Τα 15 κρίσιμα σημεία για το νέο ασφαλιστικό - Η κωδικοποίηση του ν/σ από ειδικούς

Τα 15 κρίσιμα σημεία για το νέο ασφαλιστικό - Η κωδικοποίηση του ν/σ από ειδικούς
Το νέο νομοσχέδιο είναι θετικό για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων γιατί αίρει σημαντικές αλχημείες του προηγούμενου νόμου Κατρούγκαλου
Δεκαπέντε κρίσιμες αλλαγές για όλους τους ασφαλισμένους με κέρδη και «ζημιές» για τις τσέπες 4.500.000 ασφαλισμένων εισάγει το νέο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό που βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή σε διαβούλευση.
Σε γενικές γραμμές το νέο νομοσχέδιο είναι θετικό για την πλειοψηφία των ασφαλισμένων γιατί αίρει σημαντικές αλχημείες του προηγούμενου νόμου Κατρούγκαλου, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήρωναν τη χαμηλότερη κλίμακα ασφάλισης 175 ευρώ και αναγκαστικά θα βάλουν το χέρι στην τσέπη επιβαρυνόμενοι με 78 ευρώ μηνιαίως.
Οι υπόλοιποι που από τα ελευθέρια επαγγέλματα εμφανίζουν εισοδήματα, ενδεχόμενα θα έχουν μειώσεις, αφού οι εισφορές υπολογίζονταν επί το 20% των εσόδων τους.
Οι αλλαγές κωδικοποιημένα σύμφωνα με ειδικούς στο χώρο της ασφάλισης που επιφέρει το νέο νομοσχέδιο είναι οι εξής:
1.    Μπλοκάκια: Μισθωτοί με Δελτίο Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών δεν θα επιβαρύνονται στο εξής από τις διπλές εισφορές, εφόσον καλύπτουν από την εισφορά του μισθού τους τα 252 ευρώ της νέας κατώτατης εισφοράς σύνταξης και της εισφοράς υγείας.
2.    Απασχόληση συνταξιούχων: Μειώνεται στο 30% από 60% η σύνταξη για όσους συνταξιούχους συνεχίσουν να εργάζονται. Τυχεροί είναι οι αγρότες και οι μετακλητοί σε φορείς του Δημοσίου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους, που θα είναι χωρίς μείωση.
3.    Συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση: Ευνοϊκές συνθήκες συνταξιοδότησης για όσους έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και έχουν διαδοχική ασφάλισης ενώ υπολείπονται μέρες εργασίας, εισάγει το νομοσχέδιο Βρούτση, καθώς πλέον απαιτούνται 300 ημέρες ασφάλισης αντί των 1500 ημερών που ίσχυε με το νόμο Κατρούγκαλου.
Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, ο τελευταίος φορέας  καθίσταται αρμόδιος εφόσον έχουν συμπληρώσει σε αυτόν 1000 ημέρες εργασίας εκ των οποίων οι 300 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την διακοπή της απασχόλησης.
Για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή αναπηρίας απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου της αναπηρίας ή του θανάτου.
Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης (δηλαδή των 1000 ημερών) καθώς και των 600 ημερών μπορεί να γίνει εξαγορά στρατιωτικής θητείας. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές το αίτημα διαβιβάζεται από το τελευταίο φορέα στον φορέα εκείνο που ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει διανύσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης και πληροί τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του.
4.    15ετία συνταξιοδότησης: Κατοχυρώνεται η 15ετής ασφάλιση για συνταξιοδότηση στο 67ο  έτος της ηλικίας από τον τελευταίο τους φορέα ασφάλισης χωρίς την έρευνα συνδρομής των παραπάνω προϋποθέσεων.
5.    e- ΕΦΚΑ διευκολύνσεις: Από τον ερχόμενο Μάρτιο οι ασφαλισμένες  θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας, στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Το ίδιο θα ισχύει και για την πληρωμή των εξόδων κηδείας.
6.    Αυξήσεις συντάξεων: Αυξάνονται αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2019 οι κύριες συντάξεις για όσους έχουν συμπληρώσει πάνω από 31 χρόνια ασφάλισης. Οι αυξήσεις θα δοθούν σε δόσεις, έως το 2024, ενώ θα προηγηθεί ο συμψηφισμός τους με την προσωπική διαφορά.
7.    Επικουρικές συντάξεις: Από τον Απρίλιο οι επικουρικές συντάξεις επανέρχονται στα επίπεδα που ήταν το καλοκαίρι του 2016, και τα ποσά θα χορηγηθούν αναδρομικά.
8.    Εισφορές αυτοαπασχολουμένων: Από την 1η Ιανουαρίου θα εφαρμοστούν οι αλλαγές στις εισφορές κύριας ασφάλισης των μη μισθωτών.
Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες.
Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική.
Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει, μέσα στους επόμενους δύο μήνες τότε κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη, ενώ με αίτηση του μπορεί να αλλάξει κατηγορία.
Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Υπέρ Ανεργίας

Σύνολο

1η κατηγορία

155

5

50

10

220

2η κατηγορία

186

6

60

10

262

3η κατηγορία

236

6

60

10

312

4η κατηγορία

297

6

60

10

373

5η κατηγορία

369

6

60

10

445

6η κατηγορία

500

6

60

10

576


9.    Νέοι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι: Οι νέοι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με ασφάλιση έως 5 έτη θα μπορούν να καταβάλλουν 136 ευρώ το μήνα εντασσόμενοι στην υποκατώτατη κατηγορία εισφορών.
Από την 1η Ιανουαρίου του 2023, οι εισφορές αυξάνονται κατ΄έτος. Εως τον Απρίλιο, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, θα ειδοποιηθούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν για φέτος.
Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Υπέρ Ανεργίας

Σύνολο

-

93

3

30

10

136


10.    Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΑΠΑΞ: Οι ασφαλισμένοι αυτοτελώς απασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες (οι οποίοι είχαν και έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης) και όλοι οι πριν και μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι, μισθωτοί μηχανικοί και υγειονομικοί των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από 1-1-2020 σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί:
Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

1η κατηγορία 

26

2η κατηγορία

31

3η κατηγορία 

37

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022) 

1η κατηγορία 

42

39

2η κατηγορία

51

47

3η κατηγορία 

61

56

Από 1.1.2023

από 1.1.2024

Από 1.1.2025 και μετά

Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. 

Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. 

Προσαύξηση  κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών 

Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.     
Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους.     Προσαύξηση  κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών
11.    Υποχρεωτική υπαγωγή στον ΕΤΕΑΠ: Από την 1η Ιανουαρίου του 2021 δίδεται η δυνατότητα προαιρετικής υπαγωγής στο ΕΤΕΑΕΠ, όλων όσοι εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ.
12.     Μείωση εισφορών: Από την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει η σταδιακή μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς, η οποία θα φθάσει τις πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε βάθος τετραετίας.
13.     Ασφαλιστικές εισφορές στις ΙΚΕ και σε μέλη ΔΣ: Η υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει όπως και πριν και για τα μέλη ΔΣ  των ΑΕ που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, για τους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη,  για τους διαχειριστές ΙΚΕ, για τον εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ, κ.λπ.). Οι ασφαλιστικές εισφορές προσαυξάνονται:
Από 1.1.2023

από 1.1.2024

Από 1.1.2025 και μετά

Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. (Εκτός της εισφορά υπέρ ανεργίας)

Προσαύξηση κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. 
(Εκτός της εισφορά υπέρ ανεργίας)


Προσαύξηση  κατ΄ έτος κατά το δείκτη μεταβολής μισθών 

(Εκτός της εισφορά υπέρ ανεργίας)

14.    Ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης  ΕΤΕΑΕΠ: Θεσπίζεται νέο πλαίσιο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες  και τους έμμισθους δικηγόρους.
Τα εν λόγω πρόσωπα από την 1.1.2020 και εφεξής κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες καταβάλλοντας τα αντίστοιχα σταθερά ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.
Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργείται ένα σύστημα απλό, κατανοητό και φιλικό προς τους ασφαλισμένους, το οποίο αποσυνδέεται από ύψος αποδοχών ενώ παράλληλα διατηρείται η εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία για επικουρική στο ίδιο ποσό που ίσχυε πρωθύστερα.  
15.     Εισφορές αγροτών (ΟΓΑ)
Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Για το 2020

Εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Σύνολο

1η κατηγορία

87

2

3

29

121

2η κατηγορία

104

2

3

35

144

3η κατηγορία

132

3

3

35

173

4η κατηγορία

166

3

3

35

207

5η κατηγορία

207

4

3

35

249

6η κατηγορία

280

6

3

35

324

<td style="width: 57.6pt; border-color: currentcolor windowtext w
Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Για το 2021

Εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Σύνολο

1η κατηγορία

&l
bankingnews.gr

BREAKING NEWS