Τα διαγράμματα που δείχνουν ότι η οικονομία της Κίνας παραμένει αποδιοργανωμένη

Τα διαγράμματα που δείχνουν ότι η οικονομία της Κίνας παραμένει αποδιοργανωμένη
Η Κίνα αποδιοργανώνεται, η οικονομία καταρρέει ο κορωνοϊός έχει προκαλέσει μεγάλη ζημία
Η Κίνα αποδιοργανώνεται, η οικονομία καταρρέει ο κορωνοϊός έχει προκαλέσει μεγάλη ζημία αναφέρουν Goldman Sachs και UBS.
Στην προσπάθεια να διαμορφωθεί μια αντικειμενική εικόνα για το τι συμβαίνει στην πράξη στην περίφημη αδιαφανή Κίνα, η οικονομία της οποίας επλήγη από την επιδημία του κορωναιού, ορισμένοι «εναλλακτικοί» οικονομικοί δείκτες, όπως μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο της ρύπανσης του αέρα (δείχνει την βιομηχανική παραγωγή), τα επίπεδα άνθρακα (υποδηλώνει χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στην παραγωγή) και τα επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης (υποδηλώνει κινητικότητα στο εμπόριο), δείχνουν ότι η κινεζική οικονομία έχει καταρρεύσει.
Το συμπέρασμα που εξάγεται μετά από την εξέταση ορισμένων στοιχείων είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το ΑΕΠ της Κίνας να καταρρεύσει επειδή δεν υπάρχει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Ξεκινάμε με τις υποδομές της Κίνας και τις επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες μέχρι πρόσφατα αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού ΑΕΠ.
Σύμφωνα με την Goldman Sachs η ζήτηση στην Κίνα έχει μειωθεί σημαντικά κατά -66%.Η UBS ανέπτυξε ένα πλήθος δεικτών σε πραγματικό χρόνο της Κίνας (China Daily Activity Tracker) για να αξιολογήσει την πορεία και τις επιπτώσεις στην κινεζική οικονομία.
Σε αυτόν περιλαμβάνονται
-ο μέσος ημερήσιος δείκτης συμφόρησης των μεταφορών για 100 πόλεις,
-καθημερινή κατανάλωση άνθρακα 6 μεγάλων ανεξάρτητων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής (ΟΠΠ) •
-καθημερινές πωλήσεις ακινήτων σε 30 μεγάλες πόλεις.
-ημερήσιος όγκος επιβατών και
Δυστυχώς, οι δείκτες της UBS δείχνουν ότι οι δραστηριότητες της Κίνας παραμένουν χε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τη στιγμή που ξέσπασε ο κορωνοϊός.

Ακολουθούν μερικές από τις βασικές παρατηρήσεις της ελβετικής τράπεζας:

Κατανάλωση άνθρακα και πωλήσεις ακινήτων

Η ημερήσια κατανάλωση άνθρακα ήταν μόνο το 60% του μέσου επιπέδου της κατά την ίδια περίοδο το 2017-2019 (Εικ. 3).
Ο ημερήσιος όγκος πωλήσεων ακινήτων 30 μεγάλων πόλεων είναι σήμερα μόνο περίπου 10% του μέσου όρου 2017-2019, αλλά ήδη από μια εβδομάδα νωρίτερα (Εικ. 4).Δείκτης συμφόρησης συγκοινωνιών: Ο δείκτης μετράται ως πραγματικός χρόνος μεταφοράς σε σχέση με τον θεωρητικό χρόνο σε ταχύτητες ελεύθερης ροής.
Ο μέσος δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης των 100 πόλεων είναι χαμηλότερος από 1,2, πολύ χαμηλότερος από περίπου 1,6 για την ίδια περίοδο του 2017-2019.H UBS δημιούργησε επίσης έναν Χάρτη Θερμότητας ανά επαρχία στο Σχήμα 5 για να δείξει την αλλαγή δείκτη κάθε επαρχίας σε σύγκριση με το προηγούμενο χαμηλό στις 25-26 Ιανουαρίου (ημέρα CNY).
Όπως θα περίμενε κανείς, δεν υπήρξε ουσιαστικά ανάκαμψη για τη μεγάλη πλειοψηφία των πόλεων.Όγκος επιβατών: Ο τελευταίος ημερήσιος όγκος επιβατών είναι μόλις 19% από αυτόν της ίδιας περιόδου κατά τη διάρκεια της ταξιδιωτικής περιόδου του CNY το 2019 (Εικ. 12).
Συνολικά, ο συνολικός αριθμός επιβατών που μεταφέρθηκαν ήταν περίπου 18%, ή 82% χαμηλότερα, από τα επίπεδα του 2019!Ο συσσωρευμένος όγκος επιβατών από την ημέρα του CNY είναι 308mn άτομο.
 Ενώ η πτώση οφείλεται εν μέρει σε ακυρωμένα ταξίδια, ένα μεγάλο μέρος είναι πιθανό να οφείλεται σε καθυστερημένες επιστροφές εργαζομένων που τελικά θα επανέλθουν τις ερχόμενες εβδομάδες, υποθέτοντας φυσικά ότι η Κίνα καταφέρνει να συγκρατήσει τον κορωνοϊό και ότι ο πληθυσμός πιστεύει στην κομμουνιστική κυβέρνηση.Στη συνέχεια μεταβαίνουμε σε έναν παρόμοιο χάρτη καθημερινής δραστηριότητας, αυτή τη φορά από τη Goldman, η οποία επιβεβαίωσε την τρομακτική παράλυση που βρίσκεται στην οικονομία της Κίνας:
Η καθημερινή κατανάλωση άνθρακα των μεγάλων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ακόμη 33% ασθενέστερη στις πρώτες 18 ημέρες του Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους από ότι η συνήθης εποχικότητα.
Περιττό να πούμε ότι δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι υπάρχει ακόμη και μια μακρινή δυνατότητα επιστροφής στο φυσιολογικό, εάν η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (και η ζήτηση) είναι σχεδόν το ήμισυ σε σύγκριση με εκείνη που ήταν πέρυσι αυτή τη φορά.Η αγορά ακινήτων παραμένει στην «κατάψυξη».
Όπως σημειώνει η Goldman Sachs, ο όγκος των καθημερινών πωλήσεων ακινήτων σε 30 μεγάλες πόλεις την περασμένη εβδομάδα έχει ανέλθει στο 13% του μέσου επιπέδου κατά τα προηγούμενα 5 χρόνια.
Ήταν καλύτερη από το 0% που ήταν για μεγάλο μέρος της προηγούμενης εβδομάδας.Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, παρότι δεν έρχεται έκπληξη, τα έσοδα από το box office έχουν παραμείνει αμετάβλητα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες και παραμένουν παγωμένα στο μηδέν.Και, όπως σημειώσαμε προηγουμένως, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι ο πιο δυσοίωνος χάρτης δεν είναι αυτό που έχει καταψυχθεί στην Κίνα αυτή τη στιγμή - το οποίο είναι σχεδόν τα πάντα - αλλά αυτό που αυξάνεται.
Χάρη στην Capital Economics γνωρίζουμε τι είναι: οι τιμές των τροφίμων.Όπως προειδοποιούν αρκετοί αναλυτές, μια «παράλυτη» οικονομία, με 750 εκατομμύρια ανθρώπους σε κάποια μορφή καραντίνας, όπου οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο θυμωμένοι απέναντι στην κυβέρνηση και το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπου αμέτρητοι εργαζόμενοι σύντομα θα απολυθούν καθώς τα κεφάλαια των εταιριών εξαντλούνται, περισσότερες εταιρείες σύντομα θα χρεοκοπήσουν λόγω έλλειψης συνεχιζόμενης λειτουργικής δραστηριότητας και όπου η τιμή των τροφίμων αυξάνεται, καθιστά τον πιο ασταθές συνδυασμό εφικτό, ο οποίος αν δεν συνελήφθη σύντομα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ βίαιη κοινωνική αναταραχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS