Μπλοκάρει η ανάπτυξη της βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας χωρίς συμφωνία για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους

Μπλοκάρει η ανάπτυξη της βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας χωρίς συμφωνία για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους
Η ABTA ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια αμοιβαία συμφωνία κινητικότητας των νέων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζει τη σημασία της αντικατάστασης των υφιστάμενων ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην οδηγία
Το 13% του εργατικού δυναμικού στον τομέα των ταξιδιών και της τουριστικής βιομηχανίας απαρτίζεται από μη εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το 9% του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό αποκαλύπτει έρευνα από το Κέντρο για την Οικονομική και Επιχειρηματική Έρευνα (Cebr) που ανατέθηκε από την Ένωση Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων (ABTA).
Αυτό σημαίνει ότι, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο που απολαμβάνει ρεκόρ υψηλών ποσοστών απασχόλησης, οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν σοβαρές δυσκολίες στη διατήρηση και την πρόσληψη προσωπικού, ελλείψει οποιασδήποτε προσωρινής εισόδου για τους εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση.
Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων δεξιοτήτων όπως των ξένων γλωσσών -που μιλούν οι εργαζόμενοι μετανάστες.
Η έκθεση δείχνει ότι εάν δεν εξασφαλισθεί μια εναλλακτική συμφωνία έως και για 15.000 θέσεις απασχόλησης, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα κινδυνεύσει η εξερχόμενη ταξιδιωτικής βιομηχανίας, υποσκάπτοντας το μοντέλο πολλών ταξιδιωτικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ABTA ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε μια αμοιβαία συμφωνία κινητικότητας των νέων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζει τη σημασία της αντικατάστασης των υφιστάμενων ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην οδηγία.
- Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης για τους εργαζόμενους στην τουριστική βιομηχανία είναι £ 22.585 (μέσος όρος UK £ 28.759).
- Η βρετανική ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία είναι βασικός εργοδότης των νέων. Το 27% των τουριστικών εργαζομένων είναι κάτω των 30 ετών (μέσος όρος του Ηνωμένου Βασιλείου 17%).
- Οι γυναίκες αποτελούν το 52% του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας (μέσο όρο του Ηνωμένου Βασιλείου 47%).
- Το 16% όλων των τουριστικών επιχειρήσεων αναφέρουν επί του παρόντος έλλειψη δεξιοτήτων.

“Ο τουρισμός είναι μία από τις μεγάλες ιστορίες επιτυχίας του Ηνωμένου Βασιλείου και διακυβεύονται θέσεις εργασίας, τονίζει ο Mark Tanzer, διευθύνων σύμβουλος της ABTA.
Η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας δεν συνέβει τυχαία. Και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές για να διασφαλιστεί ότι η βιομηχανία μας θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στα ταλέντα που χρειάζεται για να πετύχει”.

Πηγή: www.tourismtoday.gr

www.bankingnews.grbankingnews.gr

BREAKING NEWS