Στα 334,2 δισ. ευρώ μειώθηκε το χρέος της Ελλάδας στο γ' 3μηνο του 2019

Στα 334,2 δισ. ευρώ μειώθηκε το χρέος της Ελλάδας στο γ' 3μηνο του 2019
Μετά την άνοδο στο πρώτο τρίμηνο του 2019, η πορεία του ελληνικού χρέους, ως ονομαστική αξία, βαίνει μειώμενη
Στα 334,2 δισ. ευρώ μειώθηκε το χρέος της Ελλάδας στο γ' 3μηνο του 2019, από 335,5 δισ. ευρώ στο τέλος του β' 3μηνου του προηγούμενου έτους.
Μετά την άνοδο στο πρώτο τρίμηνο του 2019, η πορεία του ελληνικού χρέους, ως ονομαστική αξία, βαίνει μειώμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Image
Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 3o Τρίμηνο 2019 (Πίνακας 1 & Πίνακας 2), όπως επίσης τα στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου (Πίνακας 3).
Τα στοιχεία αυτά παρήχθησαν βάσει του Κανονισμού ESA 2010 (549/2013) για το Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών, ο οποίος κατέστη υποχρεωτικός από την 01.09.2014.
Οι τριμηνιαίοι μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, από το 1ο τρίμηνο του 2009 και εφεξής, καταρτίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ στη βάση στοιχείων από άμεσες πηγές.
Τα στοιχεία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των δεδομένων σε τριμηνιαία βάση είναι συνεπείς με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση των ετήσιων δεδομένων.
Οι τριμηνιαίοι μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα μεγέθη που συνιστούν τα έσοδα (φόροι, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κεφαλαιακές μεταβιβάσεις, κλπ.) και τις δαπάνες (εισόδημα εξαρτημένης εργασίας, ενδιάμεση ανάλωση, κοινωνικές παροχές, πληρωμές τόκων, κλπ.) της Γενικής Κυβέρνησης.
Image
Image
Image
Image
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS