Στο ΥΠΕΝ η εισήγηση ΕΧΕ-ΑΔΜΗΕ για το χρονοδιάγραμμα του Target Model – Κοινά τεστ από 10/4 και «πρεμιέρα» των νέων αγορών στις 30/6

Στο ΥΠΕΝ η εισήγηση ΕΧΕ-ΑΔΜΗΕ για το χρονοδιάγραμμα του Target Model – Κοινά τεστ από 10/4 και «πρεμιέρα» των νέων αγορών στις 30/6
Με βάση την εισήγηση των δύο φορέων, θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με τον «οδικό χάρτη» για την προετοιμασία έναρξης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισήγηση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) και του ΑΔΜΗΕ, σχετικά με τις προθεσμίες ολοκλήρωσης των απαραίτητων βημάτων για την έναρξη λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι, στη βάση αυτής της εισήγησης, το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει σε υπουργική απόφαση, όπου θα αναφέρονται οι χρονικές διορίες εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτά τα ενδιάμεσα στάδια. Μάλιστα, σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, που προβλέπει την έκδοση της απόφασης, η ΡΑΕ θα είναι υπεύθυνη για την τήρηση αυτών των διοριών, επιβάλλοντας κυρώσεις στην περίπτωση που αυτές δεν τηρηθούν. 

Έως τέλη Ιανουαρίου εισηγήσεις για ρυθμιστικά θέματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το χρονοδιάγραμμα των ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ έχει ως καταληκτική ημερομηνία τις 30 Ιουνίου, όταν κατά τις εκτιμήσεις των δύο φορέων θα είναι όλα έτοιμα για την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών. Κάτι που σημαίνει πως ο «οδικός χάρτης» των δύο φορέων συνάδει με τον στόχο του υπουργείου, αναφορικά με την «πρεμιέρα» του Χρηματιστηρίου.
Στον ίδιο «οδικό χάρτη», περιλαμβάνονται διορίες τόσο για κανονιστικά όσο και τεχνικά στάδια, τα οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Έτσι, για παράδειγμα, έως τις αρχές Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβληθούν στη ΡΑΕ μία σειρά από εισηγήσεις επί μίας σειράς ρυθμιστικών θεμάτων, τα οποία είναι απαραίτητο να διευθετηθούν για να αρχίσουν οι νέες αγορές.
Όπως είναι φυσικό, κεντρική θέση στην εισήγηση έχουν οι ημερομηνίες για την ολοκλήρωση και την έναρξη δοκιμών των πληροφοριακών συστημάτων, καθώς από αυτές θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων και η εξοικείωση των συμμετεχόντων, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τους δύο φορείς, τα κοινά τεστ των συστημάτων (της ΕΧΕ για τις δύο spot αγορές και του ΑΔΜΗΕ για την αγορά εξισορρόπησης) τα οποία οι δύο φορείς εισηγούνται να αρχίσουν από τις 10 Απριλίου.

Σε δύο φάσεις τα κοινά τεστ των συστημάτων

Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει το γεγονός ότι οι κοινές δοκιμές (dry run) χωρίζονται σε δύο φάσεις.  Έτσι η πρώτη φάση, που θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, αφορά τα λεγόμενα «back to back» κοινά τεστ. Σε αυτά, στόχος είναι να δοκιμαστεί η επικοινωνία των δύο συστημάτων, τα οποία από αυτή τη φάση κι έπειτα θα ξεκινήσουν να λειτουργούν παράλληλα, ανταλλάσσοντας μεταξύ τους πληροφορίες.  
Ωστόσο, στις «back to back» δοκιμές, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρέμβουν σε μία μόνο από τις δύο πλατφόρμες, κάθε φορά. Έτσι, από τις εντολές που θα δίνουν στο ένα σύστημα, θα μπορεί να ελεγχθεί κατά πόσο τα δεδομένα μεταφέρονται σωστά στην άλλη πλατφόρμα.

Έναρξη του «virtual χρηματιστηρίου» στις 15 Μαΐου

Στο επόμενο στάδιο, το οποίο ΕΧΕ και ΑΔΜΗΕ προτείνουν να ξεκινήσει στις 15 Μαΐου, τα «back to back» κοινά τεστ θα δώσουν τη σκυτάλη στις πλήρως κοινές δοκιμές, όπου πλέον θα υπάρχει απόλυτη διαδραστικότητα των δύο συστημάτων. Επομένως, πλέον οι συμμετέχοντες θα μπορούν να τεστάρουν το ενιαίο πληροφοριακό «οικοσύστημα» σαν ένα virtual Χρηματιστήριο Ενέργειας, ώστε να εκπαιδευτούν και οι ίδιοι στη λειτουργία του Target Model. Έτσι, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε το Χρηματιστήριο να ανοίξει και πραγματικά τις «πύλες» του στις 30 Ιουνίου.
Όπως είναι φυσικό, πριν από τα κοινά τεστ θα προηγηθούν οι ανεξάρτητες δοκιμές από τους συμμετέχοντες των  δύο συστημάτων. Σύμφωνα με την εισήγηση, το αργότερο την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσουν τα ανεξάρτητα τεστ και των δύο πλατφορμών, στην πλήρη λειτουργικότητά τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του υπουργείου αν στην απόφαση θα υιοθετήσει πλήρως τον «οδικό χάρτη» που εισηγούνται οι δύο φορείς. Επομένως, είναι πιθανό στο χρονοδιάγραμμα που θα θεσπισθεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους χρόνους έναρξης των παραπάνω βημάτων.

Κώστας Δεληγιάννης
deligkos@worldenergynews.gr
πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS