Η έκθεση της S&P για τις τράπεζες στο BN - Ο Ηρακλής δεν θα επηρεάσει τις αξιολογήσεις - Πως χαρτογραφεί τις ελληνικές τράπεζες

Η έκθεση της S&P για τις τράπεζες στο BN - Ο Ηρακλής δεν θα επηρεάσει τις αξιολογήσεις - Πως χαρτογραφεί τις ελληνικές τράπεζες
Ο Ηρακλής δεν θα επηρεάσει τις αξιολογήσεις της Standard and Poor's για την Ελλάδα
Την αδυναμία ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους επισημαίνει η αναλυτική έκθεση του ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard and Poor's σημειώνοντας ότι οι ανακτήσεις ενεχύρων στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες απαιτούν μια διετία,  ενώ για τη χώρα μας ο αντίστοιχος χρονικός ορίζοντας είναι πενταετής.
Η Ελλάδα είναι λιγότερο φιλική προς τους πιστωτές από τις άλλες χώρες της Ε.Ε. αναφέρει η έκθεση.
Χαρακτηρίζει το ελληνικό νομικό πλαίσιο ως λιγότερο προβλέψιμο και λιγότερο υποστηρικτικό σε ότι αφορά δικαιώματα των πιστωτών, σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών της Δυτικής Ευρώπης.
 Ενα από τα κύρια προβλήματα είναι η καθυστέρηση στην ανάκτηση  των ενεχύρων ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα ενέχυρα της πρώτης κατοικίας. 
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ο χρόνος ανάκτησης για τη χώρα μας ξεπερνά τα 5 έτη έναντι μέσου όρου ενός έως δύο χρόνια στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Οι ελληνικές αρχές έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για τη διόρθωση ορισμένων από αυτές τις ανεπάρκειες.
Λίγους μήνες νωρίτερα η Ελλάδα άλλαξε τον νόμο Κατσέλη για να ελαχιστοποιήσει τον ηθικό κίνδυνο για περίπου 90.000 περιπτώσεις που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη και έχουν αδυναμία πληρωμής των δανείων τους μεταξύ των οποίων και στρατηγικοί κακοπληρωτές 
Ωστόσο, η κυβέρνηση εξετάζει μια τροποποίηση, καθώς ο νέος νόμος δεν  υπήρξε αποτελεσματικός.
Κατά τα τελευταία δύο χρόνια - ιδιαίτερα το 2018 - η Ελλάδα έκανε πολλές παρόμοιες προσπάθειες μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου αφερεγγυότητας.
Μένει να δούμε την αποτελεσματικότητα των νέων νόμων αναφέρει η έκθεση.
Όλα τα παραπάνω άλλαξαν την πορεία των νομοθετικών μεταρρυθμίσεων  πριν οι προηγούμενες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να δοκιμαστούν ουσιαστικά στην πράξη και παραμένει να δούμε αν τα δικαστήρια, και όλοι οι υπόλοιποι φορείς τώρα θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά ή θα επιβαρυνθούν υπερβολικά από τις ίδιες τις νέες μεταρυθμίσεις αναφέρει ο οίκος.
Η αποαναγνώριση  των τεράστιων αποθεμάτων των NPE's των ελληνικών τραπεζών, με τη βοήθεια του Ηρακλή, δεν αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά  τις προαναφερθείσες αδυναμίες, οι οποίες θα επιδράσουν στους  διαχειριστές περιουσιακών όταν αυτοί θα επιχειρήσουν ανακτήσουν τα δισεκατομμύρια ευρώ του του κακού χρέους.
Σε ότι αφορά τον Ηρακλή το καθεστώς εντάξεως των πιστωτικών ιδρυμάτων  είναι εθελοντικό και η συμμετοχή των συστημικών ελληνικών τραπεζών είναι πιθανό να εξαρτηθεί από το μέγεθος των πλεοναζόντων κεφαλαίων τους των προβλέψεων και της ετοιμότητας για την ανάληψη τιτλοποιήσεων.
 Διαγραφή των δισεκατομμυρίων ευρώ των NPE's  σε συνδυασμό  με ανεπαρκή κάλυψη ζημιών, και με την απώλεια  από την πώληση των junior and mezzanine  τμημάτων θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό κόστος κεφαλαίου για τις τράπεζες.
Η Alpha Bank, για παράδειγμα, υπολογίζει την αρχική κεφαλαιακή επιβάρυνση σε 350 μονάδες βάσης για την επερχόμενη τιτλοποίηση 12 δισ. ευρώ NPE (Project Galaxy), παρά την πρόθεση της τράπεζας να υποβάλει αίτηση για εγγυήσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ.
Εάν αυτές οι συναλλαγές έρχονται με παρόμοιο κόστος, θα μπορούσαν οδηγήσουν τις τράπεζες στη λήψη πρόσθετων μέτρων για να ενισχύσουν τη φερεγγυότητά τους  και να απορροφήσουν τις επιπτώσεις  που θα υπάρξουν στα κεφάλαιά τους.
Η συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia το 2019 έφερε επιπλέον ελάφρυνση στο κεφάλαιο της τράπεζας για το project Cairo.
Σε ότι αφορά την Εθνική, η τράπεζα σύναψε πρόσφατα swap ύψους 3,3 δισ. ευρώ  από ελληνικά κρατικά ομόλογα συναλλαγή που της απέφερε 500 εκατ. κέρδη.
Δεν αναμένεται  ότι ο Ηρακλής θα επηρεάσει άμεσα τις αξιολογήσεις  του οίκου στις ελληνικές τράπεζες επειδή η συμμετοχή είναι εθελοντική και έρχεται με κόστος.
"Καταλαβαίνουμε ότι οι τράπεζες θα  εξετάσουν τα οφέλη και το κόστος της συμμετοχής πριν λάβουν  τελική απόφαση.
Δεύτερον, εμείς πιστεύουμε ότι τα πιθανά οφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει στο σύστημα ενδέχεται να είναι περιορισμένα όσο η ανάκαμψη οι προοπτικές για NPEs δεν βελτιώνονται περαιτέρω" αναφέρει ο οίκος.
 Image

Η αγορά δευτερογενούς χρέους της χώρας βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια

Σήμερα υπάρχουν 23 εγχώριοι και ξένοι διαχειριστές χρέους  που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Αυτός ο αριθμός έχει αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2014, παρά τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που υπάρχουν για τη λειτουργία τους.
Πολλοί ξένοι παίκτες μπήκαν σε συμφωνία με τα τέσσερα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα να διαχειριστούν ή να συνδιαχειριστούν τα επισφαλή δάνεια τους.
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2014 οι συνολικές πωλήσεις των NPEs  στην Ελλάδα  εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με αυτά της Ιταλίας ή της Ισπανίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την κατάσταση του την εγχώρια οικονομία και τις αγορές ακινήτων.
Η πιστοληπτική ικανότητα εξαρτάται από την ανάκαμψη της οικονομίας και είναι πραγματική αγορά ακινήτων αναφέρει η έκθεση 
Η φερεγγυότητα του ιδιωτικού τομέα είναι ο καθοριστικός παράγοντας του ρυθμού με τον οποίο θα μετασχηματιστεί το τραπεζικό σύστημα και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού του. 
Η ικανότητα αποπληρωμής των δανειοληπτών βελτιώνεται με μέτριους ρυθμούς κυρίως λόγω της υποτονικής οικονομικής ανάκαμψης.
Τα δάνεια των τραπεζών συνεχίζουν να συρρικνώνονται καθώς η ζήτηση για πιστώσεις καθυστερεί  επειδή τα δάνεια δεν αποπληρώνονται κανονικά, λόγω των πωλήσεων των κόκκινων δανείων και των διαγραφών.
Σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη απομόχλευση, η κερδοφορία των τραπεζών δεν έχει ανακάμψει από την τελευταία κρίση με την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων να βρίσκεται γενικά σε χαμηλά μονοψήφια μεγέθη.
Οι τιμές των ακινήτων θα πρέπει να συνεχίσουν να επιταχύνουν.
Οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 9,1%τους πρώτους εννέα μήνες του 2019.
Η βελτίωση στην αγορά ακινήτων είναι θετική για τα χρεωμένα νοικοκυριά των οποίων το καθαρό κεφάλαιο έχει καταστεί αρνητικό με τα χρόνια.

Ειρήνη Σακελλάρη
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS