Κανονικά οι εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων στον e-ΕΦΚΑ, παρά την παράταση μέχρι τέλος Απριλίου των ΑΠΔ

Κανονικά οι εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων στον e-ΕΦΚΑ, παρά την παράταση μέχρι τέλος Απριλίου των ΑΠΔ
Τι προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση
Ο κορωνοϊός μπλόκαρε την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων για τους Δημοσίους υπαλλήλους στον e-ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να δοθεί παράταση  μέχρι 30/4/2020.
Αυτό προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν από τους υπόχρεους Φορείς στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και ορίστηκε η μισθολογική περίοδος 01/2020 ως περίοδος έναρξης εφαρμογής και ως προθεσμία υποβολής, αυτή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 του Ν 4075/12, ήτοι έως 31/3/2020.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 186  και λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να  διασφαλισθεί η στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, και η ομαλή λειτουργία της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, η Κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα για την μείωση του κινδύνου από την διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19, καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών του, οι οποίες έχουν διαταράξει την οικονομική ζωή και την εν γένει λειτουργία των επιχειρήσεων
και των Δημοσίων Υπηρεσιών ανά την επικράτεια.
Με την υπ’ αριθμ. 14/Συν.:2η/26.3.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, μισθολογικής περιόδου 1/2020, για την υπαγωγή των Υπαλλήλων – Λειτουργών του Δημοσίου, των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016, και της υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μισθολογικής περιόδου 2/2020 για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στους κλάδους και τους αντίστοιχους τομείς του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020, χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
Τονίζεται ότι η ως άνω παράταση αφορά μόνο την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και όχι την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, οι οποίες πρέπει να καταβληθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΑΝ 1846/51, όπως ισχύουν.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS