FF: Η Κεφαλαιαγορά που δείχνει (δεύτερη;) εγκληματική οργάνωση, τα ερώτημα για PwC και το όργιο με τις αμοιβές συμβούλων

FF: Η Κεφαλαιαγορά  που δείχνει (δεύτερη;) εγκληματική οργάνωση, τα ερώτημα για PwC και το όργιο με τις αμοιβές συμβούλων
Ορατό είναι το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα αδικήματα που σχετίζονται με σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Folli Follie.
Ορατό είναι το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα αδικήματα που σχετίζονται με σύσταση και λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου Folli Follie.
Πηγές με γνώση του φακέλου που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία του οποίου κατατέθηκαν στο δικόγραφο για τα ασφαλιστικά μέτρα διορισμού διοίκησης επισημαίνουν ότι περιγράφεται άτυπη συνεργασία της οικογένειας Κουτσολιούτσου  με μέλη του ΔΣ που ορίστηκαν μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου το 2018 αλλά και απίστευτα φαινόμενα όπως η ανάληψη σε μετρητά από το ταμείο της εταιρίας ύψους 500.000 ευρώ και η ανεύρεσή τους «σε κάποιο σημείο» όταν ο Γ Κουτσολιούτσος έλαβε γνώση ότι θα υποβληθεί μήνυση.
Οι χειρισμοί που γίνονται από μέλη των διοικήσεων είναι σε ορισμένες περιπτώσεις παιδαριώδεις που στην καλύτερη περίπτωση δείχνουν ανικανότητα και στη χειρότερη συνέργεια σε διαρκείς παρανομίες που ενορχηστρώθηκαν από την οικογένεια Κουτσολιούτσου.
Δείχνουν επίσης ότι η προηγούμενη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για κάποιοι ανεξήγητο λόγο έμενε άπραγη όταν ελάμβανε γνώση αξιόποινων πράξεων.
Όλα αυτά εμφανίζονται να προέκυψαν με τη συνδρομή της PwC μετά από εντολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία όμως PwC έχει υπογράψει μια σύμβαση με τον κ. Σάμιο η οποία δεν φέρει ημερομηνία υπογραφής, δεν έχει χρονοδιάγραμμα και δεν έχει και ταβάνι χρέωσης αλλά έχει και προκαταβολή 400.000 ευρώ που κανένας δεν αναφέρει πότε πληρώθηκε.Και εκ των υστέρων η PwC εμφανίζεται να έχει κάνει τη σύμβαση το Σεπτέμβριο και ουδείς να αναρωτιέται για το περιεχόμενό της.
Βέβαια η εν λόγω σύμβαση δεν είναι η μόνη που δημιουργεί ερωτήματα καθώς σύμφωνα με στοιχεία που έχει στην κατοχή του το bankingnews τα εκατομμύρια σε αμοιβές συμβούλων, ορκωτών και λοιπών ξοδεύονταν αλόγιστα.
Μεταξύ άλλων η Deloitte LLP (Λονδίνου) αμοιβόταν από 1.10.2018 έως και 4.9.2019 με 165.000 ευρώ το μήνα δηλαδή έλαβε περί τα 1,8 εκ ευρώ.
Η σύμβαση θεωρητικά διακόπηκε αλλά με πρόσθετη πράξη η οποία προβλέπει πως αν εντός 12 μηνών η εταιρία η οποιαδήποτε θυγατρική υπογράψει σχέδιο αναδιάρθρωσης ή και διάθεσης οποιυδήποτε περιουσιακού στοιχεία θα λάβει success fee!!!
To fee αυτό είναι 1,25 εκ ευρώ μετά από επικύρωση συμφωνίας του πτωχευτικού κώδικα, 50.000 ευρώ κατ ελάχιστο και 1,5% επί της αξίας του ακινήτου σε περίπτωση διάθεσης περιουσίας και 300.000 ευρώ ακόμα και αν η συμφωνία προκύψει με μεοσλάβηση τρίτου συμβούλου. Για διάθεση άλλου περιουσιακού στοιχείου (πχ μετοχές Dufry) ποσοστό 2,5% για αξία έως 10 εκ ευρώ και 1,5% για το υπερβάλλον ποσό ενώ τα ποσά καταβάλλονται μειωμένα κατά 40% αν τη συμφωνία κλείσει τρίτος.
Βέβαια έχει και … ρήτρα ότι οι συνολικές αμοιβές δεν θα ξεπεράσουν τα 3,5 εκ ευρώ.
Η TGS Ελλάς Ορκωτοί (εταιρία του κ. Σεφέρη ειδικού εκκαθαριστή της ΕΡΤ) υπέγραψε σύμβαση στις 18.10.2018 σύμβαση ύψους 400.000 ευρώ (50% προκαταβολή και 50% με την ολοκλήρωση του έργου) για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου που κα κατατίθετο για συμφωνία εξυγίνασης.  Το έργο δεν έχει ξεκινήσει αλλά φαίνεται ότι έχει καταβληθεί προκαταβολή.
Η Deloitte Business Solutions στις 4.9.2019 υπέγραψε σύμβαση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών αόριστης διάρκειας και χωρίς ρητή αναφορά δικαιώματος καταγγελίας από το FF με μηναία αμοιβή 30.000 ευρώ.
Η PS THINK UP BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΙΚΕ υπέγραψε την 12.1.2019 σύμβαση για την παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για τη βελτίωση λειτουργίας του Λογιστηρίου η οποία υπέστη σειρά τροποποιήσεων και συνεχίζεται έως 31/3/2020 με τη την εταιρία να έχει λάβει περί τις 250.000 περιλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Πριν από αυτή τη σύμβαση είχε υπογραφεί μια άλλη στις 24.09.2018 για τεχνική υποστήριξη της Οικονομικής Διεύθυνση που έληξε όταν υπογράφηκε η νέα ενώ προηγουμένως είχαν καταβληθεί περί τα 60.000 ευρώ.
Σημειωτέτον ότι ο τακτικός έλεγχος της PwC κόστισε 2,68 εκ ευρώ ενώ η Alvarez έλαβε πάνω από 3 εκ ευρώ, η Houlihan Lokey 242.000 ευρώ για εργασία 4 μηνών νεώ υπάρχει και σωρεία άλλων πληρωμών που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Νίκος Καρούτζος
nkaoutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS