Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου από την Επ. Κεφαλαιαγοράς
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πρόστιμο 5.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους €5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ» για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 (παρ. 1 και 2), 8 (παρ. 1 και 2), 16 (παρ. 1 και 2), 17 (παρ. 1(β)) της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής και του άρθρου 25 (παρ. 5 και 6) του ν. 3606/2007 όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 1) και 14 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS