Η Eurobank 21 ή 24/2 υποβάλλει αίτηση ένταξης στον Ηρακλή – Η Alpha αρχές Μαρτίου καθορίζει χρονοδιάγραμμα προσφορών... με deal Οκτώβριο 2020

Η Eurobank 21 ή 24/2 υποβάλλει αίτηση ένταξης στον Ηρακλή – Η Alpha αρχές Μαρτίου καθορίζει χρονοδιάγραμμα προσφορών... με deal Οκτώβριο 2020
Την αίτηση θα την υποβάλλει η Eurobank στο ελληνικό δημόσιο στις 21 ή 24 Φεβρουαρίου 2020 και εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί διάστημα 30-40 ημερών για να αποφανθεί το ελληνικό δημόσιο επί του αιτήματος.
Ο Ηρακλής, οι τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων, οι εκδόσεις τραπεζικών ομολόγων, οι αξιολογήσεις των ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης επανέρχονται στο προσκήνιο.
Η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα υποβάλει αίτηση ένταξης στον Ηρακλή για να λάβει κρατική εγγύηση για τα κύρια ομόλογα που θα εκδώσει ύψους 2,4 δισεκ. ευρώ.
Συγκεκριμένα την αίτηση θα την υποβάλλει στο ελληνικό δημόσιο στις 21 ή 24 Φεβρουαρίου 2020 και εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί διάστημα 30-40 ημερών για να αποφανθεί το ελληνικό δημόσιο επί του αιτήματος.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank θα εντάξει στο σχέδιο Ηρακλής το πρόγραμμα Cairo ύψους 7,5 δισεκ. ευρώ προβληματικών ανοιγμάτων πλειοδότης του οποίου ήταν η DoValue έναντι 288 εκατ ευρώ – 244 εκατ άμεσα και 40 εκατ σε μέλλοντα χρόνο - μαζί με την FPS την εταιρία διαχείρισης των προβληματικών ανοιγμάτων της Eurobank στην οποία κατέχει πλέον το 20%.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει τα εξής στάδια.
Ο καναδικός οίκος DBRS θα αξιολογήσει τιτλοποίηση και senior bond για να το βαθμολογήσει κατ΄ ελάχιστο ΒΒ- ή BB.
To δημόσιο θα παράσχει εγγυήσεις στην Eurobank οι οποίες εγγυήσεις θα είναι καθαρές – δεν θα απαιτηθούν πρόσθετες εγγυήσεις.
Επειδή όμως όλη αυτή η συναλλαγή θα έχει επίδραση στο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια πρόσθετη κεφαλαιακή επιβάρυνση π.χ. στην Eurobank 200-240 εκατ πλέον των 1,5 δισεκ. που θα δαπανηθούν για να προχωρήσει το project της τιτλοποίησης.
Άρα η Eurobank θα έχει 1,7 δισεκ. κεφαλαιακή επιβάρυνση.
Αξίζει να αναφερθεί ότι την διαχείριση των προβληματικών ανοιγμάτων της Eurobank στην FPS την εταιρία διαχείρισης θα την έχει ο εκτελεστικός Πρόεδρος Θεόδωρος Καλαντώνης.

Η Alpha bank θα ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για τις μη δεσμευτικές προσφορές του Galaxy αρχές Μαρτίου

Η Alpha bank θα ανακοινώσει αρχές Μαρτίου 2020 το χρονοδιάγραμμα για τις μη δεσμευτικές προσφορές για το πρόγραμμα Galaxy που αφορά τιτλοποίηση 12 δισεκ. ευρώ προβληματικών ανοιγμάτων NPEs.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το deal της Alpha bank πιθανότατα να κλείσει Οκτώβριο 2020.
Εν τω μεταξύ – ως γνωστό – η διοικητική ομάδα που θα αναλάβει την διαχείριση των προβληματικών ανοιγμάτων περιλαμβάνει τον Α. Θεοδωρίδη Πρόεδρο και τον Αθανασόπουλο CEO στην εταιρία διαχείρισης προβληματικών ανοιγμάτων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS