Αλλάζει αναδρομικά από το 2014 ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων της ΤτΕ

Αλλάζει αναδρομικά από το 2014 ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων της ΤτΕ
Μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2019 και επιστρέφονται στους δικαιούχους μερίσματα 18,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2018
Μέρισμα 0,6720 ευρώ ανά μετοχή θα μοιράσει η Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρήση 2019 ή ποσό 13,3 εκατ. ευρώ (0,6720 ευρώ ανά μετοχή με σύνολο μετοχών 19.864.886) έναντι 9,4 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018.
Παράλληλα αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων αναδρομικά από το 2014 και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άλλα 18,9 εκατ. ευρώ όπως αναφέρεται στον ισολογισμός.
Πιο αναλυτικά σημειώνεται: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β’), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (σχετική Εγκύκλιος Ε.2107/12.06.2019), τα διανεμηθέντα μερίσματα συγκεκριμένων νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων και η Τράπεζα της Ελλάδος, παύουν να φορολογούνται ως κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα κατ’ άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) αναδρομικά από 1.1.2014.
Κατόπιν τούτου, τα ποσά που, κατά συμμόρφωση προς προηγούμενες οδηγίες της Φορολογικής Διοίκησης (σχετική Εγκύκλιος ΠΟΛ 1059/2015), είχαν καταβληθεί για φόρους κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 4172/2013) χρήσεων 2014-2018, θα αποδοθούν στους δικαιούχους μετόχους.
Σημειώνεται πως το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει κέρδη 778,9 εκατ. ευρώ από 644 εκατ. ευρώ το 2018.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε κέρδη 842,3 εκατ. ευρώ από 657,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2018.
Τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί από δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών 824,3 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 264 εκατ. ευρώ το 2018, αλλά έχουν και όφελος από προβλέψεις 568 εκατ. ευρώ έναντι εξόδου 196,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει άνοδο 7,14% από την αρχή του 2020.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS