ΕΕ: Επικίνδυνο... για ξέπλυμα χρήματος το πρόγραμμα χρυσής βίζας της Κύπρου

ΕΕ: Επικίνδυνο... για ξέπλυμα χρήματος το πρόγραμμα χρυσής βίζας της Κύπρου
Το συνολικό ποσό που επενδύθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ήταν 6,64 δισ. ευρώ μεταξύ 2013 και 2018
Ιδιαίτερα επικριτική παρουσιάζεται η έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστή ως MONEYVAL, για τα προγράμματα παραχώρησης αδειών παραμονής (residency by investment) και προγράμματα πολιτογραφήσεων (citizenship by investment) της Κύπρου.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν παράθυρο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς, όπως απέδειξε η μελέτη τους, οι έλεγχοι που γίνονται θεωρούνται ενίοτε ελλιπείς.
Η έκθεση σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι το πρόγραμμα συνδυάζει ειδικές διατάξεις που είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για επενδυτές εκτός ΕΕ, ανεξάρτητα από τα κίνητρά τους.
Δεν υπάρχει απαίτηση ή υπάρχει πρόνοια για ελάχιστη φυσική παρουσία στην επικράτεια για να καταστούν κάτοικοι.
Η Κύπρος ξεκίνησε το πρόγραμμα το 2013, με περισσότερους από 3.000 ανθρώπους να κερδίζουν την ιδιότητα του πολίτη μέσω του προγράμματος.
Το συνολικό ποσό που επενδύθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ήταν 6,64 δισ. ευρώ μεταξύ 2013 και 2018, δήλωσε η έκθεση MONEYVAL, αποκαλώντας το "υλικό" για την οικονομία της Κύπρου.
Σύμφωνα με την έκθεση της MONEYVAL, παρόλο που η Κύπρος είχε λάβει γενικά μέτρα για την άμβλυνση των βασικών κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο κίνδυνος στο επενδυτικό πρόγραμμα έχει αυξηθεί "εκθετικά".
"Αυτοί οι κίνδυνοι δεν έχουν μετριαστεί σωστά", ανέφερε.
"Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων δεν έχουν αξιολογηθεί διεξοδικά."
Η εποπτεία του τομέα των ακινήτων θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, ανέφερε η έκθεση MONEYVAL, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερα προληπτικά μέτρα από τους κτηματομεσίτες.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS