ΕΛΠΕ: Συμφωνία 130 εκατ. ευρώ με τη γερμανική Juwi - Το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα

ΕΛΠΕ: Συμφωνία 130 εκατ. ευρώ με τη γερμανική Juwi - Το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα
Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Β’ Τρίμηνο 2020

Την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών («Φ/Β») έργων («το Έργο») σε τελικό  στάδιο  αδειοδότησης,  στην  περιοχή  της  Κοζάνης,  από  τη  γερμανική  εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, JUWI, ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια.
Το Έργο, συνολικής ισχύος 204 MW, αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα και είναι ανάμεσα στα 5 μεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στην Ευρώπη.
Υπολογίζεται ότι θα παράγει ενέργεια 300 GWhετησίως,  ικανή  να  εξασφαλίσει  την  παροχή  καθαρής  ενέργειας  μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 τόνων.
Η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε €130 εκατ., με σημαντικό όφελος για την οικονομία, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας, καθώς θα δημιουργηθούν πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, καθώς και δεκάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις κατά τη διάρκεια λειτουργίας, οι περισσότερες των οποίων θα καλυφθούν από την τοπική κοινωνία.
Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Β’ Τρίμηνο 2020, η περίοδος κατασκευής εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 16 μήνες και το Έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ’ Τρίμηνο 2021.
Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου,  γιαανάπτυξη σε νέες δραστηριότητες  χαμηλού  ανθρακικού αποτυπώματος, επιταχύνοντας την επίτευξη του αρχικού στόχου για 300MWεγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δήλωσε ότι: «Όπως επικοινωνήσαμε στις αγορές πριν μερικούς μήνες στο πλαίσιο της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής, στόχος μας είναι αφενός να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε το υφιστάμενο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο αλλά και ταυτόχρονα να κτίσουμε και την ΕΛΠΕ των επόμενων δεκαετιώνμε ενεργή συμμετοχή στη μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας.
Έχουμε θέσει σαν στόχο τη βελτίωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030και για να το πετύχουμε χρειάζεται, πέρα από ανακοινώσεις, μεθοδική και στοχευμένη προσέγγιση σε όλες τις δραστηριότητες μας.
Με την επένδυση αυτή, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική μας για το μετασχηματισμό της ΕΛΠΕ σε ένα ενεργειακό όμιλο, ισχυροποιώντας τη θέση μας και αντιμετωπίζοντας τις σημερινές προκλήσεις.
Η επιτυχία σε αυτή τη προσπάθεια θα είναι επωφελής σε πολλά επίπεδα καθώς, προσδίδει αξία στην εταιρία μας, βοηθά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και στηρίζει την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας».
Η PricewaterhouseCoopersBusinessSolutionsS.A.   (PwC)  ενήργησε  ως  αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ενώ η δικηγορική εταιρεία Ζέπος και Γιαννόπουλος ενήργησε ως νομικός σύμβουλoς για τη Συναλλαγή.
Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, ο υπουργός Ενέργειας Κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως η συγκεκριμένη συμφωνία υπηρετεί την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ΕΣΕΚ, ώστε το 2030 το 35% της ακαθάριστης τελική κατανάλωσης θα καλύπτεται από ΑΠΕ.
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, η εγκατεστημένη ισχύς στα φωτοβολταϊκά πάρκα πρέπει να υπερδιπλασιαστεί, κάτι που σημαίνει πως χρειαζόμαστε μεγάλες επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, η δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών στηρίζεται σε επενδύσεις που θα απορροφήσουν πλήρως το κενό που θα δημιουργηθεί λόγω της απολιγνιτοποίησης.
«Η επένδυση αυτή έρχεται ως μία από τις άμεσες απαντήσεις για το μέλλον των περιοχών, αφού η κατασκευή φωτοβολταϊκών θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας.
Η συγκεκριμένη επένδυση θα δημιουργήσει 300 θέσεις εργασίας» υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το ΥΠΕΝ ετοιμάζει παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν ένα καινούριο τοπίο στη ρυθμιστική απλοποίηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, εκτός από την κατάργηση της άδειας παραγωγής.
Όπως αποκάλυψε, κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, θα συζητηθεί η απλοποίηση και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που θα έρθει με το σχέδιο νόμου το οποίο θα κατατεθεί αυτό τον μήνα.

www.bankingnews.gr


bankingnews.gr

BREAKING NEWS