ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco - Κωνσταντίνου Α.Ε.

ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco - Κωνσταντίνου Α.Ε.
Oι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης
Στην άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Yalco, προχωρά η ΕΧΑΕ.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε.", από σήμερα 1 Απριλίου 2020, διότι ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρία προέβη, την 31.03.2020, σε δημοσίευση της οικονομικής έκθεσης της περιόδου 01.01-30.06.2019, επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με θέμα έμφασης.
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS