Εμπροσθοβαρής μείωση των NPEs από την Πειραιώς - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα VEGA

Εμπροσθοβαρής μείωση των NPEs από την Πειραιώς - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα VEGA
Εμπροσθοβαρής προσπάθεια μείωσης των NPEs από την Πειραιώς - Πως θα καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες
Την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs μέσω τιτλοποιήσεων ανακοίνωσε σήμερα (3/2) από λίγο ο κ. Χρήστος Μεγάλου CEO της τράπεζας Πειραιώς σε teleconference
Oι στόχοι τράπεζες είναι επιστροφή στην κερδοφορία που θα βασίζεταιστην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην αποτελεσματικότητα του κόστους.
Το 2019 η τράπεζα προχώρησε την ολοκλήρωση του κεφαλαιακού σχεδιασμού με ανακούφιση  τα 4 δισ. ευρώ από το σταθμισμένο κίνδυνο ενεργητικού και περίπου 200 μονάδες βάσης από τη δημιουργία κεφαλαίου.
Περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαιακού δείκτη κατά 0.4 δισ. ευρώ  επιτεύχθηκε  λόγω της έκδοσης ομολόγου Core Tier II τον Ιούνιο του 2019
Τα NPE κινούνται κανονικά όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη.
Υπήρξε πλήρης ανάκτηση των απαιτήσεων ρευστότητας που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.
Η Τράπεζα το 2019 επίσης  απέκτησε 150 χιλιάδες νέους  πελάτες στα 5,5 εκατ. πελάτες που είχε ήδη και 280 χιλιάδες νέους ψηφιακοί πελάτες στα 2,4 εκατ.

Ο  καινούριος  οδικός χάρτης 2022

Οπως σημείωσε η διοίκηση της Πειραιώς τα κύρια σημεία του χάρτη αυτού προβλέπουν
-Πάνω κάτω 10% επιχειρηματική ανάπτυξη και μείωση κινδύνου.
-Κάτω του 10% τα NPEs το 2023

Ενδεικτική δομή τιτλοποιήσεων 2020

Σταδιακή μεγάλης κλίμακος τιτλοποίησης NPE's το 2020 ύψους 5 δισ. που διενεργηθεί τμηματικά ανακοίνωσε η τράπεζα.
Το πρόγραμμα ονομάζεται Vega. H συναλλαγή περιλαμβάνει το πρόγραμμα Bridge ύψους 1 δισ. σε όρους ακαθάριστης ονομαστικής αξίας.
Συνολικά το Vega περιλαμβάνει εμπορικά και επιχειρηματικά και στεγαστικά NPE's .
Μέχρι του ύψους των 5 δισ. του Vega μαζί με τα 2 δισ. του Phoenix αναμένεται να τιτλοποιηθούν το 2020 και αυτό θα οδηγήσει το δείκκτη NPEs της Πειραιώς κάτω από το 30% στο τέλος του 2020.
Η εμπροσθοβαρής αυτή προσπάθεια επιτρέπει την εξομάλυνση του κόστους του κινδύνου από το 2021.
Οι συναλλαγές θα ενταχθούν στον Ηρακλή.
Η τράπεζα θα διατηρήσει το 100% των senior notes και το 5% από τα ενδιάμεσα και τα junior ομόλογα.
Το Phoenix θα λάβει χώρα άμεσα και για το Vega οι διαδικασίες ξεκινούν το Μάϊο του 2020.
Η εξέλιξη της χορήγησης νέων δανείων ενσωματώνει τη δυναμική της μείωσης κινδύνου και της υγιούς δανειακής ανάπτυξης
Η επίπτωση στα κεφάλαια από τα NPEs υπολογίζονται ως εξής:
Το Δεκέμβριο του 2018 ο δείκτης κεφαλαίου ήταν 13,6%.
Το Σεπέμβριο του 2019 με δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου την απόσχιση στην Intrum και την έκδοση Tier II ο δείκτης οδηγήθηκε στο 16%.
Το Δεκέμβριο του 2020 στόχος είναι να φθάσει στο 15,5% αφού θα έχει προηγηθεί η υλοποίηση των projects Vega και Phoenix
Tα Cocos όπως είπε ο κ. Μεγάλου θα καλυφθούν από τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.
Η απαίτηση για το 2020 είναι το CET I να διαμορφωθεί στο 10,75%.

Image

Δείτε εδώ αναλυτικά ολόκληρη την παρουσίαση της Τράπεζας Πειραιώς


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS