Τράπεζες: Πρόταση - λύση για μηδενική επιβάρυνση στο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό από τις τιτλοποιήσεις στον Ηρακλή

Τράπεζες: Πρόταση - λύση για μηδενική επιβάρυνση στο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό από τις τιτλοποιήσεις στον Ηρακλή
Αναμένεται η έγκριση μιας λύσης που θα απεγκλωβίσει τις τράπεζες από το κοστοβόρο δίλημμα του να μην είναι μηδενικό το κόστος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου
Να εγκρίνει ο SSM τη λύση που ανέπτυξαν αρμόδιοι φορείς και οι τράπεζες ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας να μην επιβαρυνθούν ιδιαιτέρως από το ισχυρό πλέον ενδεχόμενο να μην είναι μηδενική η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου αναμένουν οι τράπεζες που συγχρόνως προχωρούν το δύσκολο έργο των τιτλοποιήσεων.

Πρόταση λύση

Η λύση που έχει στα χέρια του αυτή τη στιγμή ο SSM διατυπώνει την εξής πρόταση:
Σε ότι αφορά τους senior τίτλους της τιτλοποίησης που δικαιούνται την εγγύηση του  Ελληνικού Δημοσίου, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις  από τους raters (αξιολογητές)  ώστε οι τίτλοι αυτοί να επιτύχουν υψηλότερη αξιολόγηση.
Ετσι η εγγύηση του Δημοσίου επί τίτλων που διαθέτουν επενδυτική βαθμίδα, έστω και εάν η χώρα δεν διαθέτει τη βαθμίδα αυτήν είναι πιθανόν να μην χρειάζονται άλλη "υποστήριξη" και να μην υπάρχει έτερη - τουλάχιστον μεγάλη- επιβάρυνση.

 
Αναμένεται λοιπόν η έγκριση μιας  λύσης που θα απεγκλωβίσει τις τράπεζες από το κοστοβόρο δίλημμα του να μην είναι μηδενικό το κόστος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου
Το HAPS (Hellenic APS)  θα έπρεπε να διασφάλιζε τη μηδενική στάθμιση κινδύνου για τα  senior ομόλογα των NPEs.
Αυτοί ακριβώς οι τίτλοι ( τα senior ομόλογα της τιτλοποίησης) θα τύχουν και της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου.
Πρόκειται για αξίες ύψους  10-11 δισ. ευρώ με βάση τις συναλλαγές που οι τράπεζες έχουν δημοσιοποιήσει πως θα πραγματοποιήσουν.
Το πρόβλημα είναι πως η χώρα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα, στοιχείο το οποίο και άνοιξε τη συζήτηση- χωρίς πρακτικά η συζήτηση αυτή να έχει κλείσει από τότε που άνοιξε- για το θέμα αυτό.
Τράπεζες, επόπτες και αρχές πραγματοποιούν έναν αγώνα δρόμο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φλέγον αυτό ζήτημα και να να δοθεί τελικώς η ευκαιρία για μηδενική στάθμιση κινδύνου της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή οτιδήποτε πιο κοντά στη  μηδενική στάθμιση.
Αλλωστε το επιχείρημα του Υπουργείου είναι πως και για τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου όσο και για τα δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου δεν απαιτούνται περαιτέρω εγγυήσεις και η στάθμιση ορίζεται ως μηδενική.

Το δεύτερο "καλύτερο" σενάριο στην περίπτωση που δεν εφαρμοστεί η μηδενική στάθμιση είναι το κεφαλαιακό κόστος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο και να απορροφηθεί εύκολα από τις τράπεζες οι οποίες πια έχουν καλή πρόσβαση στην αγορά κεφαλαίου.


Σε κάθε περίπτωση το κόστος αυτό θα λάβει χώρα για όσο διάστημα η Ελλάδα βρίσκεται εκτός επενδυτική βαθμίδας και θα περιορίζεται όσο ανεβαίνει βαθμίδες.

Η τιτλοποίηση της Eurobank

Αμεσα πιθανόν και σήμερα 24 Φεβρουαρίου η Eurobank αναμένεται να είναι η πρώτη τράπεζα που θα καταθέσει το φάκελλό της για να εντάξει την τιτλοποίηση Cairo στον Ηρακλή.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Eurobank για τη συγκεκριμένη τιτλοποίηση του Cairo έχει ακολουθήσει τη μέθοδο IRB.
Πρόκειται για ένα ρυθμιστικό πρότυπο που αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο διαφορετικά από την standard προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι λοιπές τράπεζες και έτσι η επιβάρυνση που τυχόν θα προκύψει για για τη συγκεκριμένη τράπεζα, σε περίπτωση μη επίτευξης του zero risk θα είναι της τάξης του 25%.
Κατά τη λογική αυτήν, το κόστος για τη Eurobank ήδη θεωρείται απολύτως διαχειρίσιμο κάτω από την οποιαδήποτε εξέλιξη.
Το συγκεκριμένο πάντως θέμα είναι από αυτα που θα συζητήσουν οι τράπεζες με τον Α. Enria επικεφαλής του SSM, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για το Forum των Δελφών.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS