Αυστηρές οδηγίες Σκυλακάκη (Γενικό Λογιστήριο) για λιγότερες δαπάνες και εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο

Αυστηρές οδηγίες Σκυλακάκη (Γενικό Λογιστήριο) για λιγότερες δαπάνες και εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο
Στην εγκύκλιο, ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης καλεί τους φορείς να σεβαστούν τους κανόνες του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας
Λιγότερα λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, νερό, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις) και των δαπανών για μισθοδοσία, αυστηρή τήρηση του κανόνα για προσλήψεις και δραστική μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ζητά το Γενικό Λογιστήριο με την εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020.
Η εγκύκλιος που εστάλη χθες σε όλα τα υπουργεία και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης ζητάει να μπουν περιορισμοί στις υπερωρίες και στα εκτός έδρας και σημειώνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για υπερβάσεις δαπανών. Επίσης, προειδοποιεί ότι το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα γίνονται έλεγχοι στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων, ώστε να διαπιστώνονται εγκαίρως τυχόν υπερβάσεις και να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις.
Στην εγκύκλιο, ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης καλεί τους φορείς να σεβαστούν τους κανόνες του προγράμματος ενισχυμένης εποπτείας, που μεταξύ άλλων προβλέπουν την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με δεδομένο ότι η εξόφλησή τους είναι μία από τις βασικές εκκρεμότητες στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την 5η μεταμνημονιακή αξιολόγηση, το Γενικό Λογιστήριο δίνει νέες αυστηρές οδηγίες για την αντιμετώπιση της Λερναίας Υδρας των χρεών, που παραμένουν σταθερά πάνω από τα 2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν:
1. Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους.
2. Να μεριμνούν για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.
3. Να εξετάσουν του λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
4. Να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να διερευνήσουν εάν στο χαρτοφυλάκιό τους υπάρχουν καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
*Βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη.
*Αφορούν δαπάνες προς αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.
*Εχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων από το κράτος.
*Χρέη που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη εμφάνιση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Σε ό,τι αφορά τους νέους διορισμούς στο Δημόσιο, το Γενικό Λογιστήριο καλεί τα υπουργεία να τηρήσουν τον κανόνα που ορίζει μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ενώ στο τέλος κάθε τριμήνου θα παρακολουθείται η εφαρμογή του με βάση τα απολογιστικά στοιχεία που είναι υποχρεωμένος να αποστέλλει ο φορέας.
Ετσι, για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο έλεγχος των στοιχείων για τις προσλήψεις και των δαπανών για μισθοδοσία θα γίνει στις 15 Απριλίου του 2020, ενώ για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο στις 15 Ιουλίου και στις 10 Οκτωβρίου αντίστοιχα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, οι προσλήψεις στο Δημόσιο είναι ένας από τους τομείς όπου οι θεσμοί έχουν στήσει μόνιμο... ραντάρ. Μάλιστα, σχετική αναφορά είχε γίνει στο Eurogroup τον Δεκέμβριο του 2019, με τους εταίρους να επισημαίνουν, με αφορμή την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ από SMP’s και ANFA’s, την ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων-κλειδιά που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM (ληξιπρόθεσμα, προσλήψεις, ιδιωτικοποιήσεις).

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr

Μάριος Χριστοδούλου

BREAKING NEWS