Guggenheim Investments: Φαουστική συμφωνία... η νομισματική απάντηση στον κορωνοϊό

Guggenheim Investments: Φαουστική συμφωνία... η νομισματική απάντηση στον κορωνοϊό
Οι κυβερνήσεις βασίζονται στην ποσοτική χαλάρωση (QE) αντί να κάνουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Αντανακλώντας πολλούς από τους πρόσφατους φόβους του κόσμου, ο CIO της Guggenheim Investments, Scott Minerd, φοβάται τις συνέπειες των πολιτικών που επιστρέφουν στα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική κρίση ως μια μεγάλη ευκαιρία φαουστική συμφωνία.
Σήμερα, οι κυβερνήσεις που βασίζονται στην ποσοτική χαλάρωση (QE) αντί να κάνουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν αναμφισβήτητα εισέλθει στη μεγαλύτερη φαουστική συμφωνία στην οικονομική ιστορία, αναφέρει ο Minerd.
Με την παγκόσμια οικονομία να υποχωρεί σε ύφεση και πολλοί οικονομολόγοι να εκτιμούν ότι η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) στις ΗΠΑ θα μειωθεί κατά 15% ή και περισσότερο, ο κόσμος αντιμετωπίζει τη χειρότερη κάμψη από τη δεκαετία του 1930.
Στην μετακεκενσιανή εποχή, η τυποποιημένη λύση πολιτικής σε μια ύφεση οικονομικού κύκλου ήταν για τις κυβερνήσεις να αντισταθμίσουν προσωρινά οποιαδήποτε μείωση της ζήτησης με αυξημένα δημοσιονομικά κίνητρα και εύκολο χρήμα.
Αυτή η συνταγή έχει οδηγήσει σε μικρότερες και λιγότερο συχνές επιβραδύνσεις.
Η τελική συνέπεια είναι ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μεταφέρουν μεγαλύτερα φορτία χρέους και μικρότερα ρευστά διαθέσιμα, με την πεποίθηση ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα περιορίσουν τη σοβαρότητα των συνεπειών που μπορεί να προκαλέσει κάθε σοκ στην οικονομία.
Αυτή η διαδικασία συσσώρευσης μεγαλύτερων χρεωστικών υπολοίπων μετά από κάθε διαδοχική κάμψη αναφέρεται συχνά ως ο μεγάλος κύκλος διόγκωσης του χρέους.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιτυχής χρήση των κεϋνσιανών πολιτικών σταθεροποίησης αύξησε όλο και περισσότερο την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πιστωτών, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να μειώσει με επιτυχία το εύρος της ύφεσης.
Η μαζική συσσώρευση χρεών από νοικοκυριά των ΗΠΑ μετά από ευνοϊκή νομισματική πολιτική και την εύκολη πίστωση οδήγησε στη φούσκα των ακινήτων.
Η κατάρρευση αυτής της φούσκας αποσταθεροποίησε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και μπορούσε να σταματήσει μόνο με ανορθόδοξη νομισματική πολιτική και φορολογικά προγράμματα που οδήγησαν σε μερική ή ολική εθνικοποίηση πολλών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κατασκευαστών.
Μετά την κρίση αυτή, οι ίδιες οι κυβερνήσεις ήταν υπερχρεωμένες, απαιτώντας ουσιαστικά συνεχή στήριξη από τις κεντρικές τράπεζες για να συντηρήσουν το εν λόγω χρέος, να διατηρήσουν χαμηλά επιτόκια και να στηρίξουν την ανάπτυξη.
Ο μέσος λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ για τις οικονομίες του G-7 έφθασε το 117% το 2019, από 81% το 2007.
Κάθε προσπάθεια να μειωθεί ή να αντιστραφεί η συσσώρευση δημόσιου χρέους ή άλλων περιουσιακών στοιχείων έχουν ανακοπεί.
Τώρα αντιμέτωποι με το εξωγενές σοκ της πανδημίας του COVID-19, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιστρέφουν στα ίδια εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην οικονομική κρίση πριν από μια δεκαετία.
https://www.zerohedge.com/s3/files/inline-images/everything_1.jpg?itok=lYyQD7-2
Ο τελικός πολιτικός στόχος είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας με τη διάσωση βιομηχανιών που θα πρέπει να παρέχουν απασχόληση όταν λήξει η πανδημία.
Δεδομένου του υψηλού επιπέδου μόχλευσης στις εταιρείες αυτές, τυχόν κενά στη ρευστότητα θα καταστήσουν αδύνατη για πολλές επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν το χρέος τους.
Το συνολικό χρέος των αμερικανικών μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκε από περίπου 6 τρισεκατομμύρια δολάρια από το 2007, ενώ τα μετρητά αυξήθηκαν μόνο κατά 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η χορήγηση περισσότερων χρημάτων σε αυτές τις εταιρείες θα οδηγήσει μόνο στο μακροπρόθεσμο πρόβλημα που προκύπτει από την υπερβολική μόχλευση και θα καταστήσει τις εταιρείες ακόμη πιο ευάλωτες στην αποτυχία μακροπρόθεσμα.
Βιώνουμε την τελική μάχη της μεγάλης υπερχρέωσης, αναφέρει ο Minerd.
Δεδομένου ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει γίνει ολοένα και πιο υπερβολικός, η σκυτάλη μεταφέρεται στον δημόσιο τομέα όπου οι πόροι είναι τόσο περιορισμένοι.
Στο 4,6% του ΑΕΠ, το έλλειμμα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ το 2019 ήταν μεγαλύτερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, εκτός ύφεσης ή πολέμου.
Η αλήθεια είναι ότι η μόνη λύση πολιτικής που δεν έχει σοσιαλισμό είναι να επιτύχει μια μεγάλη μεταφορά πλούτου από επενδυτές σε οφειλέτες.
Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.
Δεδομένου του συστημικού χαρακτήρα της τρέχουσας κρίσης, ο τεράστιος όγκος των αναδιοργανώσεων θα έπληττε τα οικονομικά και νομικά συστήματα και οι μεγάλες αδυναμίες θα ακολουθούσαν οι εκκαθαρίσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες θα κατέστρεφαν την αξία των εξασφαλίσεων που θα στηρίζουν άλλα δάνεια και πιθανώς θα έκαναν μια καθοδική πορεία.
Μια άλλη απάντηση είναι τα αρνητικά επιτόκια, όπου οι πιστωτές δέχονται την αργή διάβρωση της αξίας.
Το εμπόδιο για την επιτυχή εφαρμογή αυτής της λύσης επιτακτικά φαίνεται εντελώς ανεδαφική.
Η επίτευξη αρνητικών επιτοκίων που θα επέτρεπαν τη λύση θα απαιτούσε μια γρήγορη μετάβαση σε μια παγκόσμια κοινωνία χωρίς μετρητά και μια αναθεώρηση της ρύθμισης γύρω από τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τον ασφαλιστικό κλάδο, για να μην αναφέρουμε τις διοικητικές προκλήσεις της άμεσης εφαρμογής των συστημάτων σε ολόκληρη τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία.
Φυσικά, παραμένει μια δοκιμασμένη και αληθινή μέθοδος για την επίτευξη αυτής της πολιτικής: η υποβάθμιση.
Η διαδικασία αύξησης των τιμών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του πλούτου από τους επενδυτές στους πιστωτές.
Πολλοί πιστεύουν ότι ο πληθωρισμός είναι νεκρός και μια τέτοια πολιτική δεν θα λειτουργήσει.
Με το γρήγορο άνοιγμα των πιεστηρίων, οι παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν αποθεματικά με ταχύτερο ρυθμό από την ταχύτητα κατάρρευσης του χρήματος.
Πρόκειται για μια λεπτή άσκηση και αυτή που θα ήταν δύσκολο να εκτελεστεί με επιτυχία.
Οι κίνδυνοι και από τις δύο πλευρές δεν κινούνται αρκετά γρήγορα και παρακμάζουν.
Αν υπάρχουν πολύ λίγα χρήματα διαθέσιμα, οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλισμένα δάνεια θα υποχωρήσουν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS