ΕΒΙΚΕΝ: Υπέρ του πλαφόν 10% στα διμερή συμβόλαια για όλες τις καθετοποιημένες εταιρείες

ΕΒΙΚΕΝ: Υπέρ του πλαφόν 10% στα διμερή συμβόλαια για όλες τις καθετοποιημένες εταιρείες
Δεύτερη προϋπόθεση που θέτει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας είναι το μέτρο να ισχύσει για περιορισμένο χρονικό διάστημα
Υπέρ της υιοθέτησης του πλαφόν στην ενέργεια που θα διατίθεται μέσω της προθεσμιακής αγοράς, τάσσεται η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) υπό τις προϋποθέσεις ότι το μέτρο θα αφορά το σύνολο των καθετοποιημένων «παικτών» και όχι μόνο τη ΔΕΗ, και ότι η διάρκεια του θα είναι περιορισμένη.
Αυτό προκύπτει από την επιστολή του προέδρου της ΕΒΙΚΕΝ Αντώνη Κοντολέοντα προς τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης επί της πρότασης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Έμμεσως πλην σαφέστατα η ΕΒΙΚΕΝ τάσσεται υπέρ της σχετικής εισήγησης του Χρηματιστηρίου εκφράζοντας έτσι την εμπιστοσύνη της στην ηγεσία του θεσμού και βάζοντας τέλος στην διαρκή αντιπαράθεση που υπήρχε με την προηγούμενη ηγεσία του ΕΧΕ.

Επιφυλάξεις για τις ρυθμίσεις της αγοράς

Η ΕΒΙΚΕΝ που θεωρεί ότι η Προθεσμιακή Αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική αφού μέσω αυτής αναδεικνύονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τωνμεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών, διατηρεί τις επιφυλάξεις της σε ό,τι αφορά ρυθμίσεις της αγοράς αλλά εκτιμά το γεγονός πως στην πρόταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας υπάρχει πρόβλεψη για εξάμηνη διάρκεια του μέτρου της επιβολής πλαφόν, αλλά και ότι αυτό εφαρμόζεται για όλους τους καθετοποιημένους παίκτες.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ η υφιστάμενη δομή της αγοράς, έχει χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου και οδηγεί σε μη ανταγωνιστικές τιμές για τις βιομηχανίες έντασης ενέργειας. Μάλιστα τονίζεται ότι οι βασικές επιλογές σχεδιασμού της αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Αγοράς Εξισορρόπησης, δηλαδή το central dispatch και το unit based bidding, απηχούν μια ξεπερασμένη αντίληψη περί κεντρικού ελέγχου, με αποτέλεσμα η σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων να αποτελεί στην πράξη τη μοναδική δυνατότητα για την ύπαρξη ανταγωνιστικών τιμολογίων στη λιανική.

Η εισήγηση της ΕΧΕ

Η ΕΒΙΚΕΝ επικαλείται την εισήγηση του ΕΧΕ όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη δομή της ελληνικής αγοράς και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «υφίσταται κυρίαρχος παίκτης ο οποίος εξασκεί καθετοποιημένη δραστηριότητα Προμηθευτή και του οποίου το ποσοστό στην αγορά Προμήθειας υπολείπεται σημαντικά της δυνατότητας κάλυψης των αναγκών του εξυπηρετούμενου φορτίου του με ίδια μέσα (net-buyer). Παράλληλα, αναγνωρίζεται ότι τηρουμένων των αναλογιών, οι συνθήκες ανταγωνισμού και διαμόρφωσης ρευστότητας και οικονομικών σημάτων στην αγορά είναι δυνατόν να επηρεάζονται, κατά το βαθμό του ενδιαφέροντος συμμετοχής στην αγορά, όχι μόνο από τον κυρίαρχο παίχτη αλλά και από άλλους συμμετέχοντες των οποίων η δυνατότητα εξάσκησης ανάλογων πρακτικών είναι δυνατόν να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς»
Όπως σημειώνει η ΕΒΙΚΕΝ από τις αναφορές αυτές προκύπτει ότι ο «net-byer» είναι η ΔΕΗ και «οι άλλοι συμμετέχοντες» είναι οι υπόλοιποι καθετοποιημένοι παίκτες στην αγορά (ιδιώτες παραγωγοί).
Επίσης στην εισήγηση του ΕΧΕ, σημειώνεται ότι τόσο η αυξανόμενη παραγωγή ΑΠΕ (24% της ζήτησης το 2019) όσο και οι υψηλές εισαγωγές λόγω της σημαντικά υψηλής ΟΤΣ, (19%) «…..συρρικνώνουν διαρκώς το καθαρό φορτίο το οποίο καλύπτουν οι υπόλοιπες προσφορές με όρους και στηριζόμενες σε οικονομικά σήματα κόστους παραγωγής».

Σημαντικά υψηλότερες οι εγχώριες τιμές

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ οι τιμές στην ελληνική αγορά εξακολουθούν να είναι σημαντικά υψηλότερες τόσο εκείνων των γειτονικών αγορών όσο και όλων των ευρωπαϊκών αγορών (53% υψηλότερη), γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι η ΔΕΗ σήμερα αδυνατεί να πετύχει το στόχο ενός «net-byer», δηλαδή τη συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα.
Προσθέτει επίσης ότι η λειτουργία της νέας αγοράς Επόμενης Ημέρας συνεπάγεται την κατάργηση των υφιστάμενων επιπέδων αναφοράς μέσου μεταβλητού κόστους ως κανόνα ελάχιστης τιμής στις εντολές πώλησης των παραγωγών, καθώς και της ανάκτησης κόστους σβέσης και μεταβλητού κόστους.

Πολύ δύσκολη η ένταξη των λιγνιτικών μονάδων

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΕΒΙΚΕΝ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λιγνιτικές μονάδες θα εντάσσονται πλέον πολύ δύσκολα στην αγορά, αφού έχουν σαφώς υψηλότερο μεταβλητό κόστος από τις μονάδες συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φ.α. και ο αλγόριθμος επίλυσης της αγοράς δεν θα λαμβάνει υπόψη του το κόστος σβέσης των μονάδων.
«Με τα δεδομένα αυτά, προσθέτει, ενισχύεται η πεποίθηση ότι οι υπόλοιποι καθετοποιημένοι παίκτες στην αγορά έχουν επίσης τη δυνατότητα να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαμόρφωση των τιμών και την εν γένει λειτουργία της αγοράς.

Βραχυπρόθεσμος χαρακτήρας

Ως εκ τούτου, οι συνθήκες ανταγωνισμού και ρευστότητας στην αγορά διαμορφώνονται, όχι μόνο από το δεσπόζοντα παίκτη αλλά και από τους υπόλοιπους καθετοποιημένους παίκτες, των οποίων η δυνατότητα εξάσκησης ανάλογων πρακτικών είναι δυνατόν να επηρεάσει συνολικά την αποτελεσματικότητα της αγοράς
Με βάση τα προηγούμενα η ΕΒΙΚΕΝ καταλήγει σημειώνοντας ότι η άποψη των μεγάλων βιομηχανικών καταναλωτών είναι ότι το πλαφόν που προτείνεται να θεσπιστεί, θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε όλους τους καθετοποιημένους παίκτες με μερίδιο λιανικής προμήθειας άνω του 4% και το ότι το μέτρο που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα ώστε να μην έχει ως αποτέλεσμα στην πράξη να συνεχίσει η αγορά να λειτουργεί ως υποχρεωτική αγορά.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS