Lagarde: Χάρη στην ΕΚΤ σώθηκε η Ευρωζώνη - Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτελεί λύση για τα πάντα

Lagarde: Χάρη στην ΕΚΤ σώθηκε η Ευρωζώνη - Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αποτελεί λύση για τα πάντα
Η διατήρηση των αρνητικών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελεί πρόβλημα, παραδέχθηκε η Lagarde
Η νομισματική πολιτική που άσκησε η ΕΚΤ με τη χρήση και μη συμβατικών μέτρων αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στη διάσωση της οικονομίας της Ευρωζώνης, όπως τόνισε η Christine Lagarde, μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού της ΕΚΤ για το 2018.
Ταυτόχρονα, όμως, η κυρία Lagarde επανέλαβε την πάγια θέση της ΕΚΤ, ότι η νομισματική πολιτική και οι προσπάθειες της τράπεζες δεν μπορούν μόνες τους να λύσουν τα πάντα και θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη δράση και εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών – μελών.
Εξέφρασε μία ανησυχία για την πορεία της ευρωζώνης το 2018, υπογραμμίζοντας ότι: «Η δυναμική ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ επιβραδύνεται από τις αρχές του 2018, κυρίως λόγω των παγκόσμιων αβεβαιοτήτων και της εξασθένησης του διεθνούς εμπορίου.
Η συγκράτηση της ανάπτυξης έχει επίσης εξασθενήσει την πίεση στις τιμές και ο πληθωρισμός παραμένει σε κάποια απόσταση κάτω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας.
Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενήργησε αποφασιστικά για να επιτύχει τη σταθερότητα των τιμών σύμφωνα με την εντολή της ΕΚΤ.
Η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ από το 2014 βασίζεται σε τέσσερα στοιχεία: αρνητικό επιτόκιο πολιτικής, αγορές περιουσιακών στοιχείων, προσανατολισμό προς τα εμπρός και στοχοθετημένες πράξεις δανεισμού.
Τα μέτρα αυτά συνέβαλαν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών δανεισμού, στη στήριξη της ανθεκτικότητας της εγχώριας οικονομίας και - το πιο σημαντικό στην πρόσφατη περίοδο - στην ασπίδα της οικονομίας της ευρωζώνης από τις παγκόσμιες ανοιχτές επιπτώσεις.
Η τόνωση της πολιτικής μας στήριξε την οικονομική ανάπτυξη, με αποτέλεσμα περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς για τους πολίτες της ζώνης του ευρώ.
Η ανεργία στη ζώνη του ευρώ, στο 7,4%, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2008.
Οι μισθοί αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 2,5% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2019, σημαντικά πάνω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Αλλά η νομισματική πολιτική δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το μόνο «παιχνίδι» βοηθός που υπάρχει.
Όσο περισσότερο παραμένουν τα μέτρα προσαρμογής μας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι παρενέργειες να γίνουν πιο έντονες.
 Γνωρίζουμε πλήρως ότι το περιβάλλον χαμηλού επιτοκίου επηρεάζει το εισόδημα από αποταμιεύσεις, την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, την ανάληψη κινδύνου και τις τιμές των κατοικιών.
Παρακολουθούμε στενά πιθανές αρνητικές παρενέργειες για να διασφαλίσουμε ότι δεν αντισταθμίζουν τις θετικές επιπτώσεις των μέτρων μας στις συνθήκες πίστωσης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στο εισόδημα των μισθών».
Συνέχισε τονίζοντας ότι: «Άλλοι τομείς πολιτικής - κυρίως δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές - πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
Αυτές οι πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν την αύξηση της παραγωγικότητας και να εξαλείψουν το αναπτυξιακό δυναμικό, ενισχύοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των μέτρων μας.
Πράγματι, όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική: μπορεί να στηρίξει τη δυναμική ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ, η οποία με τη σειρά της εντείνει τις πιέσεις των τιμών και τελικά οδηγεί σε υψηλότερα επιτόκια.
Η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και οι εθνικές πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση της οικολογικής μετάβασης θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δυναμική αυτή συμβάλλοντας στην ισχυρότερη και πιο βιώσιμη ανάπτυξη.
Το σχέδιο ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ επισημαίνει τρεις διαρθρωτικές εξελίξεις που επηρεάζουν το λειτουργικό περιβάλλον της ΕΚΤ: την ψηφιοποίηση, την κλιματική αλλαγή και τη θεσμική αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.
Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο για να συζητήσω αυτές τις προκλήσεις.
Η ψηφιοποίηση και η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια φαινόμενα.
Δεν θα περιμένουν να ετοιμάσουμε και να ετοιμαστούμε. θα μας επηρεάσουν εάν είμαστε έτοιμοι ή όχι.
Πρέπει να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε.».

Το ψηφιακό νόμισμα

Η επικεφαλής της ΕΚΤ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα δημιουργίας ενός «νόμιμου» ψηφιακού νομίσματος, υπογραμμίζοντας ότι «Στο πνεύμα αυτό, η ΕΚΤ αξιολογεί τις δυνατότητες και τις συνέπειες των τεχνολογικών εξελίξεων όσον αφορά τις υπηρεσίες πληρωμών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και συμβάλλει ενεργά σε τέτοιες καινοτομίες.
Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας του Ευρωσυστήματος τον Ιανουάριο για να διερευνήσουμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με διαφορετικά σχέδια για ένα ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας και να εξετάσουμε πώς θα λειτουργούσαν στην πράξη.
Ειδικότερα, θέλουμε να αξιολογήσουμε εάν ένα ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει έναν σαφή σκοπό για το κοινό και να υποστηρίξει τους στόχους της ΕΚΤ.
Μαζί με πέντε άλλες κεντρικές τράπεζες και την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, θα ανταλλάξουμε εμπειρίες σε αυτόν τον τομέα και θα αξιολογούμε την πιθανή διασυνοριακή χρήση τέτοιων ψηφιακών νομισμάτων.
Πρέπει επίσης να προωθήσουμε την αλλαγή του κλίματος - και όχι μόνο επειδή φροντίζουμε ως πολίτες αυτού του κόσμου».

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με την κυρία Lagarde «Όπως και η ψηφιοποίηση, η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι κεντρικές τράπεζες. Επομένως, πρέπει όλο και περισσότερο να λάβουμε υπόψη αυτά τα αποτελέσματα στις πολιτικές και τις λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών.
Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Καταρχάς, προσπαθούμε να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να διασφαλίσουμε ότι τα αποτελέσματά της αντανακλώνται καλύτερα στις οικονομικές μας αναλύσεις, μοντέλα και μεθόδους πρόβλεψης. Δεύτερον, μέσω των καθηκόντων της στον τομέα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ΕΚΤ παρακολουθεί τους συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερου του άνθρακα. Αυτό το έργο τελικά θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε πόσο καλά ο τραπεζικός τομέας της ζώνης του ευρώ είναι σε θέση να αντέξει τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα.
Τέλος, η ΕΚΤ έχει λάβει μέτρα για την ευθυγράμμιση των δικών της επενδυτικών αποφάσεων με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.
Στο συνταξιοδοτικό μας ταμείο, για παράδειγμα, αποφασίσαμε να στραφούμε σε δείκτη χαμηλών εκπομπών άνθρακα και διερευνάμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στις πράξεις της αγοράς μας».

Η επανεξέταση της στρατηγικής

«Η στρατηγική επανεξέταση που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εξετάσει επίσης πόσο γρήγορη ψηφιοποίηση και η απειλή για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα - μαζί με την παγκοσμιοποίηση και τις εξελισσόμενες χρηματοπιστωτικές δομές - έχουν μετατρέψει περαιτέρω το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η νομισματική πολιτική. Θα εξετάσει όλες τις πτυχές του πλαισίου πολιτικής της ΕΚΤ.
Πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εντολή σταθερότητας των τιμών της ΕΚΤ προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα συμβουλεύουμε το κοινό και θα ακούμε τις απόψεις, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες τους με ανοιχτό μυαλό», υποστήριξε η επικεφαλής της ΕΚΤ.
Προσέθεσε ακόμη ότι «Ενώ έχω επικεντρωθεί μέχρι τώρα στην ΕΚΤ, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ψηφιοποίηση και η αλλαγή του κλίματος είναι καθολικές εξελίξεις που επηρεάζουν όλους εμάς στην Ευρώπη και παγκοσμίως.
Η Ευρώπη βρίσκεται στη μοναδική θέση να ελέγξουν αυτές τις προκλήσεις.
Βασιζόμενη σε κοινές διασφαλίσεις και ανταγωνιστικά κίνητρα, η ενιαία αγορά προσφέρει τεράστιες δυνατότητες οικονομικού εκσυγχρονισμού.
Η Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό στην προσπάθειά της να σχεδιάσει αποτελεσματικές και οικονομικά προσιτές λύσεις στις προκλήσεις.
Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονηθεί ένας σημαντικός πυλώνας της αντίδρασης της Ευρώπης σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο - την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως συννομοθέτη, για να πάρει την απάντησή μας σωστά δεν μπορεί να υποτιμηθεί.
Τα τελευταία χρόνια, η αρχιτεκτονική της ζώνης του ευρώ έχει εξελιχθεί σημαντικά.
Ωστόσο, τα βασικά στοιχεία εξακολουθούν να λείπουν ή να είναι ελλιπή, εμποδίζοντας την ικανότητά της να προσφέρει το πλήρες δυναμικό της στους πολίτες της ζώνης του ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΚΤ έχει υποστηρίξει και θα συνεχίσει να κάνει την υπόθεση για μια πιο ολοκληρωμένη ΟΝΕ.
Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω τι εννοώ με μια πιο ολοκληρωμένη ΟΝΕ.
Εννοώ μια ΟΝΕ με πλήρη τραπεζική ένωση που υποστηρίζεται από ένα κοινό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων. μια πραγματική ένωση κεφαλαιαγορών που κατευθύνει τις επενδύσεις σε καινοτόμες και παραγωγικές χρήσεις • και μια κεντρική λειτουργία σταθεροποίησης ως κοινή γραμμή άμυνας κατά των κραδασμών.
Μια πιο ανθεκτική ΟΝΕ με αυτά τα στοιχεία δεν θα βοηθούσε μόνο στην προστασία του βιοτικού μας επιπέδου από δυσμενείς εγχώριες και παγκόσμιες εξελίξεις.
Θα υποστηρίξει επίσης την επιρροή της Ευρώπης στον κόσμο, μεταξύ άλλων καθιστώντας το ευρώ ελκυστικότερο σε όλο τον κόσμο».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS