Στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Intrum ο Γ. Γεωργακόπουλος και ο J. Aranguren

Στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Intrum ο Γ. Γεωργακόπουλος και ο  J. Aranguren
Στην διοικητική ομάδα του Ομίλου Intrum οι Γεωργακόπουλος και Aranguren
Στη διοικητική ομάδα του Ομίλου Intrum (Group Management Team)  εντάσσεται από σήμερα (4/2) ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής θυγατρικής, και κατά το παρελθόν διετέλεσε Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής στην Τράπεζα Πειραιώς.
Παράλληλα, o κ. Javier Aranguren αναλαμβάνει καθήκοντα ως Chief Investment Officer (CIO) στην Intrum και παράλληλα τοποθετείται και στην Διοικητική Ομάδα του Ομίλου της εταιρείας ως μέλος αυτής.
Κατά το παρελθόν, ο κ. Aranguren κατείχε την θέση του Διευθυντή Επενδύσεων του Ομίλου ενώ παράλληλα εκτελούσε καθήκοντα ως συν-επικεφαλής της δραστηριότητας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Portfolio Investment) του Ομίλου από τον Ιούνιο του 2019.
Οι εν λόγω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα 4 Φεβρουαρίου 2020.
Οι κ.κ. Javier Aranguren και Γιώργος Γεωργακόπουλος θα αναφέρονται απευθείας στην Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Mikael Ericson.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS