ΗΠΑ: «Βουτιά» σε χαμηλό 12 ετών για τις παραγγελίες στη μεταποίηση τον Μάρτιο του 2020 - Ο δείκτης υποχώρησε στις 42,2 μονάδες

ΗΠΑ: «Βουτιά» σε χαμηλό 12 ετών για τις παραγγελίες στη μεταποίηση τον Μάρτιο του 2020 - Ο δείκτης υποχώρησε στις 42,2 μονάδες
Ο αντίκτυπος του κορωνοϊού γίνεται αισθητός στην μεταποίησης στις ΗΠΑ στα τέλη Μαρτίου 2020 καθώς οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008
Ο αντίκτυπος του κορωνοϊού γίνεται αισθητός στην μεταποίησης στις ΗΠΑ στα τέλη Μαρτίου 2020 καθώς οι νέες παραγγελίες υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, σύμφωνα με στοιχεία του ινστιτούτου ISM.

Ο δείκτης μεταποίησης του ινστιτούτου ISM διολίσθησε στις 49,1 μονάδες τον Μάρτιο του 2020 από 50,1 τον Φεβρουάριο.

Οι παραγγελίες για μεταποιημένα προϊόντα υπέστησαν καθίζηση.

Ο δείκτης παραγγελιών του ISM υποχώρησε 7,6 μονάδες στις 42,2 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Οποιαδήποτε μέτρηση κάτω από τις 50 μονάδες καταδεικνύει συρρίκνωση του κλάδου.www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS