Τράπεζα Πειραιώς: Κατά 11 δισ. ευρώ θα μειωθούν τα NPEs το 2020, με 7 δισ. τιτλοποιήσεις - Οι τόκοι για τα Cocos θα καλυφθούν με ίδια μέσα

Τράπεζα Πειραιώς: Κατά 11 δισ. ευρώ θα μειωθούν τα NPEs το 2020, με 7 δισ. τιτλοποιήσεις - Οι τόκοι για τα Cocos θα καλυφθούν με ίδια μέσα
Στα 7 δισ. ευρώ οι τιτλοποιήσεις της Τράπεζας Πειραιώς το 2020
(upd3) Μείωση των NPEs κατά 11 δισεκ. από 24,5 δισεκ. σε 13,5 δισεκ. στοχεύει η Πειραιώς για το 2020 και για να επιτύχει το σχέδιο της θα υλοποιήσει δύο τιτλοποιήσεις 7 δισεκ., το πρόγραμμα Vega 5 δισεκ. και το πρόγραμμα Phoenix 2 δισεκ. επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του bankingnews.
Η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Χρήστο Μεγάλου παρουσίασε το αναθεωρημένο σχέδιο μείωσης των NPEs με στόχο να υποχωρήσουν από 49% της τρέχουσας περιόδου σε 29% στο τέλος του 2020 και 15% το 2022.
Η Πειραιώς χορήγησε 4,1 δισεκ. νέα δάνεια το 2019 με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα χρήσης 2019 να δείχνουν έσοδα εκ τόκων 1,435 δισεκ.
Στόχος της τράπεζας είναι η απόδοση κεφαλαίου από 3% να ξεπεράσει το 10% στο τέλος του 2022.

Τι ειπώθηκε στην Τηλεδιάσκεψη: Εμπροσθοβαρής προσπάθεια μείωσης των NPEs από την Πειραιώς - Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα VEGA - Πως θα καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες

Την εμπροσθοβαρή μείωση των NPEs μέσω τιτλοποιήσεων ανακοίνωσε ο κ. Χρήστος Μεγάλου CEO της τράπεζας Πειραιώς σε teleconference
Oι στόχοι τράπεζες είναι επιστροφή στην κερδοφορία που θα βασίζεται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην αποτελεσματικότητα του κόστους.
Το 2019 η τράπεζα προχώρησε την ολοκλήρωση του κεφαλαιακού σχεδιασμού με ανακούφιση  τα 4 δισ. ευρώ από το σταθμισμένο κίνδυνο ενεργητικού και περίπου 200 μονάδες βάσης  από τη δημιουργία κεφαλαίου.
Περαιτέρω ενίσχυση του κεφαλαιακού δείκτη κατά 0,4 δισ. ευρώ  επιτεύχθηκε  λόγω της έκδοσης ομολόγου Core Tier II τον Ιούνιο του 2019
Τα NPE κινούνται κανονικά όπως αναφέρθηκε στην τηλεδιάσκεψη.
Υπήρξε πλήρης ανάκτηση των απαιτήσεων ρευστότητας που προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.
Η Τράπεζα το 2019 επίσης απέκτησε 150 χιλιάδες νέους  πελάτες στα 5,5 εκατ. πελάτες που είχε ήδη και 280 χιλιάδες νέους ψηφιακοί πελάτες στα 2,4 εκατ.
Ο  καινούριος  οδικός χάρτης 2022
Οπως σημείωσε η διοίκηση της Πειραιώς τα κύρια σημεία του χάρτη αυτού προβλέπουν
- Πάνω κάτω 10% επιχειρηματική ανάπτυξη και μείωση κινδύνου.
-Κάτω του 10% τα NPEs το 2023

Η νέα διαδρομή για μείωση των NPE's - Θα πραγματοποιηθεί εμπροσθοβαρής προσπάθεια μείωσης των NPE's το 2020

Σταδιακή μεγάλης κλίμακος τιτλοποίησης NPE's το 2020 ύψους 5 δισ. που θα διενεργηθεί τμηματικά ανακοίνωσε η τράπεζα.
Το πρόγραμμα ονομάζεται Vega.
H συναλλαγή περιλαμβάνει το πρόγραμμα Bridge ύψους 1 δισ. σε όρους ακαθάριστης ονομαστικής αξίας.
Συνολικά το Vega περιλαμβάνει εμπορικά και επιχειρηματικά και στεγαστικά NPE's .
Μέχρι του ύψους των 5 δισ. του Vega μαζί με τα 2 δισ. του Phoenix αναμένεται να τιτλοποιηθούν εφέτος και αυτό θα οδηγήσει το δείκκτη NPEs της Πειραιώς κάτω από το 30% στο τέλος του 2020.
Η εμπροσθοβαρής αυτή προσπάθεια επιτρέπει την εξομάλυνση του κόστους του κινδύνου από το 2021.
Οι συναλλαγές θα ενταχθούν στον Ηρακλή.
Η τράπεζα θα διατηρήσει το 100% των senior notes και το 5% από τα ενδιάμεσα και τα junior ομόλογα.
Το Phoenix θα λάβει χώρα άμεσα και για το Vega  οι διαδικασίες ξεκινούν το Μάϊο του 2020.
Η εξέλιξη της χορήγησης νέων δανείων ενσωματώνει τη δυναμική της μείωσης κινδύνου και της υγιούς δανειακής ανάπτυξης
Η επίπτωση στα κεφάλαια από τα NPEs υπολογίζονται ως εξής:
Το Δεκέμβριο του 2018 ο δείκτης κεφαλαίου ήταν 13,6%.
Το Σεπέμβριο του 2019 με δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου την απόσχιση στην Intrum και την έκδοση Tier II ο δείκτης οδηγήθηκε στο 16%.
Το Δεκέμβριο του 2020 στόχος είναι να φθάσει στο 15,5% αφού θα έχει προηγηθεί η υλοποίηση των projects Vega και Phoenix
Tα Cocos ύψους 2 δισ όπως είπε ο κ. Μεγάλου θα καλυφθούν από τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.
Η απαίτηση για το 2020 είναι το CET I να διαμορφωθεί στο 10,75%.
Image

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πειραιώς

Εν τω μεταξύ πρόοδο σε όλα τα επίπεδα επιδιώκει η τράπεζα Πειραιώς υλοποιώντας το στρατηγικό πλάνο της μέχρι το 2023, με την επωνυμία Agenda 2023.

Η διοίκηση στέκεται στην πρόοδο σε όλα τα θεμελιώδη μεγέθη, με συμπαγείς επιδόσεις το 2019, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις κυρίως στις ακόλουθες τρεις περιοχές:
1. Εξυγίανση: η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την εξυγίανση του ισολογισμού της, με επιταχυνόμενο ρυθμό ώστε να καταλήξει σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ μέχρι το 2023.
Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επισπεύσει τις ενέργειες μείωσης των αποθεμάτων ΜΕΑ, κατά περίπου €11 δισ. το 2020 από περίπου €7 δισ. στο αρχικό πλάνο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής».
Η επίσπευση περίπου €7 δισ. τιτλοποιήσεων το 2020 αναμένεται να επιτρέψει την ομαλοποίηση του εξόδου απομειώσεων δανείων από το 2021.
Δύο μη οργανικές συναλλαγές ΜΕΑ έχουν προγραμματιστεί για το 2020: το "Vega" που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €5 δισ., μαζί με το Phoenix που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία περίπου €2 δισ.
Το ιστορικά χαμηλό επίπεδο αθετήσεων και επανα-αθετήσεων που καταγράφηκε στο 4ο 3μηνο του 2019 σηματοδοτεί τις βελτιούμενες τάσεις για την προσεχή περίοδο.
Ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να περιορισθεί στο περίπου 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019.
2. Ανάπτυξη: ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τους περίπου 5,5 εκατ. πελάτες της, η Tράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των βασικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Η Τράπεζα επιδιώκει να παραμείνει η κυρίαρχη τράπεζα στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επιδεικνύει αυξημένη παραγωγή εργασιών ιδιωτών, πάντοτε υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων.
Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει σημαντικές ευκαιρίες εσόδων σε όλες τις βασικές πελατειακές κατηγορίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις.
Για το 2020, η Τράπεζα σχεδιάζει να εκταμιεύσει νέα δάνεια ύψους περίπου €5 δισ. σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τάση επιτάχυνσης στη συνέχεια.
Απλοποίηση: η Τράπεζα θα μεγιστοποιήσει αποφασιστικά την αποδοτικότητα αξιοποίησης των πόρων της.
Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, με περαιτέρω μέτρα εξορθολογισμού λειτουργικού κόστους, καθώς και με περαιτέρω βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.
Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και νέων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι τα τέλη του 2022 η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερα του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 10%.

Image

Χρήστος Μεγάλου: Ετος ορόσημο το 2019

«Το 2019 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς επέτυχε απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που εστίασε, επανερχόμενη σε κερδοφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού και τη ρευστότητα και ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση», δηλώνει ο CEO της Πειραιώς».
«Παράλληλα με αυτή τη σημαντική πρόοδο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε σε χρόνο-ρεκόρ την ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή μεταφοράς της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού, συνεργαζόμενη στρατηγικά με την Intrum, μια πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την προσπάθεια απομόχλευσης των κινδύνων της Τράπεζας.
Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου Tier 2 ποσού €400 εκατ. τον Ιούνιο 2019 ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια.
Συνολικά, οι αποφασιστικές ενέργειες της Τράπεζας ενίσχυσαν την κεφαλαιακή μας θέση κατά περίπου 200 μ.β., στο υψηλό της αρχικής κατεύθυνσης που είχε επικοινωνηθεί.
Η ετήσια απόδοσή μας ενισχύθηκε από τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,1 δισ., τα ανθεκτικά περιθώρια και την αδιάκοπη προσπάθεια μείωσης των εξόδων. Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, οι εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο 3μηνο 2019 υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί. Το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.
Το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής» είναι ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών μας.
Αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αγορά ακινήτων έχει επίσης ανακάμψει, παράγοντας που υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια της Τράπεζας να εξυγιάνει τον ισολογισμό της.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου €7 δισ.
Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου €11 δισ., καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.
Γυρίζουμε σελίδα για την Τράπεζα Πειραιώς, κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020.
Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενούς μας.
Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να παράγουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Υιοθετώντας επιτυχημένες στρατηγικές, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 10% μέσα στους επόμενους 36 μήνες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον.”

Επιδόσεις: Δυναμική πρόοδος κατά το 2019

-Καθαρά έσοδα τόκων +2% σε ετήσια βάση
-Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών +9% ετησίως
-Μείωση επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων -5% σε ετήσια βάση
-Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων από κύριες δραστηριότητες +16% ετησίως
-Εκταμιεύσεις δανείων €4,1 δισ. το 2019, με υπέρβαση του αρχικού στόχου
-17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στα €24,5 δισ. Ιστορικό χαμηλό εισροών στα ΜΕΑ κατά το 4ο 3μηνο 2019

Εξυγίανση Ισολογισμού: Εμπροσθοβαρής προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής»

-Tο ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού (APS) διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης
-Μείωση ΜΕΑ κατά περίπου €11 δισ. το 2020
-Τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους περίπου €7 δισ. το 2020 (περίπου €5 δισ. “Vega”, περίπου €2 δισ. Phoenix)
-Δείκτης ΜΕΑ περίπου 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019
-Εξομάλυνση εξόδου προβλέψεων δανείων τα επόμενα χρόνια
-Ιστορικά χαμηλό επίπεδο για τις αθετήσεις και τις επανα-αθετήσεις το 4ο 3μηνο 2019 στα περίπου €260 εκατ. σηματοδοτώντας θετική πορεία από εδώ και στο εξής
-Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς βελτιώνει τις προοπτικές ανάκτησης ΜΕΑ

Αποδοτικότητα: Στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 10%, η οποία επισπεύδεται για ένα χρόνο νωρίτερα, το 2022

-Επιτάχυνση της πορείας αύξησης των εργασιών
-Η βελτιωμένη απόδοση υποδεικνύει τη δυναμική της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας
-Ηγετική θέση στην αγορά προς αξιοποίηση της τάσης οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα
-Η αποδοτικότητα ενισχύεται από το βελτιωμένο λειτουργικό μοντέλο και το πλάνο εξορθολογισμού του κόστους

Δείτε εδώ αναλυτικά ολόκληρη την παρουσίαση της Τράπεζας Πειραιώς


Τί έγραφε το bankingnews.gr την Κυριακή 02/02/2020 - 22:00

Η τράπεζα Πειραιώς θέλει να οδηγηθεί σε μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων το 2023 - Τιτλοποιεί 7 δισ NPEs

Σε τηλεδιάσκεψη για τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις καλεί η Τράπεζα Πειραιώς τους επενδυτές σήμερα στις 6.00 μμ ώρα Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η τράπεζα αναμένεται να ανακοινώσει εμπροσθοβαρή τιτλοποίηση  κόκκινων δανείων στο πλαίσιο του Ηρακλή.
Οπως σημειώνουν αναλυτές η εκτίμηση είναι πως η Τράπεζα θα επιχειρήσει το 2020 να τιτλοποιήσει δάνεια υπερδιπλάσια του αρχικού στόχου που ήταν 3 δισ. ευρώ για το τρέχον έτος.
Ετσι αναμένεται οι τιτλοποιήσεις της τράπεζας να κινηθούν στα 7 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα θέλει να οδηγηθεί σε μονοψήφιο ποσοστό κόκκινων δανείων το 2023.
Το κόστος σε κεφάλαια των τιτλοποιήσεων αυτών με βάσει υπολογισμούς της αγοράς εκτιμάται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ τουλάχιστον.
Πάντως η τράπεζα το κόστος αυτό δεν μπορεί παρά να το έχει προϋπολογίσει νεώ αναμένεται λόγω των τιτλοποιήσεων να υπάρξει σημαντική ελέφρυνση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Εν των μεταξύ η παρουσίαση της τράπεζας  θα διαρκέσει περίπου μισή ώρα και στη συνέχεια οι αναλυτές και οι συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετικές ερωτήσεις.
Η Πειραιώς  αναμένεται να αναλύσει και τους λοιπούς σχεδιασμούς της για το 2020 μεταξύ των οποίων είναι η σημαντική αύξηση των χορηγήσεων που προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 5 δισ. ευρώ αλλά και η ενίσχυση της κερδοφορίας της η οποία προμηνύεται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ για το τρέχον έτος.
Με δεδομένο το πολύ καλό κλίμα αλλά και τις κεφαλαιακές ανάγκες που προοπτικά θα αναπτυχθούν τόσο στο πλαίσιο του Ηρακλή όσο και στο πλαίσιο της Bασιλείας ΙV η τράπεζα καθόλου δεν αποκλείεται να σκεφθεί και νέα έκδοση Tier II  μέσα στην τρέχουσα χρονιά.
Αυτό με βάση την αλλαγή κλίματος και την αποκλιμάκωση των επιτοκίων θα της επιτρέψει να περιορίσει το κόστος της προηγούμενης έκδοσης καθώς ήταν η πρώτη τράπεζα που προχώρησε σε εγχείρημα ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 400 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS