Στις 27/3 ανακοινώνει η Alpha Bank τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2019

Στις 27/3 ανακοινώνει η Alpha Bank τα αποτελέσματα για τη χρήση του 2019
Στις 27 Μαρτίου τα αποτελέσματα της Alpha Bank για το 2019
Η Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα Έτους 2019, την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
- ώρα 17.20: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2019 Έκδοση Δελτίου Τύπου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.alpha.gr) και την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
- ώρα 18.00: Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους σε μεταγενέστερη επικοινωνία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS