Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Πετρόπουλος – Πως διαμορφώνονται οι δείκτες

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Πετρόπουλος – Πως διαμορφώνονται οι δείκτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για την Χρήση 2019
Η πρόσφατη σημαντική διόρθωση και της μετοχής της Πετρόπουλος λόγω της επίδρασης του κορονοϊού στις αγορές φέρνει την αποτίμηση αρκετά κοντά στην καθαρή θέση του ομίλου.
Με αποτίμηση 40,3 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 35,9 εκατ. ευρώ η μετοχή διαπραγματεύεται με p/bv 1,12 φορές.
Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου στο τέλος του 2019 ήταν στα 28,1 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 5,7 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμα δάνεια και 8,9 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμα.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν στα 8,7 εκατ. ευρώ.
Οι πωλήσεις κατέγραψαν σημαντική βελτίωση διαμορφούμενες στα 117,2 εκατ. ευρώ από 94,08 εκατ. ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 3,5 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ που δίνουν p/e 11,5 φορές.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή για την Χρήση 2019.
Υπενθυμίζεται πως η μετοχή ξεκίνησε το 2020 από τα 7,90 ευρώ και στη συνεδρίαση της Παρασκευής 13 Μαρτίου έκλεισε στα 5,70 ευρώ.
Από την αρχή του έτους καταγράφει απώλειες 27,85%.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS