Σχέδιο με 4 άξονες από ΕΚΤ 12/3 για να αποτρέψει το σοκ - Επιτόκια, μετοχές, αύξηση QE και στο βάθος Outright Monetary Transactions

Σχέδιο με 4 άξονες από ΕΚΤ 12/3 για να αποτρέψει το σοκ - Επιτόκια, μετοχές, αύξηση QE και στο βάθος Outright Monetary Transactions
Το ΟΜΤ είναι ένα πρόγραμμα της ΕΚΤ στο οποίο πραγματοποιούνται αγορές σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις
Σχέδιο με 4 άξονες θα ανακοινώσει στις 12 Μαρτίου 2020 η ΕΚΤ και η Ch. Lagarde με στόχο να αποτραπούν τα χειρότερα σε οικονομίες και αγορές.
Μετά το κραχ των τελευταίων ημερών όλες οι κεντρικές τράπεζες προετοιμάζουν δέσμη μέτρων μαζί με σχέδια δημοσιονομικών κινήτρων από τις κυβερνήσεις για να αντιμετωπιστεί το χάος που προκαλεί ο κορωνοιός αλλά και ο πόλεμος του πετρελαίου.
Η ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου μελετάει τα εξής σενάρια μέρος των οποίων μπορούν να υλοποιηθούν αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου απαιτείται ριζική αλλαγή του καταστατικού της ΕΚΤ που προφανώς αυτό δεν θα συμβεί. 
1)Να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων αποδοχής καταθέσεων από -0,50% σε -0,60% μείωση -0,10% ώστε να πιέσει τις τράπεζες να διοχετεύσουν την ρευστότητα στην οικονομία.
Το μέτρο αυτό έχει κριθεί ωστόσο αναποτελεσματικό στην πράξη καθώς τα αρνητικά επιτόκια καταθέσεων έπληξαν τα έσοδα των τραπεζών κατά 23 με 24 δισεκ. ευρώ.
2)Θα αυξήσει το εύρος της ποσοτικής χαλάρωσης QE και πέραν από κλασσικά μέτρα όπως παροχή ρευστότητας σε μικρομεσαίες εταιρίες θα επιχειρήσει να συμπεριλάβει και άλλα περιουσιακά στοιχεία για να αυξήσει την περίμετρο της παρεχόμενη ρευστότητας.
3)Έχει εξεταστεί πως η ΕΚΤ θα μπορούσε κάτω από ένα πολύ σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο να αγοράζει μετοχές.
Να σημειωθεί ότι το βασικό πρόβλημα με τις αγορές μετοχών δεν είναι μόνο το καταστατικό αλλά ένας πρακτικός λόγος.
Εάν προκύψουν ζημίες ποιος θα τις καλύψει;
Προφανώς δεν μπορεί να καλύψει τις ζημίες ο ευρωπαίος φορολογούμενος.
Οι αγορές μετοχών είναι αμφισβητούμενο νομισματικό πείραμα.
4)Ορισμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι της ΕΚΤ ειδικά τεχνοκράτες προτείνουν να ενεργοποιηθεί Outright Monetary Transactions ή ΟΜΤ ή νομισματικές συναλλαγές.

Το ΟΜΤ είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο οποίο πραγματοποιούνται αγορές σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.


Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε από τον Mario Draghi (Ιούλιος 2012) να κάνει "ό, τι χρειάζεται" για τη διατήρηση του ευρώ.
Στις 2 Αυγούστου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε συναλλαγές σε δευτερογενείς αγορές κρατικών ομολόγων, με στόχο «τη διασφάλιση της κατάλληλης μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής και της ενιαίας νομισματικής πολιτικής».
 Το τεχνικό πλαίσιο αυτών των ενεργειών διατυπώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με σχεδόν ομόφωνη απόφαση, ενώ ο πρόεδρος της Bundesbank ήταν ο μοναδικός που διαφώνησε.
Το OMT ενεργοποιείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μόλις μια κυβέρνηση της Ευρωζώνης ζητήσει οικονομική βοήθεια. Η ευρωζώνη δημιούργησε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το ταμείο διάσωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
Από τα κεφάλαια αυτά και μέσω του OMT, η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης μπορεί πλέον να αγοράζει κρατικά ομόλογα με διάρκεια από 1 έως 3 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι χώρες που εκδίδουν τις ομολογίες συμφωνούν σε ορισμένα μέτρα λιτότητας.  Σκοπός του προγράμματος είναι να αποφευχθεί η απόκλιση των αποδόσεων των βραχυπρόθεσμων ομολόγων και να διασφαλιστεί ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μεταδίδεται εξίσου σε όλες τις χώρες μέλη της ευρωζώνης.

Οι 4 προϋποθέσεις

Για να ενεργοποιήσει ένα κράτος την διαδικασία ΟΜΤ θα πρέπει
1)Το κράτος πρέπει να έχει λάβει χρηματοοικονομική υποστήριξη από το διάσωσης της ευρωζώνης τον ESM, είτε με τη μορφή άμεσης μακροοικονομικής στήριξης είτε με προληπτικά καθορισμένες πιστωτικές γραμμές.
2)Πρέπει να υπογραφεί μνημόνιο συμφωνίας που επισυνάπτεται στο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων του ESM.
Σε περίπτωση αναθεώρησης, δεν θα πραγματοποιηθούν αγορές OMT έως ότου ολοκληρωθεί η συμμόρφωση της χώρας στο πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει.
3)Οι αγορές OMT μπορούν να ξεκινήσουν και πριν από την στιγμή που το κράτος έχει καταφέρει να ανακτήσει την πλήρη πρόσβαση στις ιδιωτικές αγορές δανεισμού.
4) Οι αγορές OMT των κρατικών ομολόγων με λήξη 1-3 ετών θα πραγματοποιηθούν μόνο εάν διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι 3 προηγούμενες προϋποθέσεις.
Οι νομισματικές συναλλαγές OMT δεν είναι οι ίδιες με τις πράξεις ποσοτικής χαλάρωσης (QE), καθώς οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν ομόλογα και, με τον τρόπο αυτό, εισάγουν ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα, με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS