Τι ανακοινώνει η ΕΚΤ; - Νέοι όροι TLTROs, αύξηση QE στα 40 δισ, μείωση επιτοκίου καταθέσεων -0,10%, αγορές εταιρικών ομολόγων – Διαφωνίες για μετοχές

Τι ανακοινώνει η ΕΚΤ; - Νέοι όροι TLTROs, αύξηση QE στα 40 δισ, μείωση επιτοκίου καταθέσεων -0,10%, αγορές εταιρικών ομολόγων – Διαφωνίες για μετοχές
Με βάση ενδείξεις οι αγορές δεν θα ενθουσιαστούν από τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ παρ΄ ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες στις οικονομίες και τις αγορές θα είχαν θετικό αντίκτυπο.
Τι θα ανακοινώσει σήμερα 12 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ και η Ch. Lagarde με στόχο να στηρίξει την οικονομία της ευρωζώνης από την δραματική επέλαση του κορωνοιού;
Το βασικό ερώτημα όμως πέραν από τα μέτρα που θα ανακοινώσει είναι εάν αυτά έχουν θετικό αντίκτυπο ή θα θεωρηθούν από τις αγορές αδύναμα για να αντιμετωπίσουν την επέλαση του κορωνοιού.
Με βάση ενδείξεις οι αγορές δεν θα ενθουσιαστούν από τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ παρ΄ ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες στις οικονομίες και τις αγορές θα είχαν θετικό αντίκτυπο.
Λόγω του πανικού του κορωνοιού οι παρεμβάσεις της ΕΚΤ θα ξεθωριάσουν άμεσα.
Πάντως οι μειώσεις των επιτοκίων από την FED κατά 0,50% στο 1% με 1,25% και από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας επίσης κατά 0,50% στο 0,25%...ξεθώριασαν γρήγορα.

Τα μέτρα  

Με βάση όλες τις ενδείξεις η ΕΚΤ θα ανακοινώσει στις 12 Μαρτίου 2020
1)Καλύτερους όρους TLTROs με στόχο να ενισχύσει την ρευστότητα των τραπεζών και δρα στο πλαίσιο της προληπτικής ρευστότητας.
2)Μείωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων κατά 0,10% και από αρνητικό -0,50% θα διαμορφωθεί στο -0,60%.
Το αρνητικό επιτόκιο καταθέσεων έχει θεωρητικά στόχο να αποτρέψει τις τράπεζες να καταθέτουν την πλεονάζουσα ρευστότητα τους στην ΕΚΤ και να την διοχετεύουν στην οικονομία.
Το μέτρο αυτό δεν έχει αποδώσει, θεωρείται ότι βρίσκεται στα όρια των αποτυχημένων παρεμβάσεων.
3)Θα αυξηθεί ο όγκος των αγορών μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης QE
4)Θα παρουσιαστεί ένα πιο διευρυμένο πλαίσιο αγοράς εταιρικών ομολόγων με στόχευση τις μικρομεσαίες εταιρίες στην ευρωζώνη.
5)Υπήρξε πρόταση για υπό όρους αγορές μετοχών αλλά αυτό το μέτρο βρήκε σφοδρές αντιδράσεις από πολλά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.
Image
Τα θετικά και αρνητικά

-Με τα TLTROs οι τράπεζες ενισχύουν την ρευστότητα τους, μειώνουν το stress από τους ισολογισμούς τους και μετριάζουν τους δυνητικούς κινδύνους.
Με την νέα μείωση του επιτοκίου καταθέσεων δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στις τράπεζες, καθώς λόγω των αρνητικών επιτοκίων καταθέσεων έχουν χάσει από έσοδα εκ τόκων 24 δισεκ.
Η μείωση των επιτοκίων πλήττει τις τράπεζες γιατί μειώνει τα έντοκα έσοδα, μετριάζει την ικανότητα των τραπεζών να απορροφούν ζημίες και αποθαρρύνει λόγω αυτών των παραμέτρων οι τράπεζες να διαθέτουν αποθέματα ρευστότητας.
Για την ιστορία για κάθε μείωση επιτοκίων καταθέσεων κατά 0,10% η αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα είναι 4% με 5%.  
-Αύξηση του όγκου των assets που αγοράζει η ΕΚΤ στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης με στόχο από 20 δισεκ. να διαμορφωθούν οι αγορές μηνιαίως στα 40 δισεκ. έως το τέλος του 2020.
-Ο κορωνοιός θα επιφέρει πλήγμα στα αποτελέσματα των τραπεζών.
Η Goldman Sachs εκτιμάει ότι οι ελληνικές τράπεζες θα υποστούν ζημία 3 δισεκ. ευρώ
Image
Οι αρνήσεις

Δύο θέματα που εξετάστηκαν προκάλεσαν τις έντονες αρνήσεις πολλών μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.
Α)Θα μπορούσε κάτω από ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο να αγοράζει μετοχές;
Να σημειωθεί ότι το βασικό πρόβλημα με τις αγορές μετοχών δεν είναι μόνο το καταστατικό αλλά ένας πρακτικός λόγος.
Εάν προκύψουν ζημίες ποιος θα τις καλύψει;
Προφανώς δεν μπορεί να καλύψει τις ζημίες ο ευρωπαίος φορολογούμενος.
Οι αγορές μετοχών είναι αμφισβητούμενο νομισματικό πείραμα.
Β)Ορισμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι της ΕΚΤ ειδικά τεχνοκράτες προτείνουν να ενεργοποιηθεί Outright Monetary Transactions ή ΟΜΤ ή νομισματικές συναλλαγές.

Το ΟΜΤ είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο οποίο πραγματοποιούνται αγορές σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Mario Draghi (Ιούλιος 2012) να κάνει "ό, τι χρειάζεται" για τη διατήρηση του ευρώ.
Στις 2 Αυγούστου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε συναλλαγές σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων, με στόχο «τη διασφάλιση της κατάλληλης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και της ενιαίας νομισματικής πολιτικής».
 Το τεχνικό πλαίσιο αυτών των ενεργειών διατυπώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με σχεδόν ομόφωνη απόφαση, ενώ ο πρόεδρος της Bundesbank ήταν ο μοναδικός που διαφώνησε.
Το OMT ενεργοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις μια κυβέρνηση της Ευρωζώνης ζητήσει οικονομική βοήθεια. Η ευρωζώνη δημιούργησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το ταμείο διάσωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
Από τα κεφάλαια αυτά και μέσω του OMT, η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης μπορεί πλέον να αγοράζει κρατικά ομόλογα με διάρκεια από 1 έως 3 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες που εκδίδουν τις ομολογίες συμφωνούν σε ορισμένα μέτρα λιτότητας.  Σκοπός του προγράμματος είναι να αποφευχθεί η απόκλιση των αποδόσεων των βραχυπρόθεσμων ομολόγων και να διασφαλιστεί ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μεταδίδεται εξίσου σε όλες τις χώρες μέλη της ευρωζώνης.

Οι 4 προϋποθέσεις

Για να ενεργοποιήσει ένα κράτος την διαδικασία ΟΜΤ θα πρέπει
1)Το κράτος πρέπει να έχει λάβει χρηματοοικονομική υποστήριξη από το διάσωσης της ευρωζώνης τον ESM, είτε με τη μορφή άμεσης μακροοικονομικής στήριξης είτε με προληπτικά καθορισμένες πιστωτικές γραμμές.
2)Πρέπει να υπογραφεί μνημόνιο συμφωνίας που επισυνάπτεται στο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων του ESM.
Σε περίπτωση αναθεώρησης, δεν θα πραγματοποιηθούν αγορές OMT έως ότου ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της χώρας στο πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει.
3)Οι αγορές OMT μπορούν να ξεκινήσουν και πριν από την στιγμή που το κράτος έχει καταφέρει να ανακτήσει την πλήρη πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές δανεισμού.
4) Οι αγορές OMT των κρατικών ομολόγων με λήξη 1-3 ετών θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι 3 προηγούμενες προϋποθέσεις.
Οι νομισματικές συναλλαγές OMT δεν είναι οι ίδιες με τις πράξεις ποσοτικής χαλάρωσης (QE), καθώς οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν ομόλογα και, με τον τρόπο αυτό, εισάγουν ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS