Προς παράταση έως τις 30 Απριλίου η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων

Προς παράταση έως τις 30 Απριλίου η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων
Οι παρενέργειες του κορωνοϊού και οι υπόλοιπες εκκρεμότητες που οδηγούν στη λήψη της απόφασης
Ορατό είναι το ενδεχόμενο παράτασης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 έως το τέλος Απριλίου καθώς η κρίση του κορωνοϊού προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στους ορκωτούς να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες ελέγχου.
Και αυτό διότι πρώτον έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες μετακινήσεων και δεύτερον πλήθος εταιριών βρίσκεται μπροστά από απρόοπτες εξελίξεις που εγείρουν ακόμα και ζητήματα επιβίωσης.
Ήδη χθες η ΕΛΤΕ με επιστολή της προς τους ορκωτούς και τις εταιρίες η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα έθεσε ζητήματα που άπτονται των ευθυνών των ορκωτών ελεγκτών και συγκεκριμένα της δυνατότητας εταιριών να συνεχίσουν τη λειτουργία τους το επόμενο δωδεκάμηνο, των οψιγενών γεγονότων που θα έχουν επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη αλλά και του ελέγχου της ενοποίησης από τους ορκωτούς μητριών εταιριών με θυγατρικές εκτός Ελλάδος.
Η ΕΛΤΕ στην ανακοίνωσή της άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας δημοσίευσης εφ όσον απαιτηθεί περισσότερο χρόνος για την ολοκλήρωση του έργου των ορκωτών ελεγκτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν των προβλημάτων λόγω κορωνοϊού που επηρεάζουν αποκλειστικά εταιρίες όπως η Aegean υπάρχουν και άλλα ζητήματα που αφορούν επιχειρήσεις που έχουν εκκρεμότητες όπως η Εθνική Τράπεζα με το ΛΕΠΕΤΕ η οποία ωστόσο επηρεάζεται άγνωστο σε ποιο βαθμό από τις εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού.
Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS