ΤτΕ: Με σειρά προτεραιότητας η συμμετοχή στην γενική συνέλευση (20/3)

ΤτΕ: Με σειρά προτεραιότητας η συμμετοχή στην γενική συνέλευση (20/3)
Λήψη συμπληρωματικών εκτάκτων μέτρων κατά την 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος της 20.3.2020
Η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνέχεια της από 9.3.2020 Ανακοίνωσής της για λήψη εκτάκτων μέτρων και του εν τω μεταξύ επιβληθέντος από την Πολιτεία περιορισμού στον επιτρεπτό αριθμό συναθροιζομένων προσώπων, ανακοινώνει επιπροσθέτως ότι κατά την 87η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.3.2020:
1.    Θα ληφθούν προληπτικά μέτρα υγιεινής για όλους όσους θα συμμετάσχουν στις εργασίες της Συνέλευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονική θερμομέτρηση και απολύμανση χειρών).
2.    Για την είσοδο των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους στους χώρους της Συνέλευσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει προσέλευσης, και μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου επιτρεπτού αριθμού προσώπων.
3.    Μέλη του Γενικού Συμβουλίου και υπηρεσιακοί παράγοντες της Τράπεζας θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Συνέλευσης, μόνο εφόσον ο αριθμός των προσερχομένων μετόχων ή των αντιπροσώπων τους το επιτρέψει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS