Η δεύτερη προσπάθεια «σωτηρίας» της ΑΝΕΚ και οι ζημιές των τραπεζών από το τύπωμα μετοχών

Η δεύτερη προσπάθεια «σωτηρίας» της ΑΝΕΚ και οι ζημιές των τραπεζών από το τύπωμα μετοχών
Βελτίωση κατά 10,5 εκατ. ευρώ θα εμφανίσει η καθαρή θέση στη χρήση 2020 από τη μετατροπή ομολογιών σε μετοχές από τις τράπεζες
Μετά τη διαγραφή 15,5 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποιημένων τόκων το 2017 από τις τράπεζες η ΑΝΕΚ προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να μπει σε τροχιά ανάκαμψης.
Οι τράπεζες διέγραψαν ένα σημαντικό ποσό, αλλά και πάλι το χρέος παρέμενε σε δυσθεώρητα ύψη.
Προσωρινά όμως η εισηγμένη κατάφερε να βελτιώσει την καθαρή της θέση, ενώ έδωσε και μία… υπόσχεση για αύξηση κεφαλαίου, η οποία όμως ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.
Ένα χρόνο μετά με τη δημοσίευση του ισολογισμού χρήσης 2018, το πρόβλημα φάνηκε πως παραμένει άλυτο με την καθαρή θέση να γυρίζει ξανά αρνητική.
Χωρίς την αύξηση κεφαλαίου και το πρώτο εξάμηνο του 2019 έδειξε ότι χρειάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις.
Έτσι οι τράπεζες προχώρησαν σε μία νέα ουσιαστικά εγγραφή ζημίας ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, μετατρέποντας αυτή τη φορά απαιτήσεις σε μετοχές.
Εξετάζοντας την πορεία από την αρχή ξεχωρίζει η σημείωση της ΑΝΕΚ στον ισολογισμό του 2017 όπου αναφέρει: Το Μάρτιο του 2017 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής.
Σύμφωνα με τους όρους των νέων συμβάσεων, η αποπληρωμή συμφωνήθηκε σταδιακά έως το 2023, η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι σημαντικά χαμηλότερη, ενώ διαγράφηκε μέρος των κεφαλαιοποιημένων τόκων.
Με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού επιτυγχάνεται η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Ομίλου, η αποκατάσταση του κεφαλαίου
κίνησης και η ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω αναδιάρθρωσης, πραγματοποιήθηκε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) ποσού 22 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Μετά την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων της Μητρικής και τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα των τριών τελευταίων χρήσεων, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου για το 2018 είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας και η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Το 2018 οι ζημιές ανήλθαν στα 13,2 εκατ. ευρώ και η συνολική καθαρή θέση γύρισε αρνητική κατά 8,8 εκατ. ευρώ ξαναβάζοντας τη μετοχή στην επιτήρηση.
Παράλληλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια έγιναν ξανά βραχυπρόθεσμα αφού οι όροι δεν τηρήθηκαν.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 τα δάνεια παραμένουν βραχυπρόθεσμα, η αύξηση έχει εγκριθεί αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.
Οι ζημιές ανήλθαν στα 7,9 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 7,6 εκατ. ευρώ με τον καθαρό δανεισμό να είναι περίπου στα 250 εκατ. ευρώ χωρίς να περιλαμβάνονται υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι μετατρέπονται σε μετοχές ομολογίες συνολικής αξίας 10,8 εκατ. ευρώ.
Συνολικά θα εκδοθούν 36,14 εκατ. μετοχές με τιμή μετατροπής 0,30 ευρώ ανά μετοχή όταν η τιμή στο ταμπλό είναι περίπου στα 0,07 ευρώ.
Επομένως με την είσοδό τους οι τράπεζες θα έχουν πρόσθετη ζημιά από την αποτίμηση των μετοχών περίπου 0,23 ευρώ ανά μετοχή.
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της ΑΝΕΚ από 185,37 εκατ. μετοχές θα αυξηθεί στα 221,51 εκατ. μετοχές.
Η Τράπεζα Πειραιώς ήδη κατείχε από το 2015 43,7 εκατ. μετοχές λόγω πλειστηριασμού της Sea Star.
Τώρα θα λάβει άλλα 17,78 εκατ. μετοχές αυξάνοντας το σύνολό της στα 61,46 εκατ. μετοχές ή στο 27,75% του νέου συνόλου των μετοχών.
Επιπλέον κατέχει έμμεσα άλλα 1,93 εκατ. μετοχές και αποτελεί το μεγαλύτερο μέτοχο.
Η ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ είχε το 26,52% των μετοχών σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2018, άρα θα υποστεί μείωση του ποσοστού.
Η Alpha Bank θα λάβει 10,75 εκατ. νέες μετοχές, η Αττικής 4,31 εκατ. μετοχές και η Ocean AGG διάδοχος της Εθνικής 3,3 εκατ. μετοχές.
Μετά την είσοδο των νέων μετοχών η καθαρή θέση θα βελτιωθεί κατά το ποσό των 10,8 εκατ. ευρώ και με βάση το εξάμηνο θα μπορούσε να γυρίσει θετική.
Ωστόσο άγνωστο είναι τι αποτελέσματα θα έχει για το σύνολο του 2019 η εισηγμένη και κυρίως τι θα κάνει στο πρώτο εξάμηνο του 2020, αφού η εταιρική πράξη θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και άρα θα περάσει στα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης.
Πάντως σε πρώτη ανάγνωση δε φαίνεται ότι η δεύτερη προσπάθεια θα έχει διαφορετικά αποτελέσματα από την πρώτη.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS