Ο μετασχηματισμός των ελληνικών τραπεζών μέσα από τη ματιά του Mιχάλη Σάλλα

Ο μετασχηματισμός των ελληνικών τραπεζών μέσα από τη ματιά του Mιχάλη Σάλλα
Συνέντευξη στο περιοδικό Fortune
Συνέντευξη στο περιοδικό Fortune παραχώρησε ο πρόεδρος της Lyktos Group κ. Μιχάλης Σάλλας αναφερόμενος στο μετασχηματισμό του τραπεζικού συστήματος.
Μολονότι η συνέντευξη στο περιοδικό δεν μπορεί να περιλαμβάνει τις πρόσφατες εξελίξεις ο κ. Σάλλας υπογραμμίζει τις δυσκολίες του τραπεζικού μας συστήματος να παράξει κερδοφορία και αναφέρεται στις προσπάθειες περιορισμού των κόκκινων δανείων, προσπάθειες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.
Χαρακτηρίζει σημαντική πρόταση το σχέδιο Ηρακλής αλλά και δαμόκλειο σπάθη το DTC (αναβαλλόμενο φόρο) αν δεν υπάρξουν ισχυρές κερδοφορίες στο μέλλον για τις τράπεζες.

Αναλύει το πρόβλημα της υπερρύθμισης του τραπεζικού περιβάλλοντος προβάλλοντας τα μεγάλα κόστη που αυτό παράγει για τις τράπεζες:

«Υπάρχει υπερρύθμιση στο τραπεζικό περιβάλλον, η οποία δημιουργεί τεράστια γραφειοκρατία και οδηγεί σε επιπλέον δαπάνες.
Το αίτηµα του να έχεις υπερβολικά υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας µειώνει τόσο την αποδοτικότητα των κεφαλαίων όσο και το ενδιαφέρον επενδυτών για άντληση µετοχικών κεφαλαίων.
Πριν από δέκα χρόνια η κεφαλαιακή επάρκεια στα επίπεδα του 8% ήταν αρκετή για τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Πλέον θα πρέπει µια τράπεζα να διαθέτει διπλάσια κεφάλαια για να θεωρείται αξιόπιστη.
Στην κρίση οι τράπεζες δεν είχαν ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη του ενεργητικού τους και της οικονοµίας, αλλά την αποκατάσταση των δεικτών τους.
Αυτό σήµερα συνεχίζεται, και αν οι τράπεζες δεν στραφούν σε ανάπτυξη ενεργητικού και βελτίωση αποτελεσµατικών λογαριασµών, τουλάχιστον κάποιες θα οδηγηθούν σε κρατικοποίηση».

Ο κ. Σάλλας αναφερόμενος στο όχι και τόσο μακρινό παρελθόν επισημαίνει την αναγκαιότητα της τότε απορρόφησης των Κυπιρακών τραπεζών, επισημαίνοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα είχε  διαλυθεί το τραπεζικό σύστημα κάτι το οποίο θα είχε οδηγήσει την Ελλάδα σε πτώχευση:

«Κατηγορήθηκα γιατί η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε τις κυπριακές τράπεζες. Ήταν τέτοιες οι συνθήκες που, αν δεν προχωρούσαµε σε αυτή την ενέργεια, θα είχε διαλυθεί το τραπεζικό σύστηµα και θα είχε πτωχεύσει η χώρα.
Η κίνηση αυτή έµεινε στην τραπεζική ιστορία, αλλά την πληρώσαµε εκ των υστέρων, καθώς προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από εκείνους που επιθυµούσαν την Ελλάδα εκτός ευρώ».

Επίμαχο θέμα η «βιομηχανία διώξεων» κατά τραπεζικών στελεχών που σήκωσαν το βάρος της κρίσης. Ο κ. Σάλλας σχολίασε:

«Το κλίµα που δηµιουργήθηκε από το 2014 και µετά προκάλεσε κολοσσιαία προβλήµατα στο τραπεζικό σύστηµα.
Υπήρχε µεγάλη ευκολία στο να παραπέµπονται στελέχη τις περισσότερες φορές χωρίς λόγο, χωρίς να διαπιστώνεται δόλος, µε αποτέλεσµα να επικρατήσει µια κατάσταση αδράνειας στο τραπεζικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια, καθώς τα στελέχη των τραπεζών οδηγήθηκαν στο να µην µπορούν να υπογράψουν ή να πάρουν εύλογο ρίσκο ή ευθύνη.
Αυτή η κατάσταση είναι προϊόν της άδικης επίθεσης που έχει δεχτεί το τραπεζικό σύστηµα.
Μία από τις µεγάλες έγνοιές µας τα χρόνια της κρίσης ήταν να µη χάσει ούτε ένα ευρώ ο Έλληνας καταθέτης.
Και αυτό το τραπεζικό σύστηµα το κατάφερε. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, η χώρα δεν θα µπορούσε να αντιµετωπίσει πολλά από τα προβλήµατα χωρίς τη βοήθειά της.
Σε σηµαντικό βαθµό, αυτή η βοήθεια και η «πλάτη» που βάλαµε για να σωθεί η χώρα αποτέλεσαν, δυστυχώς, και τον βασικό λόγο για τον πόλεµο που ξέσπασε εναντίον µας. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι ενόχλησε πολλούς η παρεµβατικότητα που είχαµε για τη διάσωση του τραπεζικού συστήµατος και την έξοδο της χώρας από την κρίση”

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα αποτελεί το τελευταίο εγχείρημα του στρατηγικού επενδυτή δηλαδή της της Lyktos Participations.

“Η Παγκρήτια έχει τα χαρακτηριστικά µιας συνεταιριστικής τράπεζας µε 27 χρόνια ιστορία σημειώνει ο κ. Σάλλας επισημαίνοντας πως: “
Την τελευταία περίοδο έχει µπει σε πολύ καλό δρόµο. Να επισηµάνω, βέβαια, ότι προσωπικά συµµετέχω ως στρατηγικός επενδυτής και δεν συµµετέχω στο management της τράπεζας.
Σε στρατηγικό επίπεδο, λοιπόν, υπάρχουν τοµείς στους οποίους η τράπεζα έχει βελτιώσει σηµαντικά την υποδοµή της.
Σήµερα είναι σε θέση να ξέρει ακριβώς τι έχει, πώς θα δουλέψει και πώς θα προχωρήσει στην επόµενη φάση της.
Γίνεται µια σύγχρονη τράπεζα, έτοιµη για τη σηµερινή εποχή, και κινείται προς την κατεύθυνση µετατροπής της από συνεταιριστική σε σύγχρονη εταιρική και εµπορική.
Στο Α’ εξάµηνο του 2020 αυτή η φάση θα έχει ολοκληρωθεί και η Παγκρήτια Τράπεζα θα γίνει πιο λειτουργική, πιο αποτελεσµατική, πιο κερδοφόρα. Το ενδιαφέρον µας δεν είναι να γίνει µια µεγάλη τράπεζα, αλλά µια πολύ καλή τράπεζα, κοντά στον πελάτη, τον καταθέτη και τον επιχειρηµατία, τον οποίο θα βοηθήσει, θα συµβουλεύσει σωστά.
Στην Κρήτη ξεκινούν µεγάλα έργα υποδοµής, όπως το νέο αεροδρόµιο, οι οδικοί άξονες κ.ά.
Με την ολοκλήρωσή τους η Κρήτη αλλάζει κατηγορία.
Γι’ αυτήν τη νέα περίοδο η Παγκρήτια Τράπεζα προετοιµάζεται εντατικά.
Το ενδιαφέρον μας για την Παγκρήτια δεν είναι να γίνει μια μεγάλη τράπεζα, αλλά μια πολύ καλή τράπεζα, κοντά στον πελάτη, τον καταθέτη, τον επιχειρηματία” καταλήγει.

O κ. Σάλλας μιλάει για τις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν την Praxia και οι οποίες δεν ευοδώθηκαν:

«Στην περίπτωση της Praxia δεν προχωρήσαµε, καθώς η στρατηγική βάσει της οποίας κινηθήκαµε ήταν η αποτίµησή της σύµφωνα µε την καθαρή θέση και η συµβολή της σε δικό µας συγκεκριµένο επιχειρηµατικό σχέδιο.
Από την πλευρά της Viva, η αξία της Praxia εκτιµήθηκε υψηλότερα. Κατά συνέπεια, δεν είχαµε λόγο να συνεχίσουµε και να µη διευκολύνουµε την Praxia να βρει τη λύση την οποία είχε ανάγκη».

Δεν αμφισβητεί τα προ κρίσεως λάθη των τραπεζών ενώ μιλάει για τις σχέσεις του με τον κ. Γιάννη Στουρνάρα:

«Με τον διοικητή της ΤτΕ έχω συνεργαστεί πολλά χρόνια και έχουµε συµφωνήσει σε σηµαντικά θέµατα, όπως αυτό της διάσωσης και της απορρόφησης των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα. ....Δεν έχουµε κάτι προσωπικό ούτε κάτι να χωρίσουµε.
Νοµίζω ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά τα οποία µας ενώνουν. Γνωριζόµαστε πάνω από 30 χρόνια.
Ο ίδιος έκανε και κάνει µια επιτυχηµένη καριέρα στον δηµόσιο χώρο, ενώ εγώ «έχτισα» µια καριέρα στον ιδιωτικό επιχειρηµατικό τοµέα.
Έχουµε διαφορετικές διαδροµές, αλλά συµπέσαµε τα τελευταία χρόνια στην κρίση του τραπεζικού κλάδου».
Η Ελλάδα έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης καταλήγει στη συνέντευξή του ο κ. Σάλλας εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τα χρόνια που έρχονται.
 
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS