Στη Lamda Development και το υπόλοιπο 50% της μαρίνας Φλοίσβου, έναντι 12,39 εκατ. ευρώ

Στη Lamda Development και το υπόλοιπο 50% της μαρίνας Φλοίσβου, έναντι 12,39 εκατ. ευρώ
Η Lamda Development ελέγχει πλέον πλήρως την εταιρία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.
Σε συμφωνία προκειμένου να αποκτήσει από την εταιρεία D-Marinas B.V. του Ομίλου DOGUS, το υπόλοιπο 50% των μετοχών της εταιρίας LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., η οποία, σήμερα, κατέχει ποσοστό 83,39% των  μετοχών της  LAMDA Flisvos Holding Α.Ε., μετόχου κατά 77,23%  της εταιρίας LAMDA Flisvos Marina Α.Ε. που διαχειρίζεται τη Mαρίνα Φλοίσβου προχώρησε στις 23 Ιανουαρίου η Lamda Development.
Το αντίτιμο για την αγορά των εν λόγω μετοχών ανέρχεται σε 12.393.000 ευρώ.
Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, δεδομένου ότι δεν εκκρεμούν κανονιστικές ή άλλες διοικητικές εγκρίσεις.
Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η LAMDA DEVELOPMENT S.A. καθίσταται  ο μοναδικός μέτοχος της LAMDA DOGUS INVESTMENTS S.A., ελέγχοντας έτσι πλήρως την εταιρία LAMDA Flisvos Marina Α.Ε.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS