Fitch: Yποβάθμιση της αξιολόγησης του Ελλάκτωρα σε «Β+» - Aρνητικό το outlook

Fitch: Yποβάθμιση της αξιολόγησης του Ελλάκτωρα σε «Β+» - Aρνητικό το outlook
Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης του Ελλάκτωρα σε «Β+» με αρνητικό το outlook, προχώρησε σήμερα (25/3) ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch.
Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης του Ελλάκτωρα σε «Β+» με αρνητικό το outlook, προχώρησε σήμερα (25/3) ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch.
Όπως αναφέρει η Fitch η υποβάθμιση αντανακλά την άποψή της  ότι η ικανότητα του Ελλάκτωρα  να επιτύχει μείωση της μόχλευσης γύρω στα 3,0x το 2023 έχει μειωθεί.
Ο Ελλάκτωρ επωφελείται από τον την Αττική Οδό μιας  κρίσιμης περιφερειακής οδού γύρω από την Αθήνα.
Ωστόσο, η μεταβλητότητα της κυκλοφορίας ήταν υψηλή και οι τιμές των διοδίων σταθερές.
Η Αττική Οδός αποφέρει μετρητά στον όμιλο, αλλά έχει μικρή διάρκεια.
Τα έργα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) λαμβάνουν σταθερά τιμολόγια σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και λειτουργούν μέσω συμβάσεων μακροχρόνιας συντήρησης με κατασκευαστές ανεμογεννητριών.
Η σταθερότητα των ταμειακών ροών από ανανεώσιμες πηγές βελτιώνει το συνολικό προφίλ των ταμειακών ροών του ομίλου.
Όσον αφορά το αρνητικό outlook αυτό αντανακλά την ασαφή έκταση και διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις της στις δραστηριότητες της  εταιρείας.
Η πανδημία μπορεί να επηρεάσει τις ταμειακές ροές της εταιρείας πέρα από τις τρέχουσες προσδοκίες μας.
Ο τομέας παραχωρήσεων παράγει πάνω από το 70% του EBITDA του ομίλου και υποστηρίζεται κυρίως από παραχωρήσεις διοδίων στην Ελλάδα.
Οι περισσότερες ταμειακές ροές του ομίλου παράγονται από την Αττική Οδό.
Οι συνεισφορές από άλλες μειοψηφικές παραχωρήσεις είναι ασήμαντες προς το παρόν.
Η Αττική Οδός αποτελεί βασική υποδομή και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οδικού δικτύου στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, το οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Ελλάδας.
 Ο περιφερειακός δρόμος είναι μια ώριμη παραχώρηση αλλά με ένα σύντομο χρονικό διάστημα πέντε ετών.
Τα ελαφρά οχήματα και οι επιβάτες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της κυκλοφορίας.
Η απότομη μείωση της κυκλοφορίας κατά 36%, θέτει τον περιφερειακό δρόμο στους πιο αδύναμους από τους οδικούς άξονες, από την άποψη της μεταβλητότητας της κυκλοφορίας.
Ωστόσο, η σοβαρή πτώση επιδείνωσε τα μέτρα λιτότητας που θεσπίστηκαν μετά την κρίση του ελληνικού χρέους. Μέχρι στιγμής, η κυκλοφορία δεν έχει ανακάμψει στην κορυφή της.
Η Αττική Οδός επωφελείται από τον περιορισμένο ανταγωνισμό, καθώς οι δρόμοι των εσωτερικών πόλεων μπορεί να είναι πολύ φορτωμένοι με κίνηση. Επιπλέον, ο περιφερειακός δρόμος λειτουργεί ως ο κύριος αγωγός μεταξύ του κεντρικού Αθηνών και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Αναμένουμε ότι η κυκλοφορία θα επηρεαστεί αρνητικά από τη διαταραχή του κοροναϊού, δεδομένης της αναμενόμενης επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και καθώς διάφορα μέτρα για την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου εισάγονται από την κυβέρνηση.
Τα διόδια της Αττικής Οδού υπόκεινται σε ανώτατο όριο συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό, αλλά με περιορισμένο ιστορικό αυξήσεων των διοδίων.
Τα επίπεδα ιστορικά τέλη διοδίων αντικατοπτρίζουν το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον από την εισαγωγή της πρώτης δέσμης μέτρων λιτότητας το 2010, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση της κυκλοφορίας.
Παρόλο που ο περιφερειακός δρόμος είναι ελεύθερος να καθορίσει τα ποσοστά διοδίων μέχρι το καπάκι, υπάρχει κάποια (περιοριζόμενη) πολιτική παρέμβαση. Η βελτίωση της απασχόλησης, το αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα και η μέτρια δημοσιονομική χαλάρωση θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιθανές αυξήσεις των διοδίων.
Τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του χαρτοφυλακίου έχουν δύο διαφορετικούς τύπους αμοιβών.
Τα παλαιότερα έργα λαμβάνουν σταθερά feed-in-tariffs (FiTs), ενώ τα υπόλοιπα λαμβάνουν πριμοδοτήσεις feed-in-premium (FiP). Όλα, εκτός από ένα έργο, προέρχονται από την περίοδο προ της δημοπρασίας (πριν από το 2017) με τιμολόγια περίπου 90 ευρώ/MWh, που καθορίστηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια ισχύος των συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) που υπογράφηκαν με τον διαχειριστή της αγοράς.
Το πλαίσιο βασίζεται στη μετάδοση στους τελικούς καταναλωτές και ως εκ τούτου αξιολογείται ως συστημικός κίνδυνος.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται κυρίως από αιολικά πάρκα, με μόνο ένα έργο PV (2MWs) και ένα υδροηλεκτρικό (5MW) έργο στο χαρτοφυλάκιο. Μόνο έργα στα νησιά (9MW) εκτίθενται σε περικοπές λόγω αστάθειας του δικτύου.
Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είχε προηγουμένως υποστεί αναδρομικά μέτρα για τη μείωση των τιμολογίων, με στόχο την εξάλειψη του ελλείμματος του συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ενώ τα αιολικά πάρκα επηρεάστηκαν από αυτά τα μέτρα, το αποτέλεσμα ήταν μικρότερο από ό, τι για άλλες τεχνολογίες.
Τα έργα υπέστησαν δασμολογικές μειώσεις, αλλά έλαβαν εκτεταμένες ΜΠΣ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πανδημία του κορωνοϊού

Το ξέσπασμα του κορωνοϊού και τα συναφή μέτρα περιορισμού των κυβερνήσεων παγκοσμίως δημιουργούν ένα βραχυπρόθεσμο αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον για την οδική κυκλοφορία.
Ενώ τα στοιχεία απόδοσης της Ελλάκτωρ από τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του εκδότη ενδέχεται να μην έχουν υποδείξει απομείωση, σημαντικές αλλαγές στα προφίλ εσόδων και κόστους εμφανίζονται στους δρόμους διοδίων των χωρών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA) και ενδέχεται να επιδεινωθούν τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες, καθώς η οικονομική δραστηριότητα μειώνεται και εισάγονται περαιτέρω κυβερνητικοί περιορισμοί , διατηρούνται ή επεκτείνονται.
Οι αξιολογήσεις της Fitch είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον και η Fitch θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα ως αποτέλεσμα της επιδημίας του coronavirus, καθώς σχετίζεται με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια και ενσωματώνει την αναθεωρημένη βάση και την αξιολόγηση των ποιοτικών και ποσοτικών εισροών με βάση τις προσδοκίες για μελλοντικές επιδόσεις και αξιολόγηση βασικών κινδύνων.
Ο όμιλος έχει ισχυρή θέση ρευστότητας.
Σύμφωνα με τους λογαριασμούς, τα μετρητά και τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου ήταν σημαντικά στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020.
Οι εταιρείες του ομίλου είχαν περαιτέρω ταμειακά διαθέσιμα και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαπραγματεύεται μια ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση για την αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών αναγκών του τομέα των κατασκευών.
Παρά το γεγονός ότι το χρέος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αναστέλλεται στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η εταιρεία δεν έχει ουσιαστικές ανάγκες αναχρηματοδότησης μέχρι το 2024, όταν τα δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ ωριμάσουν.
Σύμφωνα με τις βάσεις και τις υποθέσεις αξιολόγησης της Fitch, αναμένουμε ότι ο προβλεπόμενος μέσος όρος πενταετούς μέσου όρου προσαρμοσμένου σε Fitch καθαρού χρέους / EBITDAR για περιορισμένο όμιλο θα φτάσει τα 3,8x και 4,6x αντίστοιχα. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση της μόχλευσης κατά περίπου 1,0 φορές σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις μας.
Η μόχλευση κορυφώθηκε το 2020 με 5,3x στην περίπτωση αξιολόγησης, καθώς η εταιρεία φτάνει στο αποκορύφωμα του προγράμματος επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές και η κυκλοφορία στο τμήμα παραχώρησης πλήττεται από τα μέτρα συγκράτησης της COVID-19 και την οικονομική αναστάτωση.
Στη συνέχεια, αναμένουμε από την εταιρεία να ξεκινήσει την αποσυμφόρηση σύμφωνα με τη συντόμευση της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής του κύριου συμβολαίου παραχώρησης διοδίων και του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ προς 3.9 φορές το 2023.
Ωστόσο, αυτή η απομόχλευση δεν είναι πλέον ανάλογη με τις προηγούμενες προσδοκίες μας για μόχλευση γύρω από 3.0x το 2023.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS