Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,039 ευρώ οι μετοχές της BriQ Properties

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,039 ευρώ οι μετοχές της BriQ Properties
Καλή ρευστότητα διαθέτει η εισηγμένη, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ 
Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,039 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) διαπραγματεύονται σήμερα οι μετοχές της BriQ Properties.
Σύμφωνα με την εταιρεία η έναρξη της καταβολής θα ξεκινήσει στις 7 Απριλίου.
Η μετοχή διαπραγματεύεται στα 1,61 ευρώ με απώλειες 1,23 ευρώ ή αλλιώς χάνει 0,02 ευρώ, άρα ποσό χαμηλότερου το μερίσματος που έχει κόψει.
Η αποτίμηση της εισηγμένης είναι στα 57,8 εκατ. ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ. ευρώ.
Στο τέλος της χρήσης 2019 είχε ταμειακά διαθέσιμα 37,5 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 83,9 εκατ. ευρώ και δανειακές υποχρεώσεις 12,3 εκατ. ευρώ περίπου.
Μετά τη χρήση αγόρασε ακίνητα αξίας 7,6 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS