Βρέθηκε η λύση για μηδενική επίδραση στο σταθμισμένο ενεργητικό των τραπεζών χωρίς πρόσθετες κρατικές εγγυήσεις

Βρέθηκε η λύση για μηδενική επίδραση στο σταθμισμένο ενεργητικό των τραπεζών χωρίς πρόσθετες κρατικές εγγυήσεις
Επειδή οι τράπεζες με προεξάρχουσα την Eurobank προετοιμάζονται για την πρώτη τιτλοποίηση εκτιμάται ότι μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου η EBA και η ΕΚΤ θα πρέπει να έχουν δημοσιοποιήσει την τελική φόρμουλα που αφορά τις κρατικές εγγυήσεις της Ελλάδος
Ένα από τα βασικά θέματα που απασχολεί τις τράπεζες και συνδέεται με το σχέδιο Ηρακλής για τα NPEs των τραπεζών είναι πως η επίδραση αυτού του σχεδίου θα είναι μηδενική στο μέσο σταθμισμένο ενεργητικό – RWA – και ταυτόχρονα δεν θα χρειαστούν πρόσθετες εγγυήσεις πέραν από αυτές που θα παρέχει το ελληνικό δημόσιο.
Η ΕΒΑ η Ανεξάρτητη Τραπεζική Αρχή είχε αξιολογήσει τα δεδομένα και αρχικώς άπαξ και η Ελλάδα δεν διαθέτει επενδυτική βαθμίδα investment grade – είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να μπορεί η Ελλάδα να παρέχει εγγυήσεις στα τραπεζικά ομόλογα θα πρέπει να κατατεθούν πρόσθετες εγγυήσεις π.χ. μετρητά.
Το κράτος αμέσως αντέδρασε και εύλογα τονίζοντας ότι δεν μπορεί η εγγύηση ενός κράτους να αμφισβητείται και να ζητείται πρόσθετη εγγύηση σε μια υπάρχουσα εγγύηση.
Εάν αυτό συνέβαινε το ελληνικό δημόσιο θα εμφανιζόταν στις αγορές ως αφερέγγυο και αναξιόπιστο με προφανώς ξεκάθαρα αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα.
Η EBA αντελήφθη αυτή την παράμετρο και υπαναχώρησε.
Εν συνεχεία όμως επανήλθε και ζήτησε εναλλακτικό σενάριο άπαξ και οι πρόσθετες εγγυήσεις δεν θα είναι μετρητά.
Η πρόταση για έκδοση κρατικών ομολόγων που θα κάλυπταν π.χ. το 130% της εγγύησης επίσης θεωρήθηκε λανθασμένη προσέγγιση.
Π.χ. το ελληνικό δημόσιο για ένα senior bond κύριο ομόλογο 2 δισεκ. που θα εκδώσει μια τράπεζα θα παράσχει εγγύηση 2 δισεκ.
Με την πρόταση για πρόσθετη εγγύηση ομόλογα για 2 δισεκ. τραπεζικού ομολόγου το κράτος έπρεπε να παράσχει εγγυήσεις 2,6 δισεκ. δηλαδή 130% του τραπεζικού ομολόγου που θα εγγυηθεί το κράτος.
Όμως και η πρόταση αυτή ευθέως αμφισβητείται την αξιοπιστία του ελληνικού κράτους, οπότε έπρεπε να βρεθεί μια άλλη λύση.
Η λύση αυτή δεν θα ονομάζεται εγγύηση και ουσιαστικά θα παρέχεται μέσω των τραπεζών.
Π.χ. όταν το κράτος εγγυάται ένα senior bond κύριο ομόλογο που θα εκδώσει μια τράπεζα έχει δημιουργηθεί μια φόρμουλα ώστε μέσω της τράπεζας να παρέχεται μια πρόσθετη εξασφάλιση χωρίς να εμπλέκεται το κράτος άμεσα και χωρίς να θεωρείται αυτή η φόρμουλα πρόσθετη εγγύηση.
Επειδή οι τράπεζες με προεξάρχουσα την Eurobank προετοιμάζονται για την πρώτη τιτλοποίηση εκτιμάται ότι μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου η EBA και η ΕΚΤ θα πρέπει να έχουν δημοσιοποιήσει την τελική φόρμουλα που αφορά τις κρατικές εγγυήσεις της Ελλάδος στα τραπεζικά ομόλογα που θα εκδοθούν.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS