Πετρόπουλος: Eπανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Πετρόπουλος: Eπανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Πετρόπουλος: Eπανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε σήμερα την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο αποφασίστηκε με την από 19.4.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και ανεστάλη με την από 7.3.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS