Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Trastor – Στα 1,118 ευρώ ανά μετοχή η εσωτερική αξία

Μια ματιά στα αποτελέσματα χρήσης 2019 της Trastor – Στα 1,118 ευρώ ανά μετοχή η εσωτερική αξία
Βελτιωμένο το προσαρμοσμένο EBITDA στη χρήση – Η αύξηση κεφαλαίου θα φέρει μείωση του καθαρού δανεισμού
Οι σημαντικές επενδύσεις σε ακίνητα (48,1 εκατ. ευρώ) το 2019 της Trastor έφεραν αύξηση 72,5% των μισθωμάτων τα οποία ανήλθαν στα 9,6 εκατ. ευρώ από 5,5 εκατ. ευρώ και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών τα οποία ανήλθαν στα 13,7 εκατ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, τα κέρδη από την αναπροσαρμογή ακινήτων σε εύλογες αξίες ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ από 3,2 εκατ. ευρώ, που σημαίνει πως όλα τα κέρδη είναι από αναπροσαρμογές.
Οι καθαρές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 81,4 εκατ. ευρώ με τις επενδύσεις σε ακίνητα να έχουν ανέλθει στα 200,7 εκατ. ευρώ.
Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε θα στα 4,1 εκατ. ευρώ από 1,3 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση όπως αναγράφεται στη λογιστική κατάσταση θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος, ενώ ετοιμάζεται για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 72,6 εκατ. ευρώ με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ ανά μετοχή.
Σε περίπτωση που καλυφθεί πλήρως η αύξηση, ο καθαρός δανεισμός θα μειωθεί σημαντικά.
Σημειώνεται πως η μετοχή έκλεισε χθες (9/3) στα 0,88 ευρώ με την αποτίμηση να είναι στα 96 εκατ. ευρώ.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS