Πως επηρεάζονται από την πανδημία οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών

Πως επηρεάζονται από την πανδημία οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών
Η πλειοψηφία των οργανισμών προορισμού εκτιμά ότι ο κορωνοϊός θα έχει ακραίες επιπτώσεις στον κλάδο τους επόμενους έξι μήνες
Η πανδημία άλλαξε δραματικά τις προοπτικές, λειτουργίες και τις δαπάνες μάρκετινγκ προορισμών, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας από το Διεθνές Ινστιτούτο Προορισμών.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για δύο εβδομάδες σε οργανισμούς διαχείρισης προορισμών της Βόρειας Αμερικής, σχετικά με τον τρόπο που έχει επηρεαστεί από το COVID-19 ο συγκεκριμένος τομέας καθώς και τις μεταβολές του σε μια περίοδο πολύ ρευστών αλλαγών.
Η πλειοψηφία των οργανισμών προορισμού εκτιμά ότι ο κορωνοϊός θα έχει ακραίες επιπτώσεις στον κλάδο τους επόμενους έξι μήνες.
- Πάνω από το 80% των οργανώσεων προορισμού έχουν μειώσει ή καθυστερήσει τις δαπάνες πωλήσεων και μάρκετινγκ.
- Πάνω από το 60% ζήτησαν από όλους τους υπαλλήλους να εργαστούν από το σπίτι.
- Το 20% αναφέρει μείωση ή αναβολή δαπανών μάρκετινγκ.
- Το 20% περιορίζει τις εγχώριες μετακινήσεις για τους εργαζομένους.
- Μόνο το 30% δήλωσε ότι ο οργανισμός προορισμού τους διέθετε σχέδιο έκτακτης ανάγκης για πανδημία πριν από τον COVID-19.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS