Oλιγόμηνη παράταση για το νέο πτωχευτικό σύστημα - Τι ζητούν οι ελληνικές τράπεζες

Oλιγόμηνη παράταση για το νέο πτωχευτικό σύστημα - Τι ζητούν οι ελληνικές τράπεζες
Ποια είναι τα τελευταία στατιστικά για προστασία πρώτης κατοικίας, νόμο Κατσέλη, εξωδιακστικό συμβιβασμό
Καθώς τα τεχνικά κλιμάκια ολοκληρώνουν τις συναντήσεις τους αυτήν την εβδομάδα με κυβέρνηση και τράπεζες το νέο πτωχευτικό με διακριτή διαφορά απόψεων ανάμεσα στα συναρμόδια υπουργεία αλλά και τα πιστωτικά ιδρύματα έμεινε να κυριαρχεί στις συζητήσεις.
Η Κυβέρνηση θέλει να τηρήσει τη δέσμευσή της για εκπόνηση νέου πτωχευτικού δικαίου και ψήφισή του μέχρι τέλος Απριλίου 2020. Αυτό φαίνεται περίπου ακατόρθωτο ενώ  κάποιες έγκυρες πηγές αναφέρουν πως η ύπαρξη εγκαίρως του νέου νομοθετήματος είναι πιθανόν να "ανταλλαγεί" με μια σειρά θετικών για την οικονομία μέτρων (πχ. κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης) μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών.

Πλην όμως οι συνθήκες δεν δείχνουν απολύτως ώριμες για ένα πλήρες νέο πτωχευτικό με ενσωμάτωση της οδηγίας για τη δεύτερη ευκαιρία τουλάχιστον μέχρι το Μάιο. Αντιθέτως είναι ώριμες λόγω και των πολύ κακών στατιστικών για τη διακοπή της πλατφόρμας της προστασίας για την πρώτη κατοικία από την 1η Μαϊου.
Οι τράπεζες μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2020 θα συντάξουν ένα δικό τους concept paper για το συγκεκριμένο θέμα μιας και οι θέσεις τους αποκλίνουν σε αρκετές περιπτώσεις από τις αντίστοιχες κυβερνητικές.

Οι βασικοί πυλώνες για το νέο πτωχευτικό με βάσει τις προτάσεις των τραπεζών θα προβλέπουν:

• Ενσωμάτωση στον καινούριο νόμο όλων των συναφών νομοθετημάτων συμπεριλαμβανομένης και της οδηγίας για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στις επιχειρήσεις.
• Σαφή διάκριση του πτωχευτικού δικαίου των ιδιωτών σε σχέση με το αντίστοιχο των επιχειρήσεων.
• Να μην είναι εφικτή η αναστολή ρευστοποιήσεων λόγω προσφυγής σε πτωχευτικές διαδικασίες.
• Να υπάρχει κλιμάκωση διαδικασιών αναλόγως του μεγέθους των επιχειρήσεων και οι διαδικασίες να είναι ταχύτατες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
• Το νέο νομοθέτημα να είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 2020 ώστε να γίνει άρτιο , λειτουργικό και με υποδομές.
• Οι τράπεζες να μετέχουν στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
•       Να είναι πλήρης η αξιοποίηση υποδομών που έχουν χρηματοδοτήσει οι τράπεζες όπως η πλατφόρμα του εξωδικαστικού και εκείνη της προστασίας της α κατοικίας.
• Να υπάρχουν σαφή κίνητρα ώστε να προωθηθούν οι εξωδικαστικές διαδικασίες έναντι των χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών

Ηδη λοιπόν  η Ελληνική Ενωση Τραπεζών η οποία μίλησε για μια ολιγόμηνη παράταση έως ότου όλα τα θέματα επιλυθούν και ο νέο πτωχευτικός κώδικας ολοκληρωθεί.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα λοιπόν εάν το πτωχευτικό δίκαιο παραταθεί ως προς τη διαμόρφωσή του, θα υπάρχει ένα ενδιάμεσο κενό ως προς την προστασία της α κατοικίας που πιθανόν να πρέπει με κάποιο τρόπο υποκατασταθεί με βάση τα όσα θα ισχύσουν στο νέο πτωχευτικό.

Νέα έκθεση από την PwC

Η PwC συνέταξε μια ακόμη έρευνα για την Υπηρεσία Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Commission αυτή  η οποία προβλέπει πως μετά το τέλος του Απριλίου:
- Eίτε ακολουθούνται εξωδικαστικές ρυθμίσεις
- Είτε ο οφειλέτης κηρύσσεται σε πτώχευση
Οι εξωδικαστικές ρυθμίσεις θα γίνονται ενιαία για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα.
Στην περίπτωση πτώχευσης τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη πλειστηριάζονται όλα έως ότου καλύψουν το χρέος του και εάν αυτό δεν έχει εξοφληθεί τότε το υπόλοιπο θα του χαρίζεται εντός τριών ετών από την πτώχευση.
Εως τότε ωστόσο θα πρέπει να καθοριστεί η περίμετρος στην οποία εφαρμόζεται το νέο πτωχευτικό δίκαιο.
Σε πρώτη φάση οι εκτιμήσεις μιλούν πως το θεσμικό πλαίσιο θα αφορά τους ιδιώτες και εκείνους τους που έχουν την ιδιότητα του μικροεπιχειρηματία που δε λογίζεται ούτε ως ιδιώτης ούτε ως επιχείρηση.
Συγχρόνως θα πρέπει να θεωρείται απολύτως σίγουρη η κατάρηγησητης πλατφόρμας για την α’  κατοικία καθώς η κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση για μέχρι το τέλος του Απριλίου και έτσι αποδεσμεύτηκαν τα χρήματα από τα τα ANFAs.

Προστασία α κατοικίας

Σύμφωνα με τις τράπεζες, η εκτίμηση είναι πως ο νόμος δεν έχει επιτελέσει καθόλου το σκοπό του.
Τα στατιστικά δεν είναι καλά  Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί απεικονίζουν αξία ακινήτων ύψους 100 εκατ. ευρώ όταν το ζητούμενο ήταν 7 δισ. ευρώ.

Στατιστικά

Πλατφόρμα  προστασίας

Από 1.07.2019 έως 10.01.20

59.802 χρήστες καταγράφηκαν στην πλατφόρα
39689 χρήστες ξεκίνησαν τη διαδικασία της αίτησης  και συμφώνησαν στην άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.
1548  αιτήσεις υποβλήθηκαν και διαβιβάστηκαν στις τράπεζες

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία του
κύρια κατοικία ισχύουν τα εξής:

- 491 προτάσεις για αναδιάρθρωση υποβλήθηκαν από τις τράπεζες
- έχουν ήδη γίνει δεκτές 172 προτάσεις αναδιάρθρωσης από τους οφειλέτες ενώ εκκρεμεί η αποδοχή των υπόλοιπων προτάσεων
- Η κρατική επιχορήγηση έχει εγκριθεί για 88 οφειλέτες

Παρ' όλα αυτά έχει υπάρξει βελτίωση μετά τη μείωση των δικαιολογητικών και τη διευκόλυνση των διαδικασιών όπως όμως όλα δείχνουν λίγους οφειλέτες αγγίζει η περίμετρος της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Νόμος Κατσέλη

Σε ότι αφορά τώρα τη διαχείριση εκκρεμών υποθέσεων του νόμου 3869/2010.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις υπολογίζονται κοντά στις  98.000  όμως αφορούν οφειλέτη και εγγυητή. Στην πραγματικότητα αυτές αφορούν 60.000 ακίνητα. Οι τράπεζες προτείνουν να καταργηθούν οι δικάσιμοι, και αντ’ αυτού να καθιερωθεί με επιπλέον βελτιώσεις η γραπτή διαδικασία.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Αναμένεται η πλήρης αναμόρφωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου.
Προβληματικά πάντως παραμένουν τα στατιστικά και του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Συνολικά στατιστικά Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

- Ξεκίνησαν τη διαδικασία 41.952 αιτήσεις
- Υποβλήθηκαν 3.218 αιτήσεις
-2363 ήταν αιτήσεις που αφορούσαν πολυμερή διαπραγμάτευση (πολλούς πιστωτές και τράπεζες)
-855 ήταν οι αιτήσεις που αφορούν διαπραγμάτευση με τράπεζες
-1016 καταλήγουν προς διαπραγμάτευση (αποδεκτές και απορριπτόμενες)

Αιτήσεις με πολυμερή διαπραγμάτευση (συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών)

Σε πρόοδο      407 υποθέσεις      αξίας 765 εκατ. ευρώ
Εγκεκριμένες   184 υποθέσεις     αξίας 74,9 εκατ. ευρώ (Το εγκεκριμένο καθεστώς αναφέρεται σύμφωνα με τις προτάσεις αναδιάρθρωσης που έχουν υποβληθεί από την Τράπεζα στην πλατφόρμα  εξωδικαστικού)
Απορρίφθηκαν  326 υποθέσεις    αξίας 188,8 εκατ. ευρώ
Σύνολο             917 υποθέσεις    αξίας 1028,7 εκατ. ευρώ

Αιτήσεις με διμερή διαπραγμάτευση (μόνον με τράπεζες)

Σε πρόοδο         64   υποθέσεις     αξίας  81,7 εκατ. ευρώ
Εγκεκριμένες     23   υποθέσεις     αξίας  17,6 εκατ. ευρώ
Απορρίφθηκαν  93   υποθέσεις     αξίας  237,6 εκατ. ευρώ
Σύνολο             180 υποθέσεις      αξίας 1028,7 εκατ. ευρώ

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS