εξοφλήσει την επιταγή (τη μία όχι όλες) και στη συνέχεια ζητά από τον κομιστή να έλθει στο κατάστημα για να υπογράψει και αυτός και να γίνει η πληρωμή. Κι όλα αυτά εν έτει 2020 στην εποχή της τεχνολογίας που στις τράπεζες συνεχίζει να δουλεύει η … μανιβέλα.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS