Καράτζη: Στο 41,45% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ, με 87,64% ο Αντ. Καράτζης

Καράτζη: Στο 41,45% το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ, με 87,64%  ο Αντ. Καράτζης
Στο 41,45% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζη Α.Ε.
Στο 41,45% διαμορφώνεται το ποσοστό της ΑΝΤΚΑΡ στην Καράτζη Α.Ε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2(α) & (β) του Ν.3461/2006 η εταιρεία «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» δηλώνει ότι στις 27.01.2020 απέκτησε 48.773 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ έναντι 10,00  ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 29.01.2020. 
Συνέπεια αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 41,45% από 41,12% που ήταν στις 24.01.2020.
Η παραπάνω εταιρεία ελέγχεται  από  τον  κύριο  Καράτζη Αντώνιο  του  Μιλτιάδη, Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ, ο οποίος ελέγχει πλέον άμεσα το 46,19% και έμμεσα το  41,45 % δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.
Το συνολικό ποσοστό του  κυρίου Καράτζη Αντώνιου του Μιλτιάδη ανέρχεται στο 87,64% (ή 12.865.136 δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS