Γιατί τρέχουν οι εισηγμένες να δημοσιεύσουν ετήσια οικονομικά στοιχεία και αρνούνται να κάνουν χρήσης της παράτασης έως 30 Ιουνίου

Γιατί τρέχουν οι εισηγμένες να δημοσιεύσουν ετήσια οικονομικά στοιχεία και αρνούνται να κάνουν χρήσης της παράτασης έως 30 Ιουνίου
Τι φοβούνται και τι θέλουν να αποφύγουν – Οι προειδοποιήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το έλλειμα διαφάνειας που δημιουργούν οι προθεσμίες
Τη μέθοδο της αντίστασης στην παράταση της προθεσμίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων έως τις 30 Ιουνίου που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση φαίνεται να επιλέγει η πλειοψηφία των εισηγμένων εταιριών προκειμένου να αποφύγει… περιπέτειες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ελεγκτικές εταιρίες ο αριθμός των εταιριών που θα αλλάξει την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων τείνει να είναι μηδενικός ενώ από την ημέρα που έχει τεθεί σε ισχύ η νέα προθεσμία δημοσίευσης οι εταιρίες που έχουν ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα.
Η λογική που επικρατεί μάλιστα στην πλειοψηφία των εισηγμένων είναι προκειμένου να αποφύγουν να αναφέρουν σημαντικά γεγονότα αλλά και τυχόν παρατηρήσεις από ορκωτούς ειδικά στο ζήτημα συνεχιζόμενης δραστηριότητας (on going concern) είναι να επιταχύνουν την έκδοση αποτελεσμάτων και πάντως να αποφύγουν να εξαντλήσουν την προθεσμία. Και αυτό διότι τον Ιούνιο εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα είναι μετρήσιμες και θα πρέπει να καταγράφονται ως οψιγενή γεγονότα στις οικονομικές καταστάσεις.
Η επιτάχυνση δημοσίευσης φαίνεται να διευκολύνει τους ορκωτούς οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες τεκμηρίωσης για τις τυχόν επιπτώσεις για τον κορωνοϊό και να τις καταγράφουν, πράγμα που θα καθίσταται πιο επιτακτικό με το πέρασμα του χρόνου.
Επισημαίνεται πάντως ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην ανακοίνωση για την παράταση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων «εφιστά την προσοχή σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούν το συντομότερο δυνατό κάθε σημαντική πληροφορία σχετική με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους, στις προοπτικές ή στη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις διαφάνειας που προβλέπει ο Κανονισμός για την Κατάχρηση της Αγοράς».
Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι μια προειδοποίηση που μπορεί να σημάνει και επιπτώσεις αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι το ίδιο με μια ελεγμένη οικονομική κατάσταση με συγκεκριμένες παρατηρήσεις από ορκωτό ελεγκτή.
Η λογική της επιτάχυνσης δημοσίευσης είναι προφανές ότι μεταθέτει την επόμενη ουσιαστική και ελεγμένη αλλά όχι σε πολύ βάθος πληροφόρηση των επενδυτών το Σεπτέμβριο χρόνος ο οποίος είναι παρά πολύ μακρινός και δεν εξασφαλίζει την διαφάνεια στην αγορά.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS