Προβληματισμός παραγόντων της αγοράς λόγω κορωνοϊού για την έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τον Ιούνιο

Προβληματισμός παραγόντων της αγοράς λόγω κορωνοϊού για την έναρξη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας τον Ιούνιο
Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η υγειονομική κρίση καθιστά μείζονα προτεραιότητα τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας με ενέργεια
Ερωτηματικά για το κατά πόσο θα είναι εφικτή η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τους κανόνες του Target Model στο τέλος Ιουνίου όπως έχει προγραμματιστεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκφράζονται από παράγοντες της αγοράς οι οποίοι προβληματίζονται για τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
Ο προβληματισμός δεν εντοπίζεται στην προετοιμασία και τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων, αλλά στο γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε lock down, αντιμέτωπη με τις πρωτόγνωρες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης που καθιστούν ως μείζονα προτεραιότητα τη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας με ενέργεια και όχι τον ανταγωνισμό.

Δύσκολα αντιμετωπίσιμες οι όποιες βλάβες εξαιτίας της πανδημίας

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά παράγοντες της αγοράς «ο ανταγωνισμός που δημιουργεί το target model οδηγεί τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες στα άκρα» και τούτο διότι θα υποχρεώνονται να αυξομειώνουν την παραγωγή τους για να επιτύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά τις τιμές. Μία τέτοια κατάσταση όμως θα μπορούσε να τις καταστήσει ευάλωτες σε βλάβες, τις οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαν εύκολα να αντιμετωπίσουν, τώρα όμως μπορεί να είναι και ανυπέρβλητες λόγω ελλείψεων σε ανταλλακτικά αλλά και σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Ακόμα και στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, η όλη αναδιάταξη του τρόπου εργασίας προκειμένου να τηρηθούν οι υγειονομικοί κανόνες προφύλαξης - αποστάσεις μεταξύ των εργαζομένων, απουσία μελών του προσωπικού κλπ-, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα, καθυστερήσεις κλπ.

Δύσκολη η εξοικονόμηση δυνάμεων με όρους αγοράς

Η όλη κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται απαιτεί εξοικονόμηση δυνάμεων για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας, προσέθεσε το ίδιο στέλεχος, μία «εξοικονόμηση» που είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί με όρους αγοράς.
Για παράδειγμα σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να δίνεται εντολή λειτουργίας στις διαθέσιμες μονάδες οι οποίες ενδεχομένως να είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, πολύ δε περισσότερο που δεν θα μπορεί ο παραγωγός να εκτιμήσει με ασφάλεια το χρόνο αποκατάστασης της όποιας βλάβης.

Προχωρούν κανονικά οι προετοιμασίες

Οι προβληματισμοί αυτοί έχουν τεθεί από διάφορες πλευρές στις πρόσφατες τηλεδιασκέψεις επί των θεμάτων της αγοράς, αν και επί του παρόντος από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος - Ενέργειας και των φορέων της αγοράς ηλεκτρισμού που είναι επιφορτισμένοι με την μετάβαση στο target model, οι προετοιμασίες, προχωρούν κανονικά και ο στόχος του Ιουνίου παραμένει.
Άλλωστε χθες το Χρηματιστήριο Ενέργειας ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής (BASE APRIL 20) στη νεοσύστατη αγορά παραγώγων του ΕΧΕ, με τη ΔΕΗ στο ρόλο του ειδικού διαπραγματευτή (market maker). Η συναλλαγή αφορούσε πράξη μεταξύ της ΔΕΗ και της Εlpedison, στην τιμή των 40,5 ευρώ/Μwh.
Υπενθυμίζεται ότι το target model, προϋποθέτει τη λειτουργία τεσσάρων αγορών, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Προθεσμιακής Αγοράς, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι τρεις πρώτες θα λειτουργούν υπό το Χρηματιστήριο Ενέργειας ενώ η τέταρτη υπάγεται στην αρμοδιότητα του ΑΔΜΗΕ.
Αυτό που τελικά θα καθορίσει τις εξελίξεις θα είναι η ίδια η πορεία της επιδημίας, το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες θα λειτουργούν η κοινωνία και η οικονομία τον Ιούνιο, κάτι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα.

Πηγή: www.worldenergynews.gr

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS