Η εμπορία πετρελαιοειδών, λαδιών και η λίστα μεγάλων οφειλετών της ΑΑΔΕ

Η εμπορία πετρελαιοειδών, λαδιών και η λίστα μεγάλων οφειλετών της ΑΑΔΕ
Σύμφωνα με το ΓΕΜΗ τόσο η ΕΕ όσο και η ΑΕ μέτοχός της παραμένουν ενεργές εταιρίες
Μπορεί μια εταιρία πετρελαιοειδών και μια εταιρία λιπαντικών να έχουν ως Πρόεδρο και δεσμεύοντα την εταιρία με την υπογραφή του μόνο ενώπιον κάθε Δικαστικής, Τελωνειακής και κάθε δημόσιας Αρχής και να παρίσταται ως νόμιμος εκπρόσωπος σε κάθε είδους αγωγές από και κατά της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και θα είναι Αγορανομικά, Διαστικά και φορολογικά υπεύθυνος έναντι πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και αυτό το πρόσωπο να είναι ο διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος εταιρίας που περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ;
Μη βιαστείτε να απαντήσετε καθώς μπορεί.
Σύμφωνα  με τα όσα περιλαμβάνονται στη λίστα των νομικών προσώπων μεγάλων οφειλετών του δημοσίου που δημοσιεύονται από τη ΑΑΔΕ με άντληση στοιχείων την 28/6/2019 και επικαιροποίηση την 4/12/2019 η εταιρία Σ... Μ… Ετερόρρυθμος Εταιρία οφείλει 592.016,98 ευρώ στο δημόσιο και 576.695,65 ευρώ στον ΕΦΚΑ δηλαδή το σύνολο της οφειλής της ανέρχεται σε 1,168 εκ ευρώ.
Βέβαια η βασική οφειλή είναι 560.000 ευρώ (τα υπόλοιπα είναι πρόστιμα και προσαυξήσεις ) περίπου γεγονός που σημαίνει ότι οι οφειλές δεν έχουν πληρωθεί εδώ και κάμποσα αρκετά χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ διαχειριστής της ετερόρρυθμου οφειλέτριας εταιρίας είαι ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας πετρελαιοειδών αλλά και εταιρίας λιπαντικών με τους ίδιους βασικούς μετόχους. Μέτοχοι της Ετερόρρυθμης Εταιρίας είναι μια Ανώνυμη Εταιρία που σύμφωνα με το ΓΕΜΗ εκπροσωπείται νομίμως από τον Πρόεδρό της ο οποίος είναι και Πρόεδρος της εταιρίας Πετρελαιοειδών αλλά και της εταιρίας λιπαντικών αλλά και σημειωτέον εταίρος ως φυσικό πρόσωπο της Ετερόρρυθμης Εταιρίας.
Σύμφωνα με το ΓΕΜΗ τόσο η ΕΕ όσο και η ΑΕ μέτοχός της παραμένουν ενεργές εταιρίες.
Ωστόσο η ΑΕ δεν έχει δημοσιεύσει απολύτως τίποτα στο ΓΕΜ γεγονός που εγείρει το μείζον ερώτημα τι διαδικασίες έχουν κινηθεί και αν δεν έχουν κινηθεί για ποιο λόγο δεν κινήθηκαν για τουλάχιστον 14 χρόνια.
Σε κάθε περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες το μείζον ερώτημα είναι για ποιο λόγο οι δύο μέτοχοι της εταιρίας πετρελαιοειδών έχουν ορίσει το εν λόγω πρόσωπο να εκπροσωπεί της εταιρία τους και να ευθύνεται έναντι δικαστικών, φορολογικών, δημοτικών και τελωνειακών αρχών.
Ειδικά μάλιστα όταν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει μπει στο δόκανο των ελεγκτικών αρχών …

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS