Η Ελλάδα δανείζεται πλέον με επιτόκια ESM στο 0,89% - Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο… αλλά εξυπηρετήσιμο

Η Ελλάδα δανείζεται πλέον με επιτόκια ESM στο 0,89% - Το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο… αλλά εξυπηρετήσιμο
Για το ορατό μέλλον δεν αναμένεται να αλλάξουν οι παραδοχές των DSA - τουλάχιστον του ΔΝΤ - οπότε η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει μη βιώσιμο χρέος τουλάχιστον για την επόμενη 2ετία.
Η Ελλάδα δανείζεται στα 10 χρόνια στο 0,90% και στα 15 χρόνια στο 1,49%.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια ανέρχεται στις 97 μονάδες βάσης.
Τα ομόλογα tier 2 των τραπεζών βρίσκονται πέριξ του 3,5 με 4,5%.
Ποτέ η Ελλάδα δεν δανειζόταν σε αυτά τα επίπεδα τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι συγκυριακά και χειραγωγούμενα όπως όλα τα επιτόκια της ευρωζώνης.
Όμως έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στις αγορές, τα επιτόκια π.χ. στα 10 χρόνια ήδη εμφανίζουν επιτόκια στα επίπεδα του ESM στο 0,89%.
Βέβαια ο ESM και ο EFSF οι δύο βασικοί δανειστές της Ελλάδα με 202 δισεκ. έχουν χρηματοδοτήσει το ελληνικό χρέος σε ποιο μακροπρόθεσμες περιόδους.
Οπότε το 0,89% φαίνεται ότι αποτελεί το μέγιστο των επιδόσεων της Ελλάδος στους μακροπρόθεσμους τίτλους.
Όμως από τα 334 δισεκ. χρέους τα 272 δισεκ. είναι δάνεια επίσημων φορέων ESM, EFSF, Διακρατικά κ.α. και με επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά.
Το ελληνικό δημόσιο έχει δανειστεί σχεδόν το 80% από θεσμικά όργανα της ευρωζώνης κ.α. με επιτόκια τα οποία είναι χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα της Ελλάδος.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά ότι ακόμη και εάν μειωθούν τα επιτόκια π.χ. στα 10 χρόνια στο 0,89% δηλαδή στα επιτόκια του ESM δεν καθίσταται το χρέος βιώσιμο.
Για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος θα πρέπει
1)Το ΑΕΠ να αυξάνεται με τέτοιο ρυθμό και για χρόνια ώστε η χώρα να μειώνει το χρέος πολύ πιο επιθετικά.
2)Τα πρωτογενή πλεονάσματα 2,2% μετά το 2022 θα παραμείνουν για περίπου 40 χρόνια που ισοδυναμούν με 168 δισεκ. του ελληνικού ΑΕΠ και αυτά θα διασφαλίσουν ότι τα δάνεια που έλαβε η Ελλάδα από τους θεσμούς θα αποπληρώνονται.
3)Απαιτούνται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, πλήρως λειτουργικές τράπεζες και διατήρηση των χαμηλών επιτοκίων για πολλά χρόνια ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα διαθέτει βιώσιμο χρέος.
Για το ορατό μέλλον δεν αναμένεται να αλλάξουν οι παραδοχές των DSA - τουλάχιστον του ΔΝΤ - οπότε η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει μη βιώσιμο χρέος τουλάχιστον για την επόμενη 2ετία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS