Έκτακτα μέτρα από SSM - Αναβάλλει τα stress tests, χαλαρώνει τις απαιτήσεις κεφαλαίων - Αλλαγές στους στόχους για NPLs ελληνικών τραπεζών

Έκτακτα μέτρα από SSM - Αναβάλλει τα stress tests, χαλαρώνει τις απαιτήσεις κεφαλαίων - Αλλαγές στους στόχους για NPLs ελληνικών τραπεζών
Οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων  των κατευθύνσεων του Pillar II
Στη λήψη έκτακτων μέτρων για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, λόγω κορωνοϊού, προχωρά ο SSM, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα υπάρξουν αλλαγές στους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) των ελληνικών τραπεζών.
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας θα συζητήσει την άμεση εξειδίκευση των μέτρων που προανήγγειλε ο SSM με τις ελληνικές τράπεζες στις 16.30 που είναι το συγκεκριμένο ραντεβού.
Αμεσα εκτιμάται πως θα είναι τα μέτρα για τα κόκκινα δάνεια καθώς οι ημερομηνίες για τους στόχους θα οδηγηθούν προς τα πίσω και θα αλλάξει ο σχεδιασμός.
Η ρευστότητα με βάση τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται θα ζητηθεί από τις τράπεζες να την αξιοποιήσουν άμεσα ώστε τελικώς να καταφέρουν να διαμορφώσουν συνθήκες ομαλότερης ρευστότητας στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι άμεσος και ολοκληρωμένος.
Τα επιτελεία των τραπεζών ξεκινούν την προετοιμασία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τον SSM, οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τα αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένων  των κατευθύνσεων του Pillar II.
Οι τράπεζες θα επωφεληθούν από την απαλλαγή στη σύνθεση κεφαλαίου για τις απαιτήσεις του πυλώνα 2.
Αποφασίστηκε η ΕΚΤ να εξετάσει την επιχειρησιακή ευελιξία κατά την εφαρμογή των ειδικών για την κάθε τράπεζα εποπτικών μέτρων
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα σειρά μέτρων για να διασφαλίσει ότι οι άμεσα εποπτευόμενες τράπεζές της θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εκπληρώνουν το ρόλο τους στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, καθώς οι οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού (COVID-19) γίνονται εμφανείς.
"Ο κορωναϊός αποδεικνύεται ότι αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τις οικονομίες μας. Οι τράπεζες πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες.
Τα μέτρα εποπτείας που συμφωνήθηκαν σήμερα αποσκοπούν στην υποστήριξη των τραπεζών στην εξυπηρέτηση της οικονομίας και στην αντιμετώπιση των επιχειρησιακών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της πίεσης στο προσωπικό τους », δήλωσε ο Andrea Enria, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ.
Τα αποθέματα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να επιτρέψουν στις τράπεζες να αντέξουν σε καταστάσεις stress όπως η σημερινή.
Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό ποσό τέτοιων αποθεμάτων. Η ΕΚΤ θα επιτρέψει στις τράπεζες να λειτουργήσουν προσωρινά κάτω από το επίπεδο κεφαλαίου που καθορίζεται από τον Πυλώνα 2 , το απόθεμα  ρυθμιστικού κεφαλαίου και τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR).
Η ΕΚΤ θεωρεί ότι αυτά τα προσωρινά μέτρα θα ενισχυθούν με την κατάλληλη χαλάρωση του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος (CCyB) από τις εθνικές αρχές μακροπροληπτικής εποπτείας.
Επίσης, οι τράπεζες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μερικώς κεφαλαιακά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για κεφάλαια Tier 1 για παράδειγμα  τα εργαλεία πρόσθετο Τier I  ή Tier 2, για να  εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 (P2R). Αυτό  φέρνει τώρα  ένα μέτρο που αρχικά είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, στο πλαίσιο της τελευταίας αναθεώρησης της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD V).
Τα παραπάνω μέτρα παρέχουν σημαντική στήριξη κεφαλαίων στις τράπεζες για την υποστήριξη της οικονομίας.
Οι τράπεζες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά τα μέτρα για να στηρίξουν την οικονομία και όχι για να αυξήσουν τη διανομή μερίσματος.
Επιπλέον, η ΕΚΤ συζητά με τις τράπεζες μεμονωμένα μέτρα, όπως η προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων, των διαδικασιών και των προθεσμιών.
Για παράδειγμα, η ΕΚΤ θα εξετάσει το ενδεχόμενο αναδιάταξης των επιτόπιων επιθεωρήσεων και την παράταση των προθεσμιών για την εφαρμογή δράσεων αποκατάστασης που προκύπτουν από πρόσφατες επιτόπιες επιθεωρήσεις και έρευνες για τα εσωτερικά μοντέλα εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνολική προληπτική ευρωστία των εποπτευόμενων τραπεζών.
Στο πλαίσιο αυτό, η καθοδήγηση της ΕΚΤ προς τις τράπεζες σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρέχει επίσης στους επόπτες την απαραίτητη ευελιξία ώστε τα πάντα να προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες κάθε τράπεζας.
 Θα εξεταστεί επίσης η επέκταση των προθεσμιών για ορισμένα μη κρίσιμα εποπτικά μέτρα και αιτήματα δεδομένων. Υπό το πρίσμα της επιχειρησιακής πίεσης στις τράπεζες, η ΕΚΤ υποστηρίζει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών να αναβάλει τη δοκιμασία προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στο σύνολο της ΕΕ για το 2020 και θα επεκτείνει την αναβολή σε όλες τις τράπεζες που υπόκεινται στο τεστ αντοχής για το 2020.
Οι τράπεζες θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν υγιή πρότυπα αναδοχής, να ακολουθούν κατάλληλες πολιτικές σχετικά με την αναγνώριση και κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και να διεξάγουν σχεδιασμό στερεών κεφαλαίων, ρευστότητας και ισχυρή διαχείριση κινδύνων.
Αυτές οι ενέργειες ακολουθούν μια επιστολή που απεστάλη στις 3 Μαρτίου 2020 σε όλες τις σημαντικές τράπεζες για τον κορωνοϊό
 Ζητήθηκε από τις τράπεζες να επανεξετάσουν τα σχέδιά τους για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και να εξετάσουν ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η ετοιμότητα για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεων της εξάπλωσης του κοροναϊού. Η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ θα συνεργαστεί με τις τράπεζες για να εξασφαλίσει τη συνέχεια των κρίσιμων λειτουργιών τους. Το εποπτικό συμβούλιο της ΕΚΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις. τα εν λόγω μέτρα θα αναθεωρηθούν ως αναγκαία.

Ειρήνη Σακελλάρη

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS