Έγκριση της Επ. Κεφαλαιαγοράς στο Ενημερωτικό της AVAX

Έγκριση της Επ. Κεφαλαιαγοράς στο Ενημερωτικό της AVAX
Επ. Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της AVAX
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 864η/20.1.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας AVAX για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS